Bytové domy
náhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavou

zákazník: Společenství vlastníků bytů Družstevní č.p. 1030
oblast: Ledeč nad Sázavou
objem izolace: 27,6 m3
termín realizace: 2017-10-30
použitý materiál: Supafil loft, Climaglass W
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Vlastníci menšího bytového domu v Ledči nad Sázavou řešili zateplení stropu nad posledním bytovým podlažím. Zateplovaná konstrukce se týkala pouze dvou bytů ze šesti. Střešní konstrukce, která se měla zateplovat, byla složená z několika částí. Šikminy již zateplené jsme neřešili, protože i skladba šikmin nebyla vhodná pro zateplení tak, aby zároveň fungovalo odvětrávání této části střechy. Vodorovná část stropu na tom byla, co se týká vhodnosti pro zateplení podstatně lépe. V jedné části byl k dispozici trámový strop s prázdnou dutinou o výšce cca 200 mm. Pro tuto dutinu jsme navrhli tepelnou izolaci ze skalných vláken Climaglass-W s objemovou hmotností 26 kg/m3. Při této objemové hmotnosti dosahuje součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m.K. Další konstrukcí k zateplení střechy byla pultová střecha s prázdnou dutinou, která byla odvětrávaná, proto jsme tuto prázdnou dutinu navrhli zateplit, a to Supafilem loft s objemovou hmotností 17 kg/m3 a k tomu odpovídajícím součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,039 W/m.K. Supafil loft jsme navrhli k použití z toho důvodu, že ani při takto nízké objemové hmotnosti nesesedá. Dále je jeho výhodou neprašnost, tudíž nedráždí dýchací cesty a je bez jakýchkoliv chemických přísad. Jedná se o výrobek s označením ECO. Součástí prací bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů pro zaizolování dutiny trámového stropu. Celá realizace trvala 1 den.

náhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavounáhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavou

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Nové Sedlo

zákazník: UniWel STAVBY s.r.o.
oblast: Nové Sedlo
objem izolace: 58,6 m3
termín realizace: 2017-10-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: V sobotu 14. října jsme zrealizovali zateplení dvouplášťové střechy foukanou minerální izolací Supafil loft o celkovém objemu 58,6m3 včetně dodávky a montáže odvětrání střešní konstrukce. Střešní plášť byl tvořen prkenným záklopem s asfaltovou lepenkou. K odvětrání střechy jsme použili samočinné ventilační hlavice o průměru 300 mm pro odvod vzduchu. Pro přisávací otvory byly navrženy a použity ventilační komínky o průměru 110mm. Práce jsme zrealizovali ve dvou pracovních skupinách. Jedna skupina se věnovala přípravě a montáži odvětrávacího systému a druhá skupina prováděla aplikaci foukané minerální izolace. Díky precizně zorganizovanému postupu prací jsme celou střechu zateplili a odvětrali během 7 hodin jednoho dne. Pro majitele bytů v bytovém domě to znamená naprosto minimální časové zatížení při opravě střechy a mnozí z nich ani nepostřehli, že se na jejich střeše něco děje. Oprava zateplení střechy bytového domu je součástí komplexního zateplení domu.

náhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlo

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíč

zákazník: Společenství vlastníků jednotek pro dům M.Majerové č.p. 742, 743
oblast: Třebíč, okres: Třebíč
objem izolace: 76,8
termín realizace: 2017-08-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukaná minerální izolace do dutiny dvouplášťové, ptovedení odvětrání ventilačními hlavicemi včetně výpočtu a návrhu provedení.

náhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíčnáhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Hlubočky - Mariánské Údolí, okres: Olomouc

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Olomoucká č.p. 324,325
oblast: Hlubočky - Mariánské Údolí, okres: Olomouc
objem izolace: 103,9
termín realizace: 2017-07-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace, dodávka a montáž - revizní lávky 55bm, provedení preventivní ochrany krovu před dřevokaznými škůdci - ochranný nástřik 2 vrstvy + očištění krovu


Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Semilská 926,927
oblast: Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9
objem izolace: 115,2
termín realizace: 2017-06-27
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Zateplení stropů garáží a sklepních kójí bytového domu - sádrokartonové podhledy

náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlava

zákazník: Společenství vlastníků jednotek pro dům Vrchlického 2495 v Jihlavě
oblast: Jihlava, okres: Jihlava
objem izolace: 129,66
termín realizace: 2017-05-30
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace na stropě půdy včetně dodávky a montáže revizní lávky z DPS systému, preventivní ochrana krovu před dřevokaznými škůdci krovu nástřik 2 vrstvy + očištění krovu, zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně odstranění a likvidace původního nevyhovujícího zateplení, zateplení stropů ve sklepích

náhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Velké Meziříčí

zákazník: Zelená Hora, stavební bytové družstvo
oblast: Velké Meziříčí
objem izolace: 44,3 m3
termín realizace: 2017-04-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Foukaná minerální izolace dle ČSN EN 14 064-2 včetně systému odvětrání dvouplášťové střechy.

náhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčí

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Třešť

zákazník: VSM spol. s r.o.
oblast: Třešť
objem izolace: 110 m3
termín realizace: 2017-03-29
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Cihlový bytový dům se třemi vchody a třemi bytovými podlažími v Třešti prováděl zateplovací práce na celém domě. Machstav prováděla zateplení stropní konstrukce. Součástí zadání bylo zajištění plné pochůznosti půdy v celé její ploše, protože vlastníci domu půdu využívají velmi hojně a požadavek na její pochůznosti v plném rozsahu byl velmi důležitý. Patentovaný podlahový systém DPS požadavky vlastníků domu v Třešti splňoval po všech stránkách a ve spojení s foukanou minerální izolací je ideálním řešením pro všechny bytové domy. Systém DPS slnil i vlastníky domu v Třešti, a proto padla volba na zateplení podlahy půdy na Machstav. Realizaci zateplení stropů půdy jsme prováděli se dvěma realizačními skupinami a veškeré práce spojené se zateplením stropu a výstavbou DPS systému nám trvali 4 pracovní dny.

náhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešť

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2

zákazník: Jiří Ing. Kremsa
oblast: Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2
objem izolace: 60,3
termín realizace: 2017-01-31
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace, zhotovení bednění výlezu, odkrytí cihel půdovek vč. zásypu a záklopu, zakrytí cihel půdovek vč zásypu a záklopu, vyklizení půdního prostoru

náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha

zákazník: DAFE PLAST Jihlava
oblast: Praha
termín realizace: 2016-11-30
použitý materiál: Sendvičové panely
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům na Taškentské ulici v Praze není úplně typickým panelákem. Při plánování komplexní ho zateplení bytového domu vyvstal problém jak vyřešit zateplení mezi okny jednak v jednotlivých bytech a jednak na schodišti. Ve spolupráci s dodavatelem oken DAFE plast a jejich profilem od Rehau byl vymyšlena a posléze i zrealizována kombinace platových oken a sendvičových panelů. Mezi jednotlivými okny v bytech byl ve vertikální rovině aplikován sendvičový panel v bílé barvě, což odpovídá i barvě oken a mezi jednotlivými okenními stěnami na společném schodišti byl montován sendvičový panel v červené barvě, a to v horizontální rovině. Kombinace velkoplošných okenních stěn bílé barvy a přerušovaná linie červených sendvičových panelů v úrovni schodišťové podesty zdařile opticky oddělil jednotlivá podlaží domu. Červené panely inteligentně doplňují kovové prvky domu a nijak nenarušují celkový vzhled domu.

náhled Bytové domy, Prahanáhled Bytové domy, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 10

zákazník: Společenství Nedvězská - Dubečská čp. 1832-1838
oblast: Praha 10
objem izolace: 135 bm
termín realizace: 2016-11-25
použitý materiál: DPS - distanční podlahový systém
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům měl z minulosti aplikovanou foukanou minerální izolaci od jiného dodavatele nikoliv od Machstavu s.r.o. Bohužel v době, kdy SVJ rozhodlo o provedení zateplení, nedisponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků k tomu, aby mohl společně se zateplením zrealizovat i dodávku a montáž revizních lávek pro pohodlný pohyb v půdním prostoru, aniž by bylo nutné chodit v aplikované izolaci. Po několika letech se SVJ rozhodlo chybějící revizní lávky doplnit, proto proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, jehož se naše společnost také zúčastnila. Mezi dalšími účastníky výběrového řízení byla i aplikační firma, která provedla původní foukanou minerální izolaci. Vítězem výběrového řízení se stala naše společnost se svým patentovaným podlahovým systémem DPS, ze kterého se velmi rychle, jednoduše a elegantně staví i revizní lávky a to v téměř neomezené výšce.

náhled Bytové domy, Praha 10náhled Bytové domy, Praha 10náhled Bytové domy, Praha 10

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnov

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Železničářská 497-498 v Trutnově
oblast: Trutnov, okres: Trutnov
objem izolace: 97,3
termín realizace: 2016-11-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace stropu půdy včetně dodávky a montáže revizních lávek a celoplošné podlahy ze systému DPS

náhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimov

zákazník: SBD Pelhřimov
oblast: Lidmaň, okres: Pelhřimov
objem izolace: 15
termín realizace: 2016-09-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy

náhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimovnáhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

zákazník: Společenství vlastníků jednotel Jiráskova 500, Zbýšov
oblast: Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov
objem izolace: 45,9
termín realizace: 2016-09-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace,zhotovení bednění výlezu, DPS systém - revizní lávka

náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábor

zákazník: SVJ domů 2070,2071,2151 a 2152 Dukelských bojovníků, Tábor
oblast: Tábor, okres: Tábor
objem izolace: 163,1
termín realizace: 2016-08-16
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace do dutiny stropu a na volno s revizními lávkami.

náhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Ústí nad Labem

zákazník: Společenství domu Jana Zajíce 2880/28
oblast: Ústí nad Labem
objem izolace: 52 m3
termín realizace: 2016-08-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Panelový bytový dům v Ústí nad Labem prošel komplexní revitalizací. Byla provedena výměna oken, kontaktní zateplovací systém a poslední nezateplenou konstrukcí byla střecha. Vlastníci bytů se rozhodli na původní ploché jednoplášťové střeše vybudovat novou střechu, a to valbovou. Součástí dodávky nové střešní konstrukce bylo i zateplení, které se bohužel moc nepovedlo. Tím pádem byli vlastníci domu nuceni řešit opravu. Na výběr měli z několika dodavatelů, kteří nabízeli různá řešení. Mezi dodavateli foukaných minerálních izolací byl Machstav jednoznačně nejprofesionálnější firmou, která předsedovi SVJ podala maximum informací včetně informace o tepelně izolačních vlastnostech nové tepelně izolační vrstvy, celkové spotřebě izolačního materiálu a dalších garancí kvalitně provedených prací. Jako příjemné překvapení ke všem službám od společnosti Machstav byla cena izolačních prací, která byla poloviční oproti věhlasné konkurenční firmě s foukanými minerálními izolacemi. Pro SVJ tedy nebylo co řešit. Práce provede Machstav. A tak se také stalo. K foukané minerální izolaci jsme dodali a instalovali 20bm revizních lávek a provedli odstranění a likvidaci veškeré staré nefunkční izolace. Veškeré práce byli hotové za 2 dny.

náhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labem

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Moravské Budějovice

zákazník: SVBJ domu čp. 1078
oblast: Moravské Budějovice
objem izolace: 93,8 m3
termín realizace: 2016-06-16
použitý materiál: DPS - distanční podlahový systém, foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Cihlový bytový dům, vystavěný v 70. letech 20. století na sídlišti v Moravských Budějovicích. Společenství vlastníků bytových jednotek se rozhodlo realizovat zateplení stropu domu. Oslovilo několik firem s žádostí o vypracování technického řešení včetně finančního rozpočtu. Společnost Machstav s.r.o. byla jednou z oslovených firem. Požadavkem společenství bytových jednotek bylo po zateplení stropní konstrukce, tedy podlahy půdy, zachování její plné pochůznosti. Cenová nabídka Machstavu proto obsahovala dodávku a montáž našeho patentovaného podlahového systému s označení DPS (distanční podlahový systém) v celé ploše podlahy půdy tj. 326 m2 společně s foukanou minerální izolací. Spojením podlahového systému DPS s technologií foukané izolace je dokonalým prostředkem pro zateplování podobných půdních prostor. Unikátnost systému DPS spočívá v jednoduché konstrukci systému, rychlé montáži a manipulaci, čímž se zkracuje doba přesunu komponentů pro stavbu DPS do půdních prostor a tím pádem nejsou vlastníci bytů rušeni hlukem. Navíc unikátnost systému DPS nezhoršuje tepelně izolační vlastnosti nové vrstvy izolace, protože vytváří souvislou izolační plochu bez tepelných mostů. Pochůznost nové podlahy zajišťuje 18 mm silná OSB deska. DPS systém může sloužit i jako základní nosný prvek pro nově budované podkrovní byty. Jeho statické zatížení v základní montážní variantě splňuje a dokonce překračuje požadavky na statickou únosnost podlah bytových jednotek. Statické výpočty a posudek od autorizovaného statika každému zájemci o systém DPS rádi předložíme k nahlédnutí. Realizace dodávky a montáže DPS včetně foukané minerální izolace na této zakázce trvala 4 dny.

náhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Jihlava

zákazník: Společenství vlastníků bytů a domu Hamerníkova 20
oblast: Jihlava
objem izolace: 72,4 m3
termín realizace: 2016-04-05
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Dodávka a montáž patentovaného podlahového systému DPS v rozsahu 290 m2 s foukanou minerální izolací.

náhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlava

zákazník: SVJ obytného domu Mošnova 2512/23,25
oblast: Jihlava
objem izolace: 86,65 m3
termín realizace: 2016-01-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy, Trvalé bydlení
poznámka: Zateplení stropu foukanou minerální izolací včetně dodávky revizních lávek v rozsahu 60 bm, zateplení stropu ve sklepých minerální deskovou izolací v rozsahu 325 m2.

náhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

zákazník: Bytové družstvo nájemníků Beta - družstvo
oblast: Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov
objem izolace: 45,9 m3
termín realizace: 2015-09-02
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace a revizní lávky s patentovaného systému DPD.

náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovice

zákazník: SVJ Volmanova
oblast: Čelákovice
objem izolace: 233
termín realizace: 2015-08-01
použitý materiál: Machstav Granulát
typ objektu: Bytový dům vazníkový krov

náhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Brno

zákazník: Libor Krzyžánek
oblast: Brno
objem izolace: 20
termín realizace: 2015-04-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Krásně zrenovovaný rohový bytový dům v Brně Veveří. Machstav zde prováděl zateplení stropů nad jedním bytem a to konkrétně do dutiny trámového stropu. Součástí foukané minerální izolace bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů pro aplikaci izolace. Celý bytový dům je sice ve správě společenství vlastníků bytových domů, ale realizaci foukané minerální izolace si u nás objednal pouze jediný vlastník nad svým bytem. Pokud se vlastníci bytů neshodnou na zateplovacích pracích ze společné kasy, tak vlastníkům bytů v posledním obytném podlaží, tedy těm, kteří bydlí pod půdou nebo střechou, nezbývá nic jiného, než zateplení řešit individuálně. Jedná se sice o nepříjemný finanční výdaj, ale v porovnání s jinými zateplovacími pracemi (například s fasádou) je izolace stropních konstrukcí 5x-7x levnější než zateplení fasády (porovnání cen za m2 – materiál, práce a další výdaje). Zateplení stropů se tedy vyplatí řešit i individuálně. Machstav velmi rád provede nezávazné a bezplatné posouzení včetně technického návrhu a rozpočtu, a to pro každého zájemce o zateplení.

náhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6

zákazník: Společenství Na Dlouhém lánu 402
oblast: Praha 6, okres: Praha 6
objem izolace: 19,1 m3
termín realizace: 2015-01-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace

náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Louny, okres: Louny

zákazník: Václav Derfler
oblast: Louny, okres: Louny
objem izolace: 39 m3
termín realizace: 2014-10-28
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Mezi bytové domy řádíme i starší zástavbu v městských blocích. Mnohdy se jedná o tak malé domy, že v nich ani neexistují žádná zákonem stanovená povinná společenství vlastníků bytových jednotek, nebo jiné právní subjekty. Vlastníci jednotlivých bytů pak zateplovací práce řeší vesměs individuálně z vlastních zdrojů. I pro takové domy a byty má společnost Machstav připravená různá řešení zateplovacích prací, a proto nás neváhejte kontaktovat s žádostí o zpracování technického řešení zateplení. Velmi rádi Vám zpracujeme návrh zateplení včetně cenové nabídky. V tomto konkrétním případě jsme prováděli zateplení stropu nad posledním obytným podlažím. Součástí zateplovacích prací bylo vybudování 24 bm revizní lávky z našeho patentovaného podlahového systému DPS. Veškeré práce jsme provedli během jednoho dne.

náhled Bytové domy, Louny, okres: Louny

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6

zákazník: Společenství pro dům Hřebenová 214-219
oblast: Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6
objem izolace: 308,3 m3
termín realizace: 2014-07-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Realizace 3 bytových domů, které tvoří jeden právní subjekt SVJ Hřebenova. Všechny 3 bytové domy jsou stavebně identické. Součástí realizace zateplení stropů všech tří domů bylo vyklizení půdních prostor od nepoužívaných a nepoužitelných věcí. Zateplení stropů bylo provedeno technologii foukané minerální izolace. Konkrétně s izolačním materiálem Supafil loft. Pro pohyb v půdním prostoru z důvodu servisu, údržby nebo revizí komínu a dalších technologických částí domu, jsme společně s foukanou minerální izolací dodali a namontovali revizní lávky z patentovaného systému DPS.

náhled Bytové domy, Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlky

zákazník: SVJ Mohylová 1965
oblast: Praha 13 - Stodůlky
objem izolace: 42,9 m3
termín realizace: 2014-06-25
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Panelový bytový dům o 12 bytových podlaží, kterých je v Praze požehnaně. Z konstrukčního hlediska se jedná o dům s dvouplášťovou provětrávanou dutinou, která je mimořádně vhodná pro zateplení. Zejména s využitím technologie foukané minerální izolace, které NESLÉHÁVÁ je využití dutiny střechy nejekonomičtější způsob zateplení. Z minimálního množství vstupních otvorů do dutiny střechy se zaizoluje celá plocha střechy takovým způsobem, že bude zachována i její funkční provětrávaná mezera. Technologie foukané minerální izolace disponuje obrovskou výhodou při zateplování takto vysokých budov – veškerý transport izolace je zajištěn hadicí o průměru 80 mm. Pro majitele bytů to znamená, že nikdo nepobíhá kolem domu a domem s balíky izolace, aby je dopravil na střechu. Při foukání minerální izolace je izolační materiál na autě vysypán do aplikačního stoje a za pomoci vzduchových turbín nahnán do hadic a jimi dále transportován až na střechu a pak dále do střešní dutiny. Celá aplikace se zvládne pouze se dvěma pracovníky během jednoho dne A to včetně vytvoření a zpětného uzavření technologických (montážních) otvorů.

náhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlkynáhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlky

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 4 - Michle

zákazník: Bytové družstvo Ohradní 1357, Bytové družstvo Ohradní 1356, Bytové družstvo Pod Farou
oblast: Praha 4 - Michle
objem izolace: 218,9 m3
termín realizace: 2014-01-09
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Jednou z typických částí rekonstrukcí panelových bytových domů je vyhotovení sedlových střech na původních pultových střechách. Součástí výstavby sedlové střechy bylo i vylepšení tepelných izolací stropní konstrukce. Dům, na kterém byla nová střecha budována, se skládá ze tří právních subjektů – 2 společenství vlastníků jednotek a 1 bytové družstvo. Všechny tři subjekty našly společnou řeč a díky tomu byl celý dům nově zastřešen a nově tepelně izolován. Společnost Machstav pro tyto tři subjekty realizovala foukanou minerální izolaci střešní konstrukce.

náhled Bytové domy, Praha 4 - Michlenáhled Bytové domy, Praha 4 - Michle

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Pardubice

zákazník: Obec Opatovice nad Labem
oblast: Pardubice
objem izolace: 74,3
termín realizace: 2013-04-20
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Aplikace izolace na volno - oprava slehlé a nefunkční vrstvy papírové izolace ve vazníkové konstrukci včetně dodávky a montáže 45bm revizní lávky.

náhled Bytový dům, Pardubicenáhled Bytový dům, Pardubicenáhled Bytový dům, Pardubice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Nové Město na Moravě

zákazník: Společenství Žďárská 720, 721
oblast: Nové Město na Moravě
objem izolace: 76,9 m3
termín realizace: 2013-01-09
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Architektonicky netypický cihlový bytový dům, který není na našich sídlištích příliš často k vidění. Do prostředí městského sídliště Českomoravské vrchoviny ovšem zapadá dokonale. Konkrétně se jedná o dům v Novém městě na Moravě, který jsme zateplovali hned v prvních pracovních dnech v novém roce. Součástí dodávky zateplovací prací bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů do dutin trámového stropu. Použili jsme izolační materiál Supafil loft. Celá realizace trvala necelé 2 dny.

náhled Bytové domy, Nové Město na Moravěnáhled Bytové domy, Nové Město na Moravě

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový Dům, Blansko

zákazník: Revita G a.s.
oblast: Blansko
objem izolace: 96,3 m3
termín realizace: 2012-11-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: Bytový Dům
poznámka: Bytový dům s půdou a keramickým stropem bez dutiny. Aplikace izolace na volnou plochu. Příprava pochůzích lávek ke komínům a výlezům na střechu. Levnější varianta oproti komplexnímu záklopu v celé ploše.

náhled Bytový Dům, Blanskonáhled Bytový Dům, Blanskonáhled Bytový Dům, Blansko

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Brno

zákazník: SVJ domu Filipínského 46 - Václavkova 63
oblast: Brno
objem izolace: 44,7 m3
termín realizace: 2012-07-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Zateplení části stropu bytového domu v Brně foukanou minerální izolací. Novostavba bytového domu vykazovala tepelně izolační nedostatky, a proto bylo nutné přistoupit k opravě tepelných izolací. Technologie foukané minerální izolace byla vzhledem k členitosti a nedostupnosti stropních konstrukcí vybrána jako nejvhodnější technologie. Oprava izolací v rozsahu cca 45m3 trvala jeden realizační den.

náhled Bytový dům, Brnonáhled Bytový dům, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Milovice

zákazník: Společenství vlastníků bytů TOPOLOVÁ 912
oblast: Milovice
objem izolace: 135
termín realizace: 2012-06-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Bytový dům v Milovicích prošel rekonstrukcí, jejíž součástí bylo vytvoření půdních vestaveb včetně nové sedlové střechy. Konstrukce nového krovu je tvořena ocelovými prvky, které byly bohužel nedostatečně tepelně zaizolovány. Celková výška tepelných izolací nad sádrokartonovým podhledem rovněž neodpovídala standardu. Proto došlo k opravě tepelných mostů v okolí ocelových konstrukcí a navýšení celkové vrstvy tepelné izolace. Veškeré opravy tepelných izolací proběhly během 2 dnů, a to s využitím technologie foukané minerální izolace.

náhled Bytový dům, Milovicenáhled Bytový dům, Milovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Vrdy

zákazník: Společenství pro dům č.p. 323
oblast: Vrdy
objem izolace: 52,2 m3
termín realizace: 2012-05-07
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Malý bytový dům s dvouplášťovou střešní konstrukcí jsme izolovali technologií foukané minerální izolace. Pro aplikaci tepelné izolace bylo nutné vytvořit vstupní otvor do dutiny střechy. Střešní dutina byla v celé své ploše pro naše pracovníky dostupná, tedy jak my říkáme průlezná, a proto jsme izolaci mohli aplikovat právě pouze z jednoho vstupního otvoru. Po dokončení realizace byl tento vstupní otvor zapraven a to tím, že jsme jej osadili střešním výlezem, který může být využíván pro kontrolu stavu dvouplášťové konstrukce střechy včetně nové vrstvy tepelné izolace.

náhled Bytové domy, Vrdy

Kalkulace ZDARMA
náhled bytový panelový dům, Jeseník

zákazník: Bobistav s.r.o.
oblast: Jeseník
objem izolace: 174 m3
termín realizace: 2012-05-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: bytový panelový dům
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace do dutiny dvouplášťové střechy bytového domu. Instalace odvětrávacích turbín.

náhled bytový panelový dům, Jeseníknáhled bytový panelový dům, Jeseníknáhled bytový panelový dům, Jeseník

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Chomutov

zákazník: SVJ Tomáše ze Štítného
oblast: Chomutov
objem izolace: 74,4 m3
termín realizace: 2012-02-27
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Velmi hojně se vyskytující bytový dům po celé České republice. Jedná se cihlový plně podsklepený dům se dvěma vchody a dvěma obytnými podlažími s velkým půdním prostorem. Tyto domy byly nejčastěji stavěny v 50. a 60. letech 20. století. Na svou dobu možná splňovaly energetické požadavky na výstavbu té doby. Nicméně dnes jsou podobné domy z energetického hlediska v katastrofálním stavu, protože vykazují obrovské ztráty tepla. Vlastníci bytů tím pádem velmi plýtvají drahými energiemi a vlastníkům bytů a tedy i celého domu nezbývá nic jiného než dům zateplit buď rovnou celý, nebo zateplovat postupně. Vlastníci tohoto konkrétního domu se rozhodli o postupné zateplování a Machstav měl tu čest provést zateplení stropní konstrukce svým patentovaným podlahovým systémem DPS společně s foukanou minerální izolací. Podlahový systém DPS jsme montovali na celé ploše půdy. Dalšími zateplovacími kroky v průběhu několika let – výměnou oken, střechy a zateplením fasády - vlastníci domu svůj dům dostali do finální podoby. Na zateplení takovýchto nebo podobných bytových domů lze čerpat dotační podporu z několika fondů. Machstav dokáže vlastníkům stejných nebo podobných domů poradit i v této problematice. Jsme přesvědčeni o tom a zpětné informace od našich zákazníků, kterým jsme provedli zateplovací práce, nám dávají za pravdu, že investice, vložené do zateplení byla jedna z nejlepších investic, jakou v domě provedli. Vedlejším a ne zrovna zanedbatelným efektem zateplovacích prací je úplně jiný, novější vzhled celého domu. Po zateplení získává bytový dům a jednotlivé byty v něm podstatně vyšší cenu na trhu nemovitostí. Realizace zateplení stropu proběhla během 5ti dnů.

náhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha

zákazník: pan Zmatlík a pan Šindelář
oblast: Praha
objem izolace: 10,8 m3
termín realizace: 2012-01-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům ve starší zástavbě s prázdnou dutinou trámového stropu. Izolaci stropu si objednali dva vlastníci bytů v posledním patře. Aplikace foukané minerální izolace probíhala z předem připravených montážních otvorů. Použitá technologie - foukaná minerální izolace.


Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Chrudin

zákazník: SVJ bytů Čs. Armády
oblast: Chrudin
objem izolace: 61 m3
termín realizace: 2012-01-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Typický cihlový bytový dům ve městě Chrudim. Stropní konstrukce (podlaha na půdě) byla zcela bez tepelných izolací. Tepelné ztráty takto nezaizolované podlahy půdy mohou dosahovat až 30%, což je velmi alarmující. Přitom zateplení stropu probíhá rychle a je navíc v porovnání se zateplením ostatních částí domu velmi levné. Navíc na zateplení stropu není potřeba stavební povolení Díky kombinaci nízké ceny a vysokých úspor za energie je ekonomická návratnost investice do 5ti let V tomto konkrétním domě jsme tepelnou izolaci nafoukali do dutiny trámového stropu. Součástí prací bylo vytvoření a zpětné uzavření dutiny trámového stropu, a to prostoru půdy. Veškeré práce jsme provedli během jednoho dne bez narušení chodu domu.


Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Rakovník

zákazník: REBU Stav s.r.o., Praha
oblast: Rakovník
objem izolace: 61,6 m3
termín realizace: 2011-11-11
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Zateplení dvouplášťové střechy s odvětrávanou mezerou bytového domu.

náhled Bytový dům, Rakovníknáhled Bytový dům, Rakovník

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Písek

zákazník: Švec s.r.o.
oblast: Písek
objem izolace: 136 m3
termín realizace: 2011-11-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Komplexní zateplení bytového domu v Písku na ulici Budovatelská prováděla stavební společnost Švec s.r.o. Machstav s.r.o. měla v rámci celkového zateplení na starosti tepelné izolace stropních konstrukcí a to včetně zajištění nové plně pochozí podlahy na celé půdě tj. celkové výměře 544 m2. Volba padla na podlahový systém DPS s foukanou minerální izolací. Zateplovaný bytový dům měl půdu v pátém nadzemním podlaží. Zde se ukázala v plné kráse výhoda podlahového systému od Machstavu. Jednotlivé komponenty podlahy se jednoduše vynosí do požadovaného půdního prostoru. V našem případě do 5. patra bez výtahu. Rozměry špalíků a rozpěrných prken jsou naprosto zanedbatelné s ohledem na šířku schodiště a tudíž nehrozí žádné nebezpečí poškození společných prostor domu – omítka schodiště apod. Na půdě dojde k samotnému sestavení základního roštu, jeho zafoukání a zaklopení do finálové podoby. V tomto konkrétním případě OSB deskou. Celková doba výstavby podlahového systému DPS a jeho zafoukání minerální izolací, vytvoření záklopu z OSB desek včetně finálního úklidu spočívajícího ve vyluxování podlahy a okolních konstrukcí od zbytků izolačního materiálu a pilin z přířezů OSB desek trvala 5 pracovních dní.

náhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Písek

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Písek

zákazník: Domažlická stavební s.r.o.
oblast: Písek
objem izolace: 41,2 m3
termín realizace: 2011-10-03
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Celková revitalizace bytového domu v Písku prováděná stavební firmou Domažlická stavební s.r.o. Společnost Machstav pro generálního dodavatele prováděla aplikaci foukané minerální izolace na bázi čediče do půdních prostor. Realizace probíhala v cihlovém bytovém domě se dvěma vchody a třemi obytnými podlaží. Dům byl vystavěn cca v 70. letech 20. století a jeho stáří už volalo po rekonstrukci, proto se vlastníci bytů rozhodli pro jeho opravu. Revitalizace byla spolufinancovaná z dotačního fondu zaměřeného na revitalizace bytových domů. Společnost Machstav svou část prací tj. aplikaci foukané minerální izolace provedla během jednoho dne.

náhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Písek

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový Dům, Olomouc

zákazník: SVJ Spartakiádní 2,4,6
oblast: Olomouc
objem izolace: 146,7 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Bytový Dům
poznámka: Aplikace izolace na volnou plochu. Pochůzí lávky ke komínům a výlezům na střechu. Materiál kamenná vlna.

náhled Bytový Dům, Olomoucnáhled Bytový Dům, Olomoucnáhled Bytový Dům, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Chomutov

zákazník: SVJ 5.května
oblast: Chomutov
objem izolace: 20,2 m3
termín realizace: 2011-06-29
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Realizace zateplení nad jedním bytem celého bytového domu. Ačkoliv se jedná o starší zděný bytový dům s nevalnými tepelně izolačními vlastnostmi, tak vlastníci domu zatím neřeší investice do zateplení. Někdy se stává, že není buď snaha nebo vůle, nebo většina vlastníků nevěří v pozitivní vlivy v zateplení domu. Potom jednotlivcům řad členů SVJ, kteří chtějí a mají zájem se svým životním komfortem v bytě a se svými vysokými náklady za energie něco udělat, nezbývá, než sáhnout do své vlastní kapsy a nechat si zateplení alespoň stropu nebo chcete-li podlahy půdy nad svým bytem. I takovéto částečné zateplení je možné a my v Machstavu rádi přijedeme zateplit třeba i jenom jeden byt z celého domu.

náhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutov

Kalkulace ZDARMA
Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace » Foukané izolace » Bytové domy
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace