Než se pustíme do dalšího tématu, tak se trochu ohlédneme za minulým realizačním týdnem. Celkem jsme při foukaných izolacích spotřebovali, o něco málo, více než 12 tun granulátů. Foukané izolace jsme provedli na 10ti různých zakázkách. Převažovaly novostavby rodinných domů, ale nechybělo ani zateplení stropu průmyslové haly.

Jaké materiály Machstav fouká?

Pojďme si z minulého týdne zopakovat, že Machstav fouká celkem 5 druhů izolačních materiálů – minerální skelné, minerální čedičové, celulózové (papírové), dřevovláknité a polystyrénové izolace. Minulý týden jsme se zmínili o čedičových izolacích. Tento týden se podíváme na minerální skelné izolace.

 

Minerální skelné izolace

Druhým druhem minerálních izolací vedle čedičových jsou izolace skelné. Rovněž je můžeme zahrnout pod minerální izolace, protože tak, jako u čedičových izolací je vstupní surovinou pro jejich výrobu minerál – kámen. U čedičových izolací převládá čedič a u skelných izolací křemen a další jiné složky. To je například tříděný skleněný odpad. Skelné granuláty se pro foukané izolace v ČR používají kratší dobu než čedičové. Skelné izolace mají velmi podobný průběh výroby, jako izolace čedičové. Nyní se budeme trochu opakovat, ale ono to neuškodí. Opakování je matkou modrosti. Skelné, tak jako čedičové izolace, se vyrábí dvojí cestou. První způsob je velmi jednoduchý. Z tavící pece vyjede čisté skelné vlákno. Toto vlákno se technologicky upraví, v podstatě zkrátí pro potřeby foukacích technologií a ošetří se minimálním množství silikonovým olejem. A to je vše. Materiál se stlačí, zabalí a může se foukat. Takto vyrobený granulát se všeobecně označuje jako panenský. Druhým způsobem výroby granulátu je využití již vyrobených izolačních desek a rolí. Když se vrátíme ve výrobním procesu zpět k tomu, že z pece vyjede skelné vlákno, tak se jedná o stejné vlákno, ze kterého se dalším výrobním procesem vyrábí izolační desky nebo rohože. Pro výrobu desky nebo rohože je nutné původně čisté skelné vlákno vylepšit různými aditivy, jako jsou různá pojiva, barviva a jiné preparáty. To, aby výsledná izolační deska jednak držela pohromadě a jednak také izolovala a vydržela nějakou dobu své životnosti. Jednotlivé izolační desky se formátují (řežou) na určité rozměry a ze zbytků se může vyrábět právě čedičový nebo skelný granulát, a nebo jej lze znovu použít jako vstupní surovinu do tavící pece. Jaký je rozdíl mezi granulátem panenským a drceným? Panenský granulát je mnohem lehčí než z drcené suroviny. Panenský granulát má ve většině případů horší izolační vlastnosti. Panenský minerální skelný izolant mívá velmi často horší parametr ve sléhavosti – to znamená, že sesedá. Toto ovšem neplatí u skelného panenského granulátu Supafil loft od Knaufu. Ten má velmi dobré izolační parametry už při objemové hmotnosti 17 kg/m3 a zároveň při takto nízké objemové hmotnosti nesléhává. Je zařazen v třídě sléhavosti S1, což má málokterý panenský granulát. Tak jako čedičové granuláty, tak také skelné granuláty musí mít dle normy ČSN EN 14064-2 svoje vlastní technické listy. V těchto technických listech lze velmi snadno vyčíst důležité informace – izolační vlastnosti, vztažené ke konkrétním objemovým hmotnostem, třídu sléhavosti a další. Zde se už zásadním způsobem odlišuje panenský skelný granulát Supafil loft od panenských čedičových granulátů tím, že technické parametry uvedené v technickém listě se dají při foukání skutečně dodržet a aplikovat, což pro konečného zákazníka znamená, že to, co je napsané, je také při aplikaci dodrženo ve výsledné izolační vrstvě. Panenský granulát Supafil Loft Machstav fouká a doporučuje pro aplikaci. V současné době se z našeho pohledu jedná o nejlepší izolační materiál pro foukané izolace v Evropě. A proč? Supafil loft je velmi lehký, nesesedá ani při nejnižších objemových hmotnostech má velmi dobré izolační vlastnosti a cena je velmi dostupná a srovnatelná s klasickými izolačními materiály jako jsou izolační desky a rohože. Navíc neobsahuje žádné chemické přísady, je velmi příjemné bíle barvy, na dotek nezpůsobuje žádné podráždění pokožky. Při aplikaci foukáním nepráší, tak jako jiné granuláty. Souhrn těchto jeho vlastností ze Supafili loft dělá ideální izolační materiál. Tato izolace se Knaufu prostě povedla. Navíc Knauf jde ještě tak daleko, že celý název výrobku zní Supafil loft 045. To číslo 045 je odkaz na deklarovanou λ (lambdu), která činí 0,045 při objemové hmotnosti 12 kg/m3. I při takto nízké objemové hmotnosti (12 kg/m3) je sléhavost Supafilu loft ve třídě S1 tedy izolační vrstva nesléhává. Machstav aplikuje Supafil loft od objemové hmotnosti 17 kg/m3 a při této objemové hmotnosti je deklarovaná λ (lambda) už na hodnotě 0,0392 tedy dle normy 0,040, což je velmi pěkný ukazatel. Tyto údaje může každý dohledat v technickém listě. Navíc, co je napsáno v technickém listě je i ve skutečnosti reálné dosáhnout při foukání jakýmkoliv foukacím strojem. No a málem jsme zapomněli zmínit ještě jeden technický parametr Supafilu loft, a tím je třída reakce na oheň. Supafil loft je zařazen do třídy A1. Třída A1 znamená, že je Supafil loft nehořlavý izolační materiál. A výčet dokonalých vlastností Supafilu loft by nebyl úplný, kdybychom nezmínili, jakým disponuje faktorem difúzního odporu. I v této kategorii se Supafil loft nemá za co stydět a patří k nejlépe prodyšným izolačním materiálům, protože jeho faktor difúzního odporu je 1 (čím nižší hodnota, tím je izolační materiál prodyšnější vůči vodním parám a lépe odvětrává případnou zkondenzovanou vodní páru). Machstav je hrdý na to, že byl v roce 2012 u toho, když Knauf zaváděl na český trh právě Supafil loft. V Machstavu jsme se o tento materiál zajímali už dříve, ale nebylo možné jej oficiálně do ČR dostat než právě v roce 2012. Od tohoto roku je Machstav partnerem společnosti Knauf a jeden z největších odběratelů Supafilu loft v ČR. V Machstavu jsme si od začátku řekli, že budeme dělat poctivé a férové izolace, tak právě proto používáme poctivé a férové izolační materiály, mezi které řadíme i Supafil loft, protože jedině tak lze zhotovit poctivou a férovou foukanou izolační vrstvu. Určitě jste si všimli, že dnešní článek byl především o panenském skelném granulátu, a především o chvále Supafil loftu. Příští týden se podíváme na skelné granuláty vyráběné z rohoží a desek.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace