Kompletní přestavba půdy ve Svatoslavi

  • Po ošetření krovu
  • Připravená plocha s parotěsnou fólií a vybudovaným rastrem
  • Izolace foukanou izolací
  • Zaklopení plochy
  • Výsledný vzhled

Rodinný dům

Foukaná izolace

24.01.2020

Kompletní přetvoření půdního prostoru jsme měli na starost v obci Svatoslav. Současně se zateplením bylo součástí zakázky sanace trámového stropu, obednění pozdenic a čelního vstupu na strop. Práce se prováděly ve dvou etapách. Prvně se aplikovala ochrana před dřevokaznými škůdci. Poté následovala technologická přestávka. Po úplném zaschnutí se na stavbu vrátili technici a provedli práce na nové skladbě stropu. Pro funkčnost byla položena parotěsná fólie, vybudován rastr pro podlahu, obednění a poté samotná aplikace foukané izolace. Na plochu 25 m2 se nafoukal izolant Supafil Loft v hustotě 17 kg/m2 se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04 W/mK. Po zarovnání požadované tloušťky izolační vrstvy se provedl záklop z prken a vyřešení všech detailů, pro vytvoření čistého a finálního vzhledu.

Oblast:Třebíč
Objem:9 m3
Materiál:Supafil loft
Objekt:Trvalé bydlení

Segment

Typ

  • Volná plocha
  • Podlahový systém - DPS

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace