V Machstavu foukáme několik druhů izolačních materiálů. Během našeho fungování jsme vyzkoušeli mnoho druhů izolací. Některé materiály byly v lepší kvalitě, jiné v horší. Některé se foukaly lépe a jiné hůře. Některé měly dobrou vstupní cenu a jiné zase horší. Některé izolace byly balené v komprimovaném balení a jiné byly volně sypané v igelitových pytlích. Pro zařazení do našeho portfolia musely izolační materiály splňovat určitá kritéria. Nikoliv pouze být nejlevnější. Mezi naše požadavky patřilo a stále patří:

Dřevovláknité izolace  

Jedním z izolačních materiálu, který v Machstavu foukáme, je dřevovláknitá izolace. Jedná se o materiál, který se začíná trochu více aplikovat. Tato izolace má svá specifika. Jako vstupní surovina, jak už název izolace napovídá, je dřevo. Přesněji řečeno dřevovlákno – rozvlákněné dřevo, které se používá pro výrobu dřevovláknitých desek. Dřevovláknité desky jsou hojně využívané v difúzně otevřených konstrukcích a dřevostavbách. Dřevovláknité izolace pro foukání dosahují běžných tepelně izolačních parametrů ve srovnání s jinými izolačními materiály. Součinitel tepelné vodivosti dosahuje λ=0,038 W/m*K při objemové hmotnosti okolo 40 kg/m3. Samozřejmě dle jednotlivých výrobců. Odolnost vůči ohni je velmi slabá. Nicméně dřevovlákno má jeden velmi zajímavý parametr, tím je měrná kapacita tepla – cca 2 100 J/kg*K. To naznačuje, že si izolace dokáže velmi dobře „hospodařit“ s prostupujícím teplem. Umí jej v sobě zadržet.

Realizace foukané dřevovláknité izolace

Na podzim roku 2020 jsme zateplovali fasádu přístavby – rozšíření MŠ ve Slatiňanech. Celá přístavba byla koncipovaná jako dřevostavba. Machstavu připadl úkol vyplnit dutiny fasády foukanou dřevovláknitou izolací. Pro zateplení dutin bylo nutné vykroužit otvory do dřevovláknitých desek a speciální koncovkou na aplikační hadici postupně všechny dutiny zateplit foukaným dřevovláknem po celém obvodu přístavby. Zateplení fasády o výměře 240 m2 po odpočtech plochy oken foukanou technologií trvalo jeden den.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace