náhled Rodinné domy, Lánov

zákazník: Milan Půlpán
oblast: Lánov
objem izolace: 25,6 m3
termín realizace: 2017-12-07
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Realizace zateplení stropu rodinného domu foukanou minerální izolací s využitím patentovaného systému DPS (distanční podlahový systém) v provedení pochozí podlahy na části půdy a revizní lávky na zbývající ploše půdy. Kombinace montáže podlahového systému DPS v podobě plně pochozí podlahy a v podobě revizní lávky je velmi vhodným způsobem izolace stropů rodinných domů pro zachování části půdy na odkládání sezonních věcí. Majitel domu za rozumné peníze získá kvalitní izolaci stropu po snížení spotřeby energií a zároveň si půda zachová svou funkci – příruční skládek. Kvalitní izolaci stropu zajistí foukaná minerální technologie v podobě souvislé vrstvy izolace bez tepelných mostů. Ideálním řešením je použití skelných minerálních granulátů určených pro foukání bez přídavné chemie jako nejlepší se z výběru materiálu je volba Supafilu loft. Realizace zakázky trvala 1 den.

náhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánov

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Čekanice

zákazník: Výkrm Tagrea s.r.o.
oblast: Čekanice
objem izolace: 2.400 m2
termín realizace: 2017-12-04
použitý materiál: Sendvičové panely
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Oprava podhledů chovné haly chovu brojlerů v Čekanicích. Stávající podhledy, které jsou tvořené pouze igelitovou fólií, nad níž je rovnou tepelná izolace z minerálních rohoží. Tato fólie vykazovala po několika málo letech provozu poměrně velkou míru poškození a nestability. Poškození se projevovalo prasklinami ve fólii a těmito prasklinami při pravidelném mytí velmi zásadně zatékalo do tepelné izolace. Nestabilita igelitového podhledu se projevovala tím, že při vytopení haly na požadovaných 32°C při naskladnění malých kuřátek se fólie vlivem tepla roztáhne a tepelná izolace nad igelitovou fólií způsobí vlivem gravitace prověšení celého podhledem. Přímým důsledkem tohoto jevu je netěsnost tepelné izolace, vznik mezer mezi izolací a konstrukcí, ve které je tato izolace uložena a pak už jenom následuje nekontrolovaný únik tepla vzniklými mezerami – tepelnými mosty – pryč z haly. V době kdy haly byly nové se tyto závady nevyskytovaly, ale těžkým provozem jako je výkrm brojlerů, kdy během roku jsou podhledy zhruba 6x, což je počet krmných cyklů kuřat, nahřáté na vysoké teploty a po vyskladnění kuřat jsou opět zchlazené, přineslo své „ovoce“ v podobě velkého snížení funkčnosti zejména tepelně izolačních vlastností celé haly. Výše uvedený fakt přiměl investora k opravě. Ideálním řešením bylo použít lehké panely tepelně izolační panely s povrchovou úpravou do agresivního prostředí jakým chov drůbeže bezesporu je. Tím investor navrátí zpět podhledu jeho původní tepelně izolační vlastnosti a zároveň zamezí další degradaci igelitového fóliového podhledu. Celkovou opravu podhledu o výměře 2.000 m2 naše společnost provedla během jedné technologické odstávky mezi jednotlivými cykly výkrmu, což konkrétně znamená 14 kalendářních dnů.

náhled Chov brojlerů, Čekanicenáhled Chov brojlerů, Čekanicenáhled Chov brojlerů, Čekanice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Šakvice

zákazník: Ján Jakubík
oblast: Šakvice
objem izolace: 101 m3
termín realizace: 2017-12-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba rodinného domu v pasivním standardu. Dům s dvouplášťovou střechou s vazníkovou konstrukcí. Jednalo se o velmi spletitý a těžko přístupný prostor pro aplikaci tepelných izolací. U pasivního standardu je velmi důležité kvalitní zateplení střechy. V tomto konkrétním případě používat k zateplení například klasické minerální role nebo desky, bylo naprosto nereálné z hlediska proveditelnosti, protože mezistřešní prostor byl nejenom velmi členitý, ale na manipulaci s rolemi nebo deskami i nízký. Izolace stropu si vyžadovala efektivnější způsob zateplení, a proto padla volba na technologii foukané minerální izolace, což v takto složitých střešních konstrukcích je jediná technologie, která vytvoří souvislou vrstvu izolace bez tepelných mostů a zároveň bude šetrná k peněženkám investorů. Realizace proběhla během jednoho dne, i přesto že se jednalo o celkový objem 101 m3 aplikované izolace.

náhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Křenov

zákazník: Lukáš Mach
oblast: Křenov
objem izolace: 71,8 m3
termín realizace: 2017-11-28
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba rodinného domu s vazníkovou konstrukcí. Dům je stavěn za přispění dotace Nová zelená úsporám NZÚ). Majitel domu dle projektové dokumentace vybíral izolační materiál dle požadovaných tepelně izolačních vlastností izolačního materiálu konkrétně součinitele tepelné vodivosti ʎ (lambda). Volba padla na Supafil loft, který splňoval podmínky dotace NZÚ a zároveň majiteli domu vyhovovaly jeho další vlastnosti a parametry, tj. ECO provedení bez barviv a pojiv, nízká váha čili zatížení stropní konstrukce, nulová sléhavost a mnoho dalších pozitivních parametrů. Rodinné domy typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí jsou v současné době velmi hojně stavěnými domy a právě tento typ domů a střešní konstrukce je ideální pro zateplení technologií foukanou izolací. Izolace stropů foukanou technologií přináší mnoho výhod – souvislou vrstvu izolace bez tepelných mostů, rychlost izolačních prací – podobný dům je zaizolovaný během 5-7 hodin, což v porovnání s použitím klasických izolačních technologií je podstatná časová úspora a v neposlední řadě se jedná o bezodpadovou technologii. Na strop domu v Křenově jsme foukali vrstvu izolace o celkové výšce 500mm. Zateplovací práce naše společnost provedla během 5ti hodin.

náhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Orlické Podhůří

zákazník: Radek Zicha
oblast: Orlické Podhůří
objem izolace: 15,3 m3
termín realizace: 2017-11-27
použitý materiál: Climaglass W
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rodinný dům s izolovanou dutinou trámového stropu. Rodinné domy staršího data výstavby mývají velmi často trámové stropy s prázdnou dutinou. Dříve, když na půdě bývalo přes zimu seno, byly stropy izolovány tímto senem. Postupem času, jak se přestávalo doma hospodařit, tak ubývalo i sena, které by přes zimní období izolovalo stropy. Dnes už se prakticky nad obytnou částí domu nevyskytují zásoby sena žádné, což je i z hlediska požární ochrany budov dobře. Dnes je nejlepším způsobem zateplení dutiny trámového stropu foukaná minerální izolace, což je i způsob zateplení tohoto domu. Izolace stropu byla provedena zhruba za 4 hodiny a použili jsme minerální izolaci ze skelných vláken Climaglass W se součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,036 W.m/K

náhled Rodinné domy, Orlické Podhůřínáhled Rodinné domy, Orlické Podhůří

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Český Herálec

zákazník: Anna Janoušková
oblast: Český Herálec
objem izolace: 10 m3
termín realizace: 2017-11-27
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Izolace stropu rodinného domu, přesněji řečeno pouze vodorovnou část půdy. Šikmé části střechy byly izolovány z minulosti úplně do plna, proto nebylo kam další izolaci doplnit. Vodorovná část stropu byla izolována při výstavbě domu trochu hůře než šikminy, proto bylo vhodné přistoupit k dodatečnému zateplení, což bude mít pozitivní účinek pro snížení nákladů za vytápění. Majitelé domu se rozhodli pro zaizolování stropu využít technologie foukané minerální izolace a pro realizaci si vybrali naší společnost. Součástí zateplovacích prací bylo i vytvoření ochranného bednění kolem půdního výlezu, aby se aplikovaná stropní izolace, po otevření výlezu, nesypala do obytného prostoru. Dále jsme v rámci zateplení stropu vystavěli revizní lávku z patentovaného podlahového systéme DPS – distanční podlahový systém.

náhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálec

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Brozany

zákazník: Jiří Patřičný
oblast: Brozany
objem izolace: 25,3 m3
termín realizace: 2017-11-22
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba v Brozanech. Příklad kombinované dodávky a montáže podlahového systému DPS a foukané minerální izolace. Majitel domu si komponenty podlahového systému koupil předem a podlahový rošt připravil svépomoci, což samozřejmě lze. Naše realizační skupina už jenom nafoukala minerální izolaci, kterou není úplně jednoduché svépomoci nafoukat. Investor opět svépomoci provedl položení závěrečné pochozí vrstvy z 18mm OSB desek. V rámci této zakázky naši pracovníci vytvořili na vstupním schodišti podhled ze sádrokartonových desek, včetně nosného rastru. Vzniklou dutinu mezi novým podhledem a podstřešní difúzní fólii jsme opět vyfoukali minerální izolací. Celá realizace proběhla během jednoho dne k velké spokojenosti majitele novostavby.

náhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozany

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Telč

zákazník: Pavel Posád
oblast: Telč
objem izolace: 22 m3
termín realizace: 2017-11-06
použitý materiál: Climaglass W
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Rodinný dům v Telči zateplovaný za pomoci dotačního programu Nová zelená úsporám potřeboval doplnit tepelnou izolaci do dutiny střechy. Jednalo se o dvouplášťovou střešní konstrukci. Požadavek projektu na tepelně izolační vlastnosti nového izolantu musel být s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,037 W/m2.K. Machstav pro realizaci klientovi nabídl foukaný minerální granulát Climaglass-W. Jedná se skelnou minerální izolaci dodávanou v komprimovaném balení, která požadavky projektu bohatě splňovala, protože jsme dokonce dosáhli součinitele tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m2.K., a to tím, že jsme aplikovali vyšší objemovou hmotnost izolantu. Konkrétně 22 kg/m3. Aplikace foukané minerální izolace trvala jeden den.

náhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telč

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Újezd u Průhonic

zákazník: Kateřina Tesařová
oblast: Újezd u Průhonic
objem izolace: 31,2
termín realizace: 2017-11-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rodinný dům v Újezdu u Průhonic. V domě žijí 2 generace jedné rodiny a dům postupně vylepšují. Machstav vlastníci poptali na vyřešení zateplení stropu včetně zajištění vytvoření podlahy, ale pouze v části půdy. Konkrétně v té části půdy, kde majitelé ukládají sezonní věci do připravených skříní. Podmínkou bylo provedení prací, tak aby nebylo potřeba skříně stěhovat půdním výlezem pryč a po zhotovení podlahy a tepelné izolace opět přemístit na půdu. Pro tyto účely jsme majitelům navrhli použít patentovaný DPS systém, ze kterého velmi rychle vyhotovíme základní nosný rošt pro podlahu v místech, kde jej majitel domu vyžaduje. V tomto konkrétním případě to bylo v okolí výlezu na půdu a okolo celého komína. Celá realizace byla rozdělena do několika fází, tak abychom postavili rošt pro podlahu, který jsme vyfoukali minerální izolací, zaklopili OSB deskami a už na hotovou podlahu přemístili skladovací skříně. Pak už jsme pouze zaizolovali zbytek půdy nad celým domem. Celá realizace proběhla během jednoho dne ke všeobecné spokojenosti majitelů domu.

náhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonic

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Červená Voda

zákazník: Radovan Rauš
oblast: Červená Voda
objem izolace: 24,2 m3
termín realizace: 2017-11-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rekreační chalupa v Červené Vodě, jak už to tak bývá u těchto budov, není celoročně obývaná. Nicméně majitel domu se rozhodl vylepšit tepelně izolační vlastnosti chalupy zateplením stropu. Rozhodl se velmi správně, protože stropem uniká nejvíce tepla a tak je logickým krokem začít právě touto konstrukcí. Zateplení Machstav provedl foukanou minerální izolací konkrétně izolačním materiálem Supafil loft. Izolaci jsme aplikovali do dutiny trámového stropu o celkové výšce 220 mm s objemovou hmotností 21 kg/m3 a celkovou vrstvu tepelné izolace jsme navýšili o dalších 230 mm s objemovou hmotností 17 kg/m3 ještě nad trámový strop. Tím jsme docílili celkové požadovaného tepelného odporu, který investor chtěl docílit a to konkrétně aplikací celkové výšky izolace 450 mm. Celá realizace zateplení proběhla během ½ dne.

náhled Rodinné domy, Červená Vodanáhled Rodinné domy, Červená Voda

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavou

zákazník: Společenství vlastníků bytů Družstevní č.p. 1030
oblast: Ledeč nad Sázavou
objem izolace: 27,6 m3
termín realizace: 2017-10-30
použitý materiál: Supafil loft, Climaglass W
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Vlastníci menšího bytového domu v Ledči nad Sázavou řešili zateplení stropu nad posledním bytovým podlažím. Zateplovaná konstrukce se týkala pouze dvou bytů ze šesti. Střešní konstrukce, která se měla zateplovat, byla složená z několika částí. Šikminy již zateplené jsme neřešili, protože i skladba šikmin nebyla vhodná pro zateplení tak, aby zároveň fungovalo odvětrávání této části střechy. Vodorovná část stropu na tom byla, co se týká vhodnosti pro zateplení podstatně lépe. V jedné části byl k dispozici trámový strop s prázdnou dutinou o výšce cca 200 mm. Pro tuto dutinu jsme navrhli tepelnou izolaci ze skalných vláken Climaglass-W s objemovou hmotností 26 kg/m3. Při této objemové hmotnosti dosahuje součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m.K. Další konstrukcí k zateplení střechy byla pultová střecha s prázdnou dutinou, která byla odvětrávaná, proto jsme tuto prázdnou dutinu navrhli zateplit, a to Supafilem loft s objemovou hmotností 17 kg/m3 a k tomu odpovídajícím součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,039 W/m.K. Supafil loft jsme navrhli k použití z toho důvodu, že ani při takto nízké objemové hmotnosti nesesedá. Dále je jeho výhodou neprašnost, tudíž nedráždí dýchací cesty a je bez jakýchkoliv chemických přísad. Jedná se o výrobek s označením ECO. Součástí prací bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů pro zaizolování dutiny trámového stropu. Celá realizace trvala 1 den.

náhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavounáhled Bytové domy, Ledeč nad Sázavou

Kalkulace ZDARMA
náhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachatice

zákazník: KOMA systém s.r.o.
oblast: Prachatice, okres: Prachatice
objem izolace: 324,9 m3
termín realizace: 2017-10-27
použitý materiál: Foukaná minerální izolace Climastone
typ objektu: Průmysl
poznámka: Rekonstrukce původního objektu ve výrobním areálu společnosti KOMA Prachatice. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako ubytovna pro zaměstnance firem, působících v areálu společnosti KOMA. Objekt je složen ze dvou různých stropních konstrukcí. V jedné části objektu je trámový strop s dutinou a v druhé části je střešní konstrukce ze železobetonových vazníků. Celkový objem izolací dosáhl 324,9 m3. Získat tuto zakázku pro naši společnost nebylo vůbec jednoduché. Investor si najal šikovného projektanta, který měl jasné a přesné technické požadavky na vrstvu tepelné izolace a její konečné tepelně izolační vlastnosti. Investor s projektantem věděli, že chtějí pro zateplení střech použít foukanou technologii, proto oslovili několik dodavatelů pro vypracování cenové nabídky. Sešlo se jim poměrně pestré zastoupení cenových nabídek v různé kvalitě s různými izolačními materiály. Machstav se probojoval do užšího výběru zhotovitelů. V poslední fázi boje o tuto zakázku jsme zůstaly pouze dvě firmy. Investor a projektant nakonec rozhodli o přidělení zakázky naší společnosti. Důvodem jejich rozhodnutí byly naše odborné znalosti, dovednosti, garance, reference a v neposlední řadě i způsob komunikace se zákazníkem. Ano, všímáte si dobře. Nikde neuvádíme, že jsme vyhráli nejnižší cenou. Nejnižší cenu jsme skutečně neměli. Investor a projektant si velmi dobře uvědomovali, že velmi nízká a nebojme se to napsat na plno - až podezřele nízká cena je alarmující, zrovna tak jako je velmi podezřelé poskytování dodatečných a nesmyslně vysokých slev ve výši několika desítek procent Společnost Machstav poskytuje svým zákazníkům maximálně výhodnou cenu na první dobrou. Samotné zateplovací práce byly provedeny během 3 dnů. Veškerý izolační materiál jsme dovezli do areálu společnosti KOMA systém kamionem na EURO paletách postupně jej odebírali ke zpracování, výhodou foukané minerální izolace je bezodpadovost. Jediným odpadem jsou prázdné igelitové balíky od izolace, které po skončení všech prací a po případném přepočítání se zástupcem investora (kontrola dodaného množství izolace) naložíme a odvezeme k likvidaci.

náhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachaticenáhled Průmysl, Prachatice, okres: Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled Výrobní hala, Kolešovice

zákazník: Milan Brabec - Bram
oblast: Kolešovice
objem izolace: 60 m3
termín realizace: 2017-10-24
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Výrobní hala
poznámka: Přístavba, nebo chcete-li rozšíření výrobních prostor truhlárny v Kolešovicích. Nová část provozovny je vyzděná z lehkých tvárnic. Střešní konstrukce dvouplášťová s dutinou. Krov je vyřešen sbíjeným dřevěným vazníkem s jednosměrným sklonem pro odvod dešťové vody. Podhled tvoří souvrství ze sádrokartonových desek s parotěsnou fólií. Úkolem Machstavu bylo navrhnout a aplikovat vhodný typ tepelné izolace do dutiny střechy s ohledem jednak na způsob provedení stavby a jednak na způsob využití objektu. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace bude ležet na sádrokartonovém podhledu, čili na nepochůzí konstrukci, bude aplikovaná v členité konstrukci sbíjeného vazníku a navíc v poměrně nízké dutině pro průleznost pracovníků do nejnižších částí střechy, padla volba na technologii foukané minerální izolace s použitým izolačním materiálem Supafil loft s objemovou hmotností 17 kg/m3. Při této objemové hmotnosti dosahuje součinitel tepelné vodivosti Supafil loftu ʎ=0,039 W/m.K. Kombinací vhodné technologie (foukaná minerální izolace) a lehkého izolačního materiálu s výbornými izolačními vlastnostmi jsme dosáhli užitných vlastností jako s žádným jiným materiálem a s žádnou jinou technologií Izolovat vazníkový krov rolovanými izolacemi je naprosto neekonomické a nereálné vzhledem k výšce střešní dutiny a obrovskému množství konstrukčních překážek způsobených samotným vazníkem. Proto padla volba na foukanou technologii. Foukat jiný materiál než Supafil loft bylo nereálné z toho důvodu, že jiné izolační materiály na bázi čediče nebo papíru jsou příliš těžké a požadovaných tepelně izolační vlastnosti stropu bychom s těmito izolanty dosáhli sice při stejných nebo podobných výškách jako se Supafilem loft, ale při objemových hmotnostech 40kg/m3 u čediče a u papíru 35-40kg/m3, čímž bychom sádrokartonový podhled přetížili a hrozilo by nebezpečí poškození podhledu. Stříkaná PUR pěna je při dosažení stejných tepelně izolačních vlastnostech stropu, konkrétně tepelného odporu, o 100% a někdy i více dražší než použitá foukaná minerální izolace Navíc požární odolnost minerálních izolací je dle reakce na oheň A1 – nejlepší jaká může být Co jiného si do truhlárny dát, než nehořlavý materiál. Realizaci zateplení stropu přístavby jsme zvládli za jeden den.

náhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovicenáhled Výrobní hala, Kolešovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Nové Sedlo

zákazník: UniWel STAVBY s.r.o.
oblast: Nové Sedlo
objem izolace: 58,6 m3
termín realizace: 2017-10-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: V sobotu 14. října jsme zrealizovali zateplení dvouplášťové střechy foukanou minerální izolací Supafil loft o celkovém objemu 58,6m3 včetně dodávky a montáže odvětrání střešní konstrukce. Střešní plášť byl tvořen prkenným záklopem s asfaltovou lepenkou. K odvětrání střechy jsme použili samočinné ventilační hlavice o průměru 300 mm pro odvod vzduchu. Pro přisávací otvory byly navrženy a použity ventilační komínky o průměru 110mm. Práce jsme zrealizovali ve dvou pracovních skupinách. Jedna skupina se věnovala přípravě a montáži odvětrávacího systému a druhá skupina prováděla aplikaci foukané minerální izolace. Díky precizně zorganizovanému postupu prací jsme celou střechu zateplili a odvětrali během 7 hodin jednoho dne. Pro majitele bytů v bytovém domě to znamená naprosto minimální časové zatížení při opravě střechy a mnozí z nich ani nepostřehli, že se na jejich střeše něco děje. Oprava zateplení střechy bytového domu je součástí komplexního zateplení domu.

náhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlonáhled Bytové domy, Nové Sedlo

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Kačice

zákazník: Radim Gabriel
oblast: Kačice
objem izolace: 39,2 m3
termín realizace: 2017-10-12
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Jedna z mnoha podzimních realizací novostavby foukané minerální izolace Supafil loft. Jedná se čím dál častěji stavěný rodinný dům typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí a sádrokartonovým podhledem. Aplikovaná vrstva izolace 40cm při dodané objemové hmotnosti 17 kg/m 3 nejméně zatíží právě sádrokartonový podhled a při tom dosáhne velmi příznivých izolačních vlastností. Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti činí ʎ=0,039 W/m.K. V praxi to znamená, že vrstva tepelné izolace zatěžuje sádrokarton pouze 6,8 kg/m2. V porovnání s čedičovou izolací by váha izolační vrstvy při stejném dosaženém tepelném odporu činila 14,8 kg/m2, což už je pro statické zatížení sádrokartonového podhledu při klasické montáži nosného roštu příliš. Vezmeme-li v potaz, že foukaná minerální izolace vytváří dokonalou tepelně izolační vrstvu bez tepelných mostů v porovnání s klasickými izolačními rolemi nebo deskami, tak se použití foukané technologie do vazníkových konstrukcí nic nevyrovná.

náhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Sušice

zákazník: Daniel Valdman
oblast: Sušice
objem izolace: 51,5 m3
termín realizace: 2017-10-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Realizace foukané minerální izolace Supafil loft na strop novostavby rodinného domu v Sušici. Někdy se podaří vazníkovou konstrukci střechy navrhnout a vytvořit, tak že je možné i v tak spletitém krovu jakým právě sbíjený vazníkový krov je malou odkládací nebo revizní plochu, což vždy majitel domu uvítá. Foukaná minerální izolace do vazníkových konstrukcí prostě patří a je pro tyto střechy nejlepší volbou. Realizace zateplení stropu rodinné domu trvala ½ dne, cca 4-5 hodin.

náhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušice

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Česká Lípa

zákazník: Milan Szabo
oblast: Česká Lípa
objem izolace: 250,5 m3
termín realizace: 2017-10-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Realizace zateplení stropu foukanou minerální izolací objektu Základní školy Dr. M. Tyrše probíhala v rámci komplexní rekonstrukce střechy, půdních prostor a opravy fasády. Aplikaci foukané minerální izolace jsme měli naplánovanou na dva dny. Veškerý izolační materiál jsme dopravili jak vlastními auty, tak i s využitím služeb externího dopravce. První realizační den nám bohužel nepřálo počasí, což nás limitovalo pouze při skládání izolace z auta externího dopravce. Pro samotné foukání není počasí limitujícím faktorem, protože aplikace probíhá pod střechou a tudíž mohou venku padat trakaře a my vesele a neohroženě foukáme. Na ZŠ Dr. M. Tyrše jsme foukali vrstvu izolace o výšce 300 mm.

náhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípa

Kalkulace ZDARMA
náhled Průmysl - hala, Jihlava

zákazník: JITRANS Group, s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: 1,800 m2
termín realizace: 2017-10-04
použitý materiál: Širokorozponové plechy pro skládaný střešní plašť
typ objektu: Průmysl - hala
poznámka: Novostavba haly společnosti Jitrans v Jihlavě z železobetonové konstrukce a skládaným střešním pláštěm. Zbytek haly je obložen sendvičovými panely s minerální izolačním jádrem. Machstav na této stavbě realizoval pokládku širokorozponých trapézových plechů, které tvoří základní nosný prvek pro střešního pláště. Na plechy byla následně instalovaná tepelná izolace z PIR desek o síle 120mm. Finální hydroizolační vrstvu tvoří PVC fólie dodávaná firmou Izolace Diviš.

náhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Brno - venkov

zákazník: DRUMO, s.r.o.
oblast: Brno - venkov
objem izolace: 1 250 m2 foukané izolace a 1 450 m2 střešní krytiny
termín realizace: 2017-10-01
použitý materiál: Supafil loft, TR střešní krytina, ventilační hlavice WM 300
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: V poslední zářijový týden jsme nastoupili na realizaci komplexní rekonstrukce střechy haly chovu brojlerů v Měníně u Brna. Naše práce spočívala v demontáži a likvidaci stávající střešní krytiny, dodávce a montáži nové plechové trapézové krytiny o celkové výměře 1 450 m2. Součástí rekonstrukce střechy bylo i doplnění vrstvy stávající tepelné izolace na podhledu haly a zajištění funkčního odvětrání půdního prostoru. Aplikovaná vrstva izolace a stanovení počtu ventilačních hlavic, množství a rozměry přisávacích otvorů jsou výsledkem nejenom odborných výpočtů, ale i našich dlouholetých zkušeností a dovedností získaných při rekonstrukcích těchto typů hal. Veškeré práce jsme provedli během 6ti pracovních dní bez negativního vlivu na omezení provozu farmy i rekonstruované haly.

náhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč

zákazník: LOMA STAVBY S.R.O.
oblast: Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč
objem izolace: 30,4 m3
termín realizace: 2017-09-21
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Foukaná minerální izolace na sádrokartonový podhled s parotěsnou fólii. Střešní konstrukce vazníková - dřevěný.

náhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíčnáhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíčnáhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Restaurace, Vladislav

zákazník: Městys Vladislav
oblast: Vladislav
objem izolace: 57 m3
termín realizace: 2017-09-01
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Restaurace
poznámka: Budova obecní hospody ve Vladislavi potřebovala doplnit tepelné izolace na stropní konstrukci, proto obec Vladislav vypsala výběrové řízení na opravu tepelných izolací stropů hospody. Po osobní prohlídce na místě jsme zjistili několik nedostatků. Především vyvedené odvětrání do půdního prostoru, které způsobovalo nadměrné vlhké prostřední v celém půdním prostředí. Důsledkem zvýšené vlhkosti měla za tvorbu plísní a hub na dřevěných částech krovu, proto jsme investorovi navrhli několik kroků k vyřešení problémů. Především vyvedení odvětrání až nad střešní konstrukci, zateplení veškerý funkčních vývodů, které prostupovali půdním prostorem, preventivní ochranný nástřik proti dřevokazným škůdcům (houbám a hmyzu), vytvoření souvislé vrstvy tepelné izolace na podlaze půdy včetně výstavby revizních lávek. Prostě komplexní řešení sanace půdního prostoru. Sanace půdního prostoru probíhala v koordinaci několika řemesel - klempířské práce, truhlářské práce, nástřik ochranného prostředku krovu a na závěr izolační práce. Veškerými profesemi společnost Machstav disponuje, proto pro nás nebylo žádným problémem zkoordinovat veškeré práce k plné spokojenosti ze strany investora. Veškeré práce byly provedeny během třech dní.

náhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislav

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudim

zákazník: Jaromír Sykáček
oblast: Holičky-Morašice, okres: Chrudim
objem izolace: 18,8 m3
termín realizace: 2017-08-31
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy, Trvalé bydlení
poznámka: Rodinný dům, postavený na místě bývalého mlýna v malebném údolí Cítkovského potoka nedaleko Morašic na Chrudimsku. Majitel rodinného domu se na nás obrátil s žádostí o vypracování cenové nabídky na dodávku a montáž foukané minerální izolace stropních konstrukcí. Zateplení stropu bylo součástí výměny kotle s využitím tzv. Kotlíkové dotace. Při přípravách na zateplení stropu majitel domu zjistil, že některé části stropních konstrukcí byly napadeny dřevokazným hmyzem, což není nic mimořádného vzhledem k tomu, že se dům nachází uprostřed přírody. Poškozené části konstrukce byly nahrazeny novými. Při naší osobní návštěvě a rozhovoru s majitelem domu a následné prohlídce půdních prostor před samotnými izolačními pracemi jsme navrhli provedení preventivního ochranného nástřiku všech dřevěných částí konstrukce střechy a stropu před případným dalším napadením dřevokaznými škůdci. Vzhledem okolnostem a vlastním zkušenostem z nedávné doby, kdy některé trámy sežraly larvy dřevokazného hmyzu, majitel domu náš návrh uvítal a neváhal ani minutu a zároveň s tepelnou izolací si nechal od Machstavu provést i ochranný zásah před dřevokaznými škůdci. Celou realizaci jsme provedli během 2 dnů. Součástí zateplovacích prací bylo i vyhotovení revizních lávek v rozsahu 5 bm.

náhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudim

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičín

zákazník: MAVE Jičín, a.s.
oblast: Soběraz, okres Jičín
objem izolace: 9,650 m2
termín realizace: 2017-08-16
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Dodávka a montáž foukané minerální izolace včetně přípravných prací spojených s aplikací tepelné izolace.

náhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičínnáhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičínnáhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíč

zákazník: Společenství vlastníků jednotek pro dům M.Majerové č.p. 742, 743
oblast: Třebíč, okres: Třebíč
objem izolace: 76,8
termín realizace: 2017-08-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukaná minerální izolace do dutiny dvouplášťové, ptovedení odvětrání ventilačními hlavicemi včetně výpočtu a návrhu provedení.

náhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíčnáhled Bytové domy, Třebíč, okres: Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Hlubočky - Mariánské Údolí, okres: Olomouc

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Olomoucká č.p. 324,325
oblast: Hlubočky - Mariánské Údolí, okres: Olomouc
objem izolace: 103,9
termín realizace: 2017-07-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace, dodávka a montáž - revizní lávky 55bm, provedení preventivní ochrany krovu před dřevokaznými škůdci - ochranný nástřik 2 vrstvy + očištění krovu


Kalkulace ZDARMA
náhled Sklady obilí, Drahoraz, okres Jičín

zákazník: MAVE Jičín, a.s.
oblast: Drahoraz, okres Jičín
objem izolace: 1 760 m2
termín realizace: 2017-06-30
použitý materiál: Střešní TR plechy
typ objektu: Sklady obilí
poznámka: Výměna sřešních krytin na objektech skladů obilí na farmě Drahoraz včetně odvětrání

náhled Sklady obilí, Drahoraz, okres Jičínnáhled Sklady obilí, Drahoraz, okres Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Semilská 926,927
oblast: Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9
objem izolace: 115,2
termín realizace: 2017-06-27
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Zateplení stropů garáží a sklepních kójí bytového domu - sádrokartonové podhledy

náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9náhled Bytové domy, Praha 9 - Kbely, okres: Praha 9

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Dobronín

zákazník: Základní škola a mateřská škola Dobroní
oblast: Dobronín
objem izolace: 2,5t
termín realizace: 2017-06-05
použitý materiál: Ocelové pozinkované profily
typ objektu: Základní škola
poznámka: Základní škola v Dobroníně získala v roce 2014 nový kabát v podobě zateplené fasády kontaktním zateplovacím systémem a novou čepici v podobě zateplení stropu foukanou minerální izolací. Zateplovací práce se tehdy nijak nedotkly opravy nakládací rampy u školní jídelny. Rampa si na opravu musela počkat ještě další tři roky. O to zásadnější oprava byla provedena. Stávající předsunuté rozpadající se betonové prvky byly nahrazeny ocelovou konstrukcí žárově zinkovanou a nejfrekventovanější část rampy byla zastřešena polykarbonátovými deskami odolnými vůči UV záření.

náhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronín

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělská skladovací hala, Nebanice

zákazník: Primagra, a.s.
oblast: Nebanice
objem izolace: 770 m2
termín realizace: 2017-06-03
použitý materiál: Plechová trapézová střešní krytina
typ objektu: Zemědělská skladovací hala
poznámka: Střecha skladu obilí v Nebanicích byla z části již opravena. Tedy původní již nevyhovující krytina nahrazena novou. Zbývající část střechy naše společnost vyměnila v roce 2017. Původní šablonovou krytinou zatékalo, což mělo vliv na kvalitu skladovaných zemědělských komodit, především obilovin. Součástí dodávky a montáže nové střešní krytiny byla i dodávka a montáž hromosvodu. Dále jsme k výměně střešní krytiny v naší klempířské dílně vyráběli a montovali veškeré potřebné střešní klempířské prvky – hřebenáč, závětrné lišty apod. Celá výměna včetně demontáže původní krytiny trvala 5 pracovních dnů.

náhled Zemědělská skladovací hala, Nebanicenáhled Zemědělská skladovací hala, Nebanicenáhled Zemědělská skladovací hala, Nebanicenáhled Zemědělská skladovací hala, Nebanicenáhled Zemědělská skladovací hala, Nebanicenáhled Zemědělská skladovací hala, Nebanice

Kalkulace ZDARMA
náhled Silážní žlab, Třebětín, okres Blansko

zákazník: Generální dodávky staveb s.r.o.
oblast: Třebětín, okres Blansko
objem izolace: 5 200 m2
termín realizace: 2017-05-30
použitý materiál: Střešní TR plechy
typ objektu: Silážní žlab
poznámka: Zastřešení silážního žlabu širokorozponovými trapézovými plechy, včetně dilatačních profilů, dešťového systému a hromosvodu

náhled Silážní žlab, Třebětín, okres Blanskonáhled Silážní žlab, Třebětín, okres Blanskonáhled Silážní žlab, Třebětín, okres Blanskonáhled Silážní žlab, Třebětín, okres Blansko

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlava

zákazník: Společenství vlastníků jednotek pro dům Vrchlického 2495 v Jihlavě
oblast: Jihlava, okres: Jihlava
objem izolace: 129,66
termín realizace: 2017-05-30
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace na stropě půdy včetně dodávky a montáže revizní lávky z DPS systému, preventivní ochrana krovu před dřevokaznými škůdci krovu nástřik 2 vrstvy + očištění krovu, zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně odstranění a likvidace původního nevyhovujícího zateplení, zateplení stropů ve sklepích

náhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava, okres: Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělství, Chov prasat, farma Chroustov, okres Nymburk

zákazník: ZAS Mezihájí
oblast: farma Chroustov, okres Nymburk
objem izolace: 1 000 m2
termín realizace: 2017-05-05
použitý materiál: betonová podlaha a TR plech Al
typ objektu: Zemědělství, Chov prasat
poznámka: Nová betonová podlaha včetně rozmístění betonových roštů, nový podhled z TR plechu.

náhled Zemědělství, Chov prasat, farma Chroustov, okres Nymburknáhled Zemědělství, Chov prasat, farma Chroustov, okres Nymburknáhled Zemědělství, Chov prasat, farma Chroustov, okres Nymburknáhled Zemědělství, Chov prasat, farma Chroustov, okres Nymburk

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburk

zákazník: ZAS Mezihájí
oblast: Chroustov, okres Nymburk
objem izolace: 214 m3
termín realizace: 2017-04-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Dodávka a montáž foukané minerální izolace na nový podhled z TR plechu (dodávka a montáž rovněž MACHSTAV s.r.o.) včetně návrhu a provedení odvětrání střešní konstrukce.

náhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburk

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Velké Meziříčí

zákazník: Zelená Hora, stavební bytové družstvo
oblast: Velké Meziříčí
objem izolace: 44,3 m3
termín realizace: 2017-04-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Foukaná minerální izolace dle ČSN EN 14 064-2 včetně systému odvětrání dvouplášťové střechy.

náhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčínáhled Bytový dům, Velké Meziříčí

Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní budova, Vestec

zákazník: AGROSTAV, akciová společnost
oblast: Vestec
objem izolace: 824 m2
termín realizace: 2017-03-31
použitý materiál: Plechová trapézová střešní krytina
typ objektu: Administrativní budova
poznámka: Nástavba a stavební úpravy administrativní budovy a ubytovny zaměstnanců Agro Jesenice a.s. ve Vestci okres Praha západ. Agro Jesenice se řadí mezi velké a významné zemědělské podniky nejenom středočeského kraje, ale celé České republiky. O to více nás těšilo, že jsme se mohli svou prací podílet na této stavbě. Generálním dodavatelem stavby byl Agrostav Jihlava a naše společnost Machstav s.r.o. prováděl dodávku a montáž střešního pláště - krytiny z trapézového lakovaného plechu, včetně klempířských prvků, které jsme vyráběli ve své vlastní klempířské dílně. Součástí dodávky byla montáž světlovodů a dešťového systému.

náhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestec

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Třešť

zákazník: VSM spol. s r.o.
oblast: Třešť
objem izolace: 110 m3
termín realizace: 2017-03-29
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Cihlový bytový dům se třemi vchody a třemi bytovými podlažími v Třešti prováděl zateplovací práce na celém domě. Machstav prováděla zateplení stropní konstrukce. Součástí zadání bylo zajištění plné pochůznosti půdy v celé její ploše, protože vlastníci domu půdu využívají velmi hojně a požadavek na její pochůznosti v plném rozsahu byl velmi důležitý. Patentovaný podlahový systém DPS požadavky vlastníků domu v Třešti splňoval po všech stránkách a ve spojení s foukanou minerální izolací je ideálním řešením pro všechny bytové domy. Systém DPS slnil i vlastníky domu v Třešti, a proto padla volba na zateplení podlahy půdy na Machstav. Realizaci zateplení stropů půdy jsme prováděli se dvěma realizačními skupinami a veškeré práce spojené se zateplením stropu a výstavbou DPS systému nám trvali 4 pracovní dny.

náhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešťnáhled Bytové domy, Třešť

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2

zákazník: Jiří Ing. Kremsa
oblast: Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2
objem izolace: 60,3
termín realizace: 2017-01-31
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace, zhotovení bednění výlezu, odkrytí cihel půdovek vč. zásypu a záklopu, zakrytí cihel půdovek vč zásypu a záklopu, vyklizení půdního prostoru

náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2náhled Bytové domy, Praha 2 - Vinohrady, okres: Praha 2

Kalkulace ZDARMA
náhled Kanceláře, ubytovna zaměstnanců, Praha

zákazník: Agrostav a.s., investor: Agro Jesenice a.s.
oblast: Praha
objem izolace: 830 m2
termín realizace: 2017-01-01
použitý materiál: TR plech 30, RAL 9006
typ objektu: Kanceláře, ubytovna zaměstnanců
poznámka: D+M TR plechu, klempířských výrobků, větracích hlavic a světlovodů.

náhled Kanceláře, ubytovna zaměstnanců, Prahanáhled Kanceláře, ubytovna zaměstnanců, Prahanáhled Kanceláře, ubytovna zaměstnanců, Praha

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovsko

zákazník: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
oblast: Dolní Bukovsko
termín realizace: 2016-12-20
použitý materiál: Sendvičové panely KINGSPAN KS1000 RW, KS1000 AWP
typ objektu: Rozšíření vrátnice
poznámka: Opláštění přístavku ze sendvičových panelů KINGSPAN a prosvětlovacích panelů KINGSPAN

náhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovskonáhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovsko

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha

zákazník: DAFE PLAST Jihlava
oblast: Praha
termín realizace: 2016-11-30
použitý materiál: Sendvičové panely
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům na Taškentské ulici v Praze není úplně typickým panelákem. Při plánování komplexní ho zateplení bytového domu vyvstal problém jak vyřešit zateplení mezi okny jednak v jednotlivých bytech a jednak na schodišti. Ve spolupráci s dodavatelem oken DAFE plast a jejich profilem od Rehau byl vymyšlena a posléze i zrealizována kombinace platových oken a sendvičových panelů. Mezi jednotlivými okny v bytech byl ve vertikální rovině aplikován sendvičový panel v bílé barvě, což odpovídá i barvě oken a mezi jednotlivými okenními stěnami na společném schodišti byl montován sendvičový panel v červené barvě, a to v horizontální rovině. Kombinace velkoplošných okenních stěn bílé barvy a přerušovaná linie červených sendvičových panelů v úrovni schodišťové podesty zdařile opticky oddělil jednotlivá podlaží domu. Červené panely inteligentně doplňují kovové prvky domu a nijak nenarušují celkový vzhled domu.

náhled Bytové domy, Prahanáhled Bytové domy, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 10

zákazník: Společenství Nedvězská - Dubečská čp. 1832-1838
oblast: Praha 10
objem izolace: 135 bm
termín realizace: 2016-11-25
použitý materiál: DPS - distanční podlahový systém
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům měl z minulosti aplikovanou foukanou minerální izolaci od jiného dodavatele nikoliv od Machstavu s.r.o. Bohužel v době, kdy SVJ rozhodlo o provedení zateplení, nedisponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků k tomu, aby mohl společně se zateplením zrealizovat i dodávku a montáž revizních lávek pro pohodlný pohyb v půdním prostoru, aniž by bylo nutné chodit v aplikované izolaci. Po několika letech se SVJ rozhodlo chybějící revizní lávky doplnit, proto proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, jehož se naše společnost také zúčastnila. Mezi dalšími účastníky výběrového řízení byla i aplikační firma, která provedla původní foukanou minerální izolaci. Vítězem výběrového řízení se stala naše společnost se svým patentovaným podlahovým systémem DPS, ze kterého se velmi rychle, jednoduše a elegantně staví i revizní lávky a to v téměř neomezené výšce.

náhled Bytové domy, Praha 10náhled Bytové domy, Praha 10náhled Bytové domy, Praha 10

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicí

zákazník: p.Petřík
oblast: Cotkytle, Ústí nad Orlicí
objem izolace: 48.2 m3 foukané minerální izolace
termín realizace: 2016-11-22
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Novostavba - dřevostavba v nízkoenergetickém standardu. Aplikovaná výška foukané minerální izolace 40cm.

náhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicínáhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicínáhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicínáhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicínáhled Rodinný dům, Cotkytle, Ústí nad Orlicí

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnov

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Železničářská 497-498 v Trutnově
oblast: Trutnov, okres: Trutnov
objem izolace: 97,3
termín realizace: 2016-11-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace stropu půdy včetně dodávky a montáže revizních lávek a celoplošné podlahy ze systému DPS

náhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnovnáhled Bytové domy, Trutnov, okres: Trutnov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Ostrava

zákazník: Hellebrand, Tísek
oblast: Ostrava
termín realizace: 2016-10-31
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: pultová střecha Supafil loaft + odvětrání hlavice WindMaster + přisávací komínky.

náhled Rodinný dům, Ostravanáhled Rodinný dům, Ostrava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov drůbeže, Brníčko

zákazník: LUMIX s.r.o.
oblast: Brníčko
objem izolace: 1 000 m2
termín realizace: 2016-10-25
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Generální dodávka vylepšení chovný podmínek v halách rozmnožovacího chovu brojlerů v Brníčku. Investor k realizaci modernizace chovu využil dotačního titulu z Programu rozvoje venkova a k celé akci byl zpracován projekt a výběrové řízení, jehož se společnost Machstav s.r.o. účastnila. Celý projekt se skládal z realizace zateplení stropních konstrukcí hal a jejich odvětrání a vytvoření nových podlah v chovných prostorách hal. Pro zateplení stropu byla v zadávacích podmínkách definovaná foukaná minerální izolace. Odvětrání půdního prostoru zajišťovali samočinné ventilační hlavice, které odvádí přebytečnou vlhkost z půdního prostoru. Další a neméně důležitou vlastností ventilačních hlavic je aktivní odvod přebytečného tepla z půdních prostor, které se akumuluje především v letních měsících. Pokud je chovná hala opatřena plechovou střechou, tak nejsou výjimkou naměřené teploty v půdním prostoru 70°C Dobře navržený a provedený systém odvětrání půdních prostor dokáže tyto teploty srazit i o desítky °C níže a tím zásadně vylepšit podmínky chovu. Podlahy byly vyhotoveny z leštěného drátkobetonu s pojistnou hydroizolací.

náhled Chov drůbeže, Brníčkonáhled Chov drůbeže, Brníčkonáhled Chov drůbeže, Brníčko

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Jihlava

zákazník: Josef Zeman
oblast: Jihlava
objem izolace: 138 m2
termín realizace: 2016-09-30
použitý materiál: Tašková krytina Gapa MAT RAL 3009
typ objektu: Rodinný dům

náhled Rodinný dům, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Praha

zákazník: p.Fürst, Světice, novostavba vazník, na volno Supafil
oblast: Praha
termín realizace: 2016-09-26
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: novostavba vazník

náhled Rodinný dům, Prahanáhled Rodinný dům, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Vážní buňka, Batelov

zákazník: Družstvo vlastníků Batelov
oblast: Batelov
objem izolace: 45 m2
termín realizace: 2016-09-19
použitý materiál: Trápézové plechy
typ objektu: Vážní buňka
poznámka: V areálu velkokapacitní mléčné farmy v Batelově Machstav historicky realizoval různé práce především pro generálního dodavatele komplexní rekonstrukce mléčné farmy a výstavby bioplynové stanice. Celá farma prošla generální rekonstrukcí až na jeden objekt. A to vážní buňka u vjezdu do farmy, která zůstala v původním stavu. Vzhledem k tomu, že majitel farmy očekával na této farmě významnou návštěvu, přišla řada i na rekonstrukci buňky, aby nezhoršovala první dojem z celého pěkného areálu. Rekonstrukce buňky byla svěřena naší společnosti, a protože se Machstav řídí heslem, že není malých zakázek, tak jsme se velmi rádi zhostili této výzvy. Na celou rekonstrukci jsme měli 3 týdny a to od doby kdy investor chtěl první konzultaci na místě samém až po předání hotového díla a to včetně čekací doby na výrobu a dopravu materiálu k rekonstrukci. Navíc na této farmě Machstav v minulosti prováděl jiné montážní práce při rekonstrukci kravína a při výstavbě bioplynové stanice. Na nové opláštění buňky jsme s investorem zvolili trapézové plechy a investor si vybral kombinaci barev žlutá a zelená, což jsou i jeho celo firemně používané barvy. Stávající konstrukce vážní buňky byla z ocelového rámu. Jako stěnová výplň byl použit dřevěný rastr s tepelnou izolací a celé to bylo obloženo dřevěnými obkladovými palubkami z exteriéru a sololitovými deskami z interiéru. Investor požadoval vyměnit pouze venkovní obložení včetně tepelné izolace, okna a dveří, což jsme ve finále také provedli. Zádrhelem opravy byl fakt, že vážní buňka nebyla úplně dokonale uložená na rovném podkladu a to se projevilo na její stavu. Tedy na kolmosti jednotlivých stěn. Buňka byla prostě křivá a některé části dřevěného rastru a obložení vykazovaly známky totální hnilobné destrukce. Poškozené části jsme nahradili novými, vyměnili tepelnou izolaci, obložili nový trapézovými plechy, namontovali nové dveře a okno. Rozdíl mezi stávajícím a novým stavem je minimálně o 100% lepší. Nakonec jsme vše stihly v požadovaném termínu. Návštěva proběhla v naprostém pořádku a investor byl s naší prací spokojen.

náhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Jihlava

zákazník: Kotrbová Martina
oblast: Jihlava
objem izolace: 27 m3
termín realizace: 2016-09-15
použitý materiál: Climastone
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Komplexní zateplení rodiného domu s využitím dotačního programu Nová zelená úsporám - komplexní administrace dotace NZÚ (projektová dokumentace, energetické výpočty, administrativní činnost), dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému /polystyrén a minerální vlna) o celkové výměře 180m2 včetně silikonové omítky, zateplení střechy foukanou minerální izolací o objemu 27m3, výměna oken o celkovém počtu 14ks včetně zednického zapravení, demontáže původních oken a jejich likvidace, klempířské prvky a další související práce se zateplení - klempířské prvky, nové podlahy balkónů, nové zábradlí.

náhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimov

zákazník: SBD Pelhřimov
oblast: Lidmaň, okres: Pelhřimov
objem izolace: 15
termín realizace: 2016-09-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy

náhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimovnáhled Bytové domy, Lidmaň, okres: Pelhřimov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

zákazník: Společenství vlastníků jednotel Jiráskova 500, Zbýšov
oblast: Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov
objem izolace: 45,9
termín realizace: 2016-09-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace,zhotovení bednění výlezu, DPS systém - revizní lávka

náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábor

zákazník: SVJ domů 2070,2071,2151 a 2152 Dukelských bojovníků, Tábor
oblast: Tábor, okres: Tábor
objem izolace: 163,1
termín realizace: 2016-08-16
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace do dutiny stropu a na volno s revizními lávkami.

náhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábornáhled Bytové domy, Tábor, okres: Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Ústí nad Labem

zákazník: Společenství domu Jana Zajíce 2880/28
oblast: Ústí nad Labem
objem izolace: 52 m3
termín realizace: 2016-08-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Panelový bytový dům v Ústí nad Labem prošel komplexní revitalizací. Byla provedena výměna oken, kontaktní zateplovací systém a poslední nezateplenou konstrukcí byla střecha. Vlastníci bytů se rozhodli na původní ploché jednoplášťové střeše vybudovat novou střechu, a to valbovou. Součástí dodávky nové střešní konstrukce bylo i zateplení, které se bohužel moc nepovedlo. Tím pádem byli vlastníci domu nuceni řešit opravu. Na výběr měli z několika dodavatelů, kteří nabízeli různá řešení. Mezi dodavateli foukaných minerálních izolací byl Machstav jednoznačně nejprofesionálnější firmou, která předsedovi SVJ podala maximum informací včetně informace o tepelně izolačních vlastnostech nové tepelně izolační vrstvy, celkové spotřebě izolačního materiálu a dalších garancí kvalitně provedených prací. Jako příjemné překvapení ke všem službám od společnosti Machstav byla cena izolačních prací, která byla poloviční oproti věhlasné konkurenční firmě s foukanými minerálními izolacemi. Pro SVJ tedy nebylo co řešit. Práce provede Machstav. A tak se také stalo. K foukané minerální izolaci jsme dodali a instalovali 20bm revizních lávek a provedli odstranění a likvidaci veškeré staré nefunkční izolace. Veškeré práce byli hotové za 2 dny.

náhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labemnáhled Bytové domy, Ústí nad Labem

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Jihlava

zákazník: Gardlová Jana
oblast: Jihlava
objem izolace: 150 m2
termín realizace: 2016-07-22
použitý materiál: KZS 140mm polystyrén
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Zateplení rodiného domu za pomoci dotačního programu Nová zelená úsporám - dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému 140mm polystarénu včetně silikonové omítky, zateplení střechy PVC systémém Fatrafol s 200mm polystyrénu a další související práce se zateplení - klempířské prvky, nové podlahy balkónů, nové zábradlí

náhled Rodinný dům, Jihlavanáhled Rodinný dům, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Labské Chrčice

zákazník: Vodňanské kuře, s.r.o.
oblast: Labské Chrčice
objem izolace: 413m2
termín realizace: 2016-07-13
použitý materiál: Skládaný plášť s minerální izolací
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Na farmě Labská Chrčice Machstav prováděl opravu podhledů chovných hal brojlerových kuřat. Podhled haly je tvořen lehkou dřevěnou rámovou konstrukcí, v níž je vložená měkká skelná rohož a vše je zabaleno do igelitové fólie. Tato fólie na mnoha místech vykazoval degradaci – praskliny. Vzhledem k tomu, že podhledy v chovech se myjí cca 6-7 x do roka, tak tepelná izolace, která je chráněná pouze touto měkkou plastovou fólii. No a pokud jediná ochrana vykazuje degenerativní praskliny, tak je zcela jasné, že oplachová voda se dostává rovnou do celé kazety s tepelnou izolací. Ta je vlivem vlhka nasáklá, těžká, neizolující a svou váhou způsobuje zbytečné přetěžování, jehož důsledek je vyboulení fólie nad únosnou mez. Dalším důsledkem vlhké tepelné izolace je absolutní ztráta tepelně izolačních vlastností daného kusu podhledu – rozměr jedné kazety činí 4,5m x 1,2m. místo plastové folie jsme použili mnohem odolnější sklolaminát, stará izolace byla nahrazena novou a celá část podhledu byla hydroizolačně ošetřena proti průniku vlhkosti. Opravy probíhaly vždy mezi jednotlivými zástavy v odstávkách.

náhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčice

Kalkulace ZDARMA
náhled Dojírna, Benešov

zákazník: DZV NOVA, a.s.
oblast: Benešov
termín realizace: 2016-07-02
použitý materiál: Ocelová Konstrukce
typ objektu: Dojírna

náhled Dojírna, Benešov

Kalkulace ZDARMA
náhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brod

zákazník: Obec Bojiště
oblast: Bojiště, okres: Havlíčkův Brod
termín realizace: 2016-06-25
typ objektu: Státní správa, Kaplička
poznámka: Komplexní rekonstrukce kapličky v obci Mstislavice - nová hydrizolace, vnitřní omítky, venkovní fasáda, nové dřevěné podpěrné sloupy, nový kamenný obklad, teréní úpravy.

náhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kaplička, Bojiště, okres: Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmo

zákazník: Výkrm Třebíč, s.r.o.
oblast: Slatina, okres Znojmo
objem izolace: 4 100m2
termín realizace: 2016-06-19
použitý materiál: PIR sendvičové panely 40mm
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Generální dodávka rekonstrukce výkrmu brojlerů - dodávka a montáž podhledových sendvičových panelů včetně přechodových liš, klempířských prvků, odvětrání střešního pláště, dodávka a montáž vysokotlakého chlazení chovného prostoru.

náhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmo

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Moravské Budějovice

zákazník: SVBJ domu čp. 1078
oblast: Moravské Budějovice
objem izolace: 93,8 m3
termín realizace: 2016-06-16
použitý materiál: DPS - distanční podlahový systém, foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Cihlový bytový dům, vystavěný v 70. letech 20. století na sídlišti v Moravských Budějovicích. Společenství vlastníků bytových jednotek se rozhodlo realizovat zateplení stropu domu. Oslovilo několik firem s žádostí o vypracování technického řešení včetně finančního rozpočtu. Společnost Machstav s.r.o. byla jednou z oslovených firem. Požadavkem společenství bytových jednotek bylo po zateplení stropní konstrukce, tedy podlahy půdy, zachování její plné pochůznosti. Cenová nabídka Machstavu proto obsahovala dodávku a montáž našeho patentovaného podlahového systému s označení DPS (distanční podlahový systém) v celé ploše podlahy půdy tj. 326 m2 společně s foukanou minerální izolací. Spojením podlahového systému DPS s technologií foukané izolace je dokonalým prostředkem pro zateplování podobných půdních prostor. Unikátnost systému DPS spočívá v jednoduché konstrukci systému, rychlé montáži a manipulaci, čímž se zkracuje doba přesunu komponentů pro stavbu DPS do půdních prostor a tím pádem nejsou vlastníci bytů rušeni hlukem. Navíc unikátnost systému DPS nezhoršuje tepelně izolační vlastnosti nové vrstvy izolace, protože vytváří souvislou izolační plochu bez tepelných mostů. Pochůznost nové podlahy zajišťuje 18 mm silná OSB deska. DPS systém může sloužit i jako základní nosný prvek pro nově budované podkrovní byty. Jeho statické zatížení v základní montážní variantě splňuje a dokonce překračuje požadavky na statickou únosnost podlah bytových jednotek. Statické výpočty a posudek od autorizovaného statika každému zájemci o systém DPS rádi předložíme k nahlédnutí. Realizace dodávky a montáže DPS včetně foukané minerální izolace na této zakázce trvala 4 dny.

náhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovicenáhled Bytový dům, Moravské Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslav

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Březina, okres Mladá Boleslav
objem izolace: 10 500 m2
termín realizace: 2016-06-15
použitý materiál: Střešní TR plechy
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Výměna střešních krytin na halách chovu prasat v období 2014-2017.

náhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Březina, okres Mladá Boleslav

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Prodejní centrum, Praha

zákazník: Kmpakt Příbram s.r.o., investor: AOC Ptáček-správa a.s.
oblast: Praha
objem izolace: 420 m2
termín realizace: 2016-05-31
použitý materiál: BENCHMARK - Matrix, Vlnitý plech RAL 9006
typ objektu: Prodejní centrum

náhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělstv, Rohatec

zákazník: Vodňanské kuře, s.r.o.
oblast: Rohatec
objem izolace: 520 m3
termín realizace: 2016-05-27
použitý materiál: Climastone L
typ objektu: Zemědělstv
poznámka: Na farmě Rohatec Machstav dodával a montoval foukanou minerální izolaci stropů chovný hal společně s odvětráním půdních prostor a vysokotlaké chlazení chovných prostor. Celá realizace měla za cíl snížit letní přehřívání zvířat v chovu. Farma se specializuje na produkci brojlerových kuřat a nachází se v nejteplejší oblasti ČR – Hodonín. Chov probíhá v celoplechových halách, což je pro zmiňovaný způsob využitá velký problém, protože plechové haly se velmi rády přehřívají. Realizace probíhala za přispění dotace z Programu rozvoje venkova. Machstav zakázku realizoval jako generální dodavatel a ke spolupráci si přizval společnost Kovobel, která je tradičním českým dodavatele chladících a ventilačních systému do zemědělství. Před samotnou realizací vždy probíhá podrobná prohlídka všech budov, které budou dotčeny úpravami, tak abychom investora předem připravili na možná úskalí a předešli jim včas a předem, tak aby nebyl ohrožen zdárný průběh realizace a zároveň nebyl omezen chov a vše se stihlo v plánovaných odstávkách chovu mezi jednotlivými zástavy.

náhled Zemědělstv, Rohatecnáhled Zemědělstv, Rohatec

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Batelov

zákazník: Družstvo vlastníků Batelov
oblast: Batelov
objem izolace: 222,8
termín realizace: 2016-05-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Realizace opravy tepelné izolace haly chovu drůbeže s komplexním systémem odvětrání půdního prostoru probíhala za přispění dotace z Programu rozvoje venkova. Investor ve svém zadání vyžadoval vyřešit potíže s velkým rozdílem teplot v chovné hale. V zimě zima a v létě vysoké teploty působící ztráty na drůbeži. Po odborné konzultaci se investor rozhodl zpracovat projekt a podat žádost o dotaci na vylepšení chovných podmínek ve své hale. Projekt byl fondem schválený a společnost Machstav se účastnila výběrového řízení, ve kterém uspěla a celou zakázku zrealizovala dle požadavků investora. Společně s foukanou minerální izolací jsme prováděli dodávku a montáž ventilačních hlavic, dále jsme měli na starosti zajištění dostatečného množství přisávacích otvorů pro funkční odvětrání ventilačními hlavicemi, které byly nedílnou součástí díla.

náhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelov

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovice

zákazník: Zemědělské družstvo Třebelovice
oblast: Třebelovice
objem izolace: 1,600 m2
termín realizace: 2016-04-21
použitý materiál: Plechová trapézová střešní krytina
typ objektu: Zemědělská skladovací hala
poznámka: Objekt míchárny krmní ch směsí ZD v Třebelovicích vyžadoval renovaci opláštění. Stávající plechové opláštění vykazovalo příznaky havarijního stavu a byl nejvyšší čas na jeho výměnu. Po podrobné prohlídce objektu jsme investorovi navrhli kombinaci druhů trapézových plechů. Na střechu silnější plechy s vyšší profilovou vlnu a na boční opláštění slabší plech s nižší profilovou vlnou. Ocelové nosné prvky především hlavní příhradové vazníky nebyly přikotveny úplně rovně a tím pádem celá střešní konstrukce vykazovala značné nerovnosti, které byly trochu překážkou v montáži nových plechů. Demontáž stávajících plechů musela proběhnout ve správný okamžik, tedy v přesně určený termín ze strany investora, protože po celém ploše objektu jsou standardně naskladněny vstupní suroviny pro výrobu krmných směsí. Pro výměnu střechy byl vybrán termín, který zajišťoval minimální uskladnění surovin. Tato opatření souvisela s minimalizováním rizika nechtěné kontaminace surovin pro výrobu směsi nežádoucími složkami, které by se tam mohly dostat při práci na střeše. Realizace proběhla bez jakýchkoliv potíží k plné spokojenosti investora. Výměna opláštění budovy výroby krmných směsí proběhla během 10 dnů.

náhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovicenáhled Zemědělská skladovací hala, Třebelovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Jihlava

zákazník: Společenství vlastníků bytů a domu Hamerníkova 20
oblast: Jihlava
objem izolace: 72,4 m3
termín realizace: 2016-04-05
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Dodávka a montáž patentovaného podlahového systému DPS v rozsahu 290 m2 s foukanou minerální izolací.

náhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlavanáhled Bytové domy, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Výrobní budova pekáren, Brno

zákazník: PKS stavby a.s. , investor: Penam, a.s.
oblast: Brno
objem izolace: cca 10 000 m2
termín realizace: 2016-02-28
použitý materiál: Kingspan KS1150 FR tl. 150 mm
typ objektu: Výrobní budova pekáren
poznámka: Opláštění přístavby objektu pekárny PENAM sendvičovými panely z izolační výplní z minerální vaty. Montáž probíhla na železobetonovou nosnou konstrukci. Součártí dodávky sendvičových panelů a jejich montáže bylo i dodání klempířských prvků, které Machstav vyráběl ve své vlastní klempířské dílně na CNC ohýbačce.

náhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Kyjov

zákazník: XAVERgen, a.s.
oblast: Kyjov
objem izolace: 114,38 m3
termín realizace: 2016-02-26
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Oprava tepelná izolace haly chovu drůbeže podniku Xavergen na farmě Josefínský dvůr byla spojena i s výměnou střešní krytiny. Stará střešní krytina již nevyhovovala a bylo nutné ji nahradit. To samé platilo o tepelné izolaci. Chov drůbež vyprodukuje velké množství vlhkosti, které se nedokonale utěsněným podhledem dostává do půdního prostoru, pokud je na podhledu kvalitní tepelná izolace, tak není vlhkostí poškozována, což bohužel nebyl případ této haly, která byla v minulosti izolována foukanou papírovou izolací. Papírové izolace nejsou příliš vhodné do těchto provozů, protože dlouhodobě neodolávají dlouhodobě vysokým vlhkostem a velmi silně sléhávají a tím pádem přestávají plnit svojí funkci. Podstatně lepším izolačním materiálem jsou minerální izolace a do tak hustého krovu jakým je sbíjený dřevěný vazník této konkrétní haly, je nejideálnější způsobem zateplení využití technologie foukané minerální izolace. Protože Machstav s.r.o. svým zákazníkům poskytuje komplexní servis oprav, rekonstrukcí a výstavby hal včetně střech, nebyl pro naši firmu žádný problém společně s foukanou minerální izolací provést i výměnu stávající střešní krytiny za novou.

náhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjov

Kalkulace ZDARMA
náhled Prodejní a sladovací prostory Koupelny Ptáček, Praha

zákazník: Kompakt Příbram s.r.o. - Koupelny Ptáček Čestlice
oblast: Praha
termín realizace: 2016-02-15
použitý materiál: Ocelová konstrukce
typ objektu: Prodejní a sladovací prostory Koupelny Ptáček

náhled Prodejní a sladovací prostory Koupelny Ptáček, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlava

zákazník: SVJ obytného domu Mošnova 2512/23,25
oblast: Jihlava
objem izolace: 86,65 m3
termín realizace: 2016-01-15
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy, Trvalé bydlení
poznámka: Zateplení stropu foukanou minerální izolací včetně dodávky revizních lávek v rozsahu 60 bm, zateplení stropu ve sklepých minerální deskovou izolací v rozsahu 325 m2.

náhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlavanáhled Bytové domy, Trvalé bydlení, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Valovice

zákazník: LIPRA PORK a.s.
oblast: Valovice
objem izolace: 10 ks dveří
termín realizace: 2015-12-31
použitý materiál: Zateplené dveře 60mm PUR panel
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Na farmě chovu prasat ve Valovicích Machstav dodával a montoval 10 kusů vchodových zateplených dveří. Výroba proběhla v naší zámečnické dílně. Rámy dveří jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových profilů. Výplň tvoří sendvičový panel o síle 60 mm. Z interiérové strany je celá plocha dveří ještě vyztužena sklolaminátovou desku pro větší mechanickou odolnost a vyšší odolnost vůči agresivnímu prostředí chovu prasat. Dveře sice nejsou namontovány přímo do chovného prostoru, ale pouze do vyháněcí chodby, ale i tak přijdou do kontaktu se zvířaty a především s agresivními čistícími prostředky.

náhled Chov prasat, Valovicenáhled Chov prasat, Valovicenáhled Chov prasat, Valovicenáhled Chov prasat, Valovice

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlava

zákazník: Andone s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť 300 m2, střešní plášť 325 m2
termín realizace: 2015-12-20
použitý materiál: Stěnový panel ISOBOX PIR tl. 80 mm, RAL 9002,Střešní panel ISOCOP PIR tl. 100 mm, RAL 9002
typ objektu: Opláštění stávajícího skladu bioolejů.

náhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlavanáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlavanáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Hrádek

zákazník: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Hrádek
objem izolace: 84 m2
termín realizace: 2015-12-07
použitý materiál: Zateplená vrata
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Na farmě v Hrádku Machstav vyráběl a montoval vrata ze sendvičových panelů do hal chovu brojlerů. Výhody vrat od Machstavu do těchto provozu jsou už všeobecně známé. Pozinkované rámy, vzduchotěsné provedení, izolační sendvičový panel s odolnosti vůči agresivnímu prostředí C4 v síle 60mm. Vrata na této konkrétní farmě se vyznačují tím, že jsou mimořádně veliká a obsahují integrované dveře v jednom ze svých křídel. Zadáním všech investorů je původní dřevěná vrata vyměnit za nová o stejných rozměrech, což u takto velkých vrat není úplně jednoduché, ale je to řešitelné. V Hrádku jsme měnili 5 kusů vrat o celkové výměře 84 m2 a všechny s integrovanými dveřmi.

náhled Chov brojlerů, Hrádeknáhled Chov brojlerů, Hrádeknáhled Chov brojlerů, Hrádek

Kalkulace ZDARMA
náhled Manipulační prostory + sklad, Havlíčkův Brod

zákazník: Včelařství Sláma
oblast: Havlíčkův Brod
termín realizace: 2015-11-18
použitý materiál: Ocelová Konstrukce
typ objektu: Manipulační prostory + sklad
poznámka: Výroba a montáž ocelové konstrukce pro sendvičové panely.

náhled Manipulační prostory + sklad, Havlíčkův Brodnáhled Manipulační prostory + sklad, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Lipec

zákazník: LIPRA PORK a.s.
oblast: Lipec
objem izolace: 451 m2
termín realizace: 2015-11-18
použitý materiál: Prosvětlovací podhled
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Na farmě Lipec kde je v provozu rozmnožovací chov prasat bylo potřeba po prodělané rekonstrukci celé farmy vylepšit pracovní prostředí a snížit energetickou náročnost budovy. Hala o celkové délce 200 m má středovou chodbu, která je osvětlená prosvětlovacím světlíkem umístěným v hřebeni střechy a to v celé délce haly. Prosvětlení zajišťuje pouze jednoduchý sklolaminát, který bohužel nemá téměř žádné tepelně izolační vlastnosti, což má za následek velké úniky tepla v zimních měsících a naopak v letě je příčinou obrovského přehřívání. Investor ve svém zadání požadoval vyřešení všech těchto problému tak, aby nedošlo ke zhoršení světelných podmínek v celé chodbě, která je velmi frekventovanou částí haly a je velmi důležitá pro celý chov prasat. Proto jsme navrhli jednoduché technické řešení, které nám umožnilo se vyhnout všem technologickým rozvodům umístěným v chodbě, zároveň vyřešit požadavky investora a zajistit rychlou montáž bez omezení provozu. Naše řešení spočívalo ve využití dostatečně silného více komůrkového polykarbonátu k vytvoření doplňkového podhledu. Výsledkem této instalace bylo dodatečné zateplení chodby pro zimní měsíce a v létě jsme udrželi teplý vzduch nad tímto podhledem, takže jsme jednoduchým způsobem vylepšili pracovní prostředí všem pracovníkům a v neposlední řadě i zpříjemnili chovné prostředí stáje. Celá realizace montáže polykarbonátových desek o výměře 451 m2 včetně klempířských prvků o celkové délce 400 bm proběhla během pěti pracovních dní při dodržení přísných hygienických pravidel černobílého provozu chovu prasat.

náhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipec

Kalkulace ZDARMA
náhled Hasičská zbrojnice, Liberec

zákazník: město Frýdlant
oblast: Liberec
objem izolace: 132 m3
termín realizace: 2015-10-10
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Hasičská zbrojnice

náhled Hasičská zbrojnice, Liberecnáhled Hasičská zbrojnice, Liberec

Kalkulace ZDARMA
náhled Seník, Výskytná

zákazník: Václav Vacek
oblast: Výskytná
objem izolace: 283 m2
termín realizace: 2015-09-30
použitý materiál: TR plech pozink
typ objektu: Seník
poznámka: Oprava střechy

náhled Seník, Výskytná

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíč

zákazník: NORUNEX s.r.o.
oblast: Kožichovice, okresTřebíč
objem izolace: 150 m2
termín realizace: 2015-09-25
použitý materiál: Vrata a dveře ze sendvičových panelů
typ objektu: Výkrm brojlerů
poznámka: Výroba a montáž 8 kusů vrat a 8 kusů dveří z ocelových profilů, s 60mm výplní ze sendvičových panelů, zednické zapravení

náhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Výkrm brojlerů, Kožichovice, okresTřebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Tišice, okres Mělník

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Tišice, okres Mělník
objem izolace: 800 m2
termín realizace: 2015-09-10
použitý materiál: Boxit
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Komplexní rekonstrukce podlah ve výkrmu prasat. Vybourání stávajích betonových podlah, úprava uložení roštů nad kejdovými kanály, nové podlahy z Boxitu.

náhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělník

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

zákazník: Bytové družstvo nájemníků Beta - družstvo
oblast: Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov
objem izolace: 45,9 m3
termín realizace: 2015-09-02
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace a revizní lávky s patentovaného systému DPD.

náhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkovnáhled Bytové domy, Zbýšov u Brna, okres: Brno-venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlava

zákazník: Agrostav a.s., investor: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť - 228 m2, střešní krytina 561 m2
termín realizace: 2015-08-10
použitý materiál: Stěnový panel ISOBOX PIR tl. 100 mm, RAL 9006, střešní krytina Satjam Grande
typ objektu: Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava

náhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlavanáhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlavanáhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovice

zákazník: SVJ Volmanova
oblast: Čelákovice
objem izolace: 233
termín realizace: 2015-08-01
použitý materiál: Machstav Granulát
typ objektu: Bytový dům vazníkový krov

náhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovicenáhled Bytový dům vazníkový krov, Čelákovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Libichov, okres Mladá Boleslav
objem izolace: 6 000m2
termín realizace: 2015-07-10
použitý materiál: Střešní TR plechy
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Demontáž stávajících střešních krytin a dodávka a montáž nových střešních trapézových krytin v průběhu let 2013-2014 na halách chovu prasat včetně klempířských prvků. Dále opravy jednoplášťových asfaltových střech - nová hydroizolační vrstva z PVC krytin Fatrafol na objektech dílen a přípraven.

náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičín

zákazník: obec Albrechtičky
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 15 m3
termín realizace: 2015-06-15
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Hasičská zbrojnice

náhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičínnáhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Libichov, okres Mladá Boleslav
objem izolace: 3 800m2
termín realizace: 2015-05-11
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Oprava slehlé papírové izolace, která neodolala vysokým vlhkostem daného provozu - chov prasat. Dodávka a montáž foukané minerální izolace.

náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

Kalkulace ZDARMA
náhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburk

zákazník: p. Vogel
oblast: Nymburk
termín realizace: 2015-05-02
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rekonstrukce starého objektu
poznámka: Předstěny z OSB – foukání do šikmých a kolmých dutin

náhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburknáhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburk

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Brno

zákazník: Libor Krzyžánek
oblast: Brno
objem izolace: 20
termín realizace: 2015-04-14
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Krásně zrenovovaný rohový bytový dům v Brně Veveří. Machstav zde prováděl zateplení stropů nad jedním bytem a to konkrétně do dutiny trámového stropu. Součástí foukané minerální izolace bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů pro aplikaci izolace. Celý bytový dům je sice ve správě společenství vlastníků bytových domů, ale realizaci foukané minerální izolace si u nás objednal pouze jediný vlastník nad svým bytem. Pokud se vlastníci bytů neshodnou na zateplovacích pracích ze společné kasy, tak vlastníkům bytů v posledním obytném podlaží, tedy těm, kteří bydlí pod půdou nebo střechou, nezbývá nic jiného, než zateplení řešit individuálně. Jedná se sice o nepříjemný finanční výdaj, ale v porovnání s jinými zateplovacími pracemi (například s fasádou) je izolace stropních konstrukcí 5x-7x levnější než zateplení fasády (porovnání cen za m2 – materiál, práce a další výdaje). Zateplení stropů se tedy vyplatí řešit i individuálně. Machstav velmi rád provede nezávazné a bezplatné posouzení včetně technického návrhu a rozpočtu, a to pro každého zájemce o zateplení.

náhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brnonáhled Bytové domy, Brno

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolín

zákazník: Agrico s.r.o., investor Poline s.r.o.
oblast: Opatovice, okres Kolín
objem izolace: 1 700 m2
termín realizace: 2015-02-10
použitý materiál: Střešní TR plechy a sendvičové panely
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Rekonstrukce haly RD Jeseník. Ošetření ocelové konstrukce nátěry do agresivního prostředí, dodávka montáž opláštění sendvičovými panely, plastová okna, výměna střešní krytiny, vybudování vzduchotechnického tunelu pro odvod vzduchu z chovného prostoru.

náhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolín

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brod

zákazník: Městys Úsobí
oblast: Úsobí, okres: Havlíčkův Brod
objem izolace: 108 m3
termín realizace: 2015-02-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Státní správa, Základní škola
poznámka: Generální dodávka komplexního zateplení objektu Základní školy - dodávka a montáž fasádního KZS polystyrén 720m2, výměna 36ks oken včetně zednického zapravení a demontáže původních oken, foukaná minerální izolace 108m3, klempířské prvky a další práce spojené se zateplením budovy.

náhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Základní škola, Úsobí, okres: Havlíčkův Brod

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6

zákazník: Společenství Na Dlouhém lánu 402
oblast: Praha 6, okres: Praha 6
objem izolace: 19,1 m3
termín realizace: 2015-01-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Foukaná minerální izolace

náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6náhled Bytové domy, Praha 6, okres: Praha 6

Kalkulace ZDARMA
náhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlec

zákazník: Dita vdi
oblast: Stádlec
objem izolace: 500 m2
termín realizace: 2014-12-19
použitý materiál: Ocelová konstrukce, vícekomůrkový polykarbonát střešní, sendvičové panely
typ objektu: Průmysl, Výrobní hala
poznámka: Výrobní družstvo invalidů DITA ve svém provozu kovovýroby ve Stádleci realizovala výstavbu zastřešení dvora mezi dvěma budovami. Jedna budova je výrobní a administrativní a druhá budova slouží jako sklad materiálu pro výrobu. Protože se jedná o kovovýrobu, tak za nepříznivého počasí především deštivé počasí dávalo převáženému materiálu pěkně zabrat, proto to zastřešení. Vzhledem k tomu, že do stávajícího dvora jsou směřována okna z kanceláří, muselo být plánované zastřešení v souladu s hygienickým normami kladenými na práci administrativních pracovníků. Šlo zejména o prostup světla. Celé zastřešení bylo koncipováno jako výstavba haly mezi již stávajícími stojícími halami. Každá z těchto hal je jinak vysoká, každá z nich má jinak umístěna okna a navíc haly nejsou ani rovnoběžné. Z toho vyplývá, že nová nosná ocelová konstrukce pro zastřešení dvora byla jedním velkým svérázným kouskem na její samotnou výrobu. Jak již bylo zmíněno, tak nosnou část zastřešení obstarala ocelová konstrukce, samotné zastřešení bylo svěřeno dutinkovému trapézovému polykarbonátu s vysokým prostupem světla a dostatečnou únosností sněhu a odvod dešťové vody vyřešily mezistřešní žlaby z PVC folie. Vzniklé štítové stěny byly nachystány na montáž sekčních vrat. Celým tímto stavebním postupem byl vyasfaltovaný dvůr vlastně přestavěn na další halu. Celou realizaci Machstav provedl během 6 týdnů.

náhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlec

Kalkulace ZDARMA
náhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brod

zákazník: Obec Bojiště
oblast: Bojiště, okres: Havlíčkův Brod
objem izolace: 62,1 m3
termín realizace: 2014-11-30
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Státní správa, Kulturní dům
poznámka: Generální dodávka komplexního zateplení budovy Kulturního domu - dodávka a montáž fasádního KZS polystyrén 590m2, výměna 22ks oken včetně zednického zapravení, demontáže a likvidace původních oken, foukaná minerální izolace, klempířské prvky a další práce spojené se zateplením budovy.

náhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brodnáhled Státní správa, Kulturní dům, Bojiště, okres: Havlíčkův Brod

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Louny, okres: Louny

zákazník: Václav Derfler
oblast: Louny, okres: Louny
objem izolace: 39 m3
termín realizace: 2014-10-28
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Mezi bytové domy řádíme i starší zástavbu v městských blocích. Mnohdy se jedná o tak malé domy, že v nich ani neexistují žádná zákonem stanovená povinná společenství vlastníků bytových jednotek, nebo jiné právní subjekty. Vlastníci jednotlivých bytů pak zateplovací práce řeší vesměs individuálně z vlastních zdrojů. I pro takové domy a byty má společnost Machstav připravená různá řešení zateplovacích prací, a proto nás neváhejte kontaktovat s žádostí o zpracování technického řešení zateplení. Velmi rádi Vám zpracujeme návrh zateplení včetně cenové nabídky. V tomto konkrétním případě jsme prováděli zateplení stropu nad posledním obytným podlažím. Součástí zateplovacích prací bylo vybudování 24 bm revizní lávky z našeho patentovaného podlahového systému DPS. Veškeré práce jsme provedli během jednoho dne.

náhled Bytové domy, Louny, okres: Louny

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Kralice

zákazník: VODŇANSKÉ KUŘE, s.r.o.
oblast: Kralice
objem izolace: 767 m3
termín realizace: 2014-10-10
použitý materiál: Climastone L
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Zateplení hal v Kralovicích probíhalo na dvě etapy. I. etapa byla zrealizována v roce 2013 a II. etapa v roce 2014. Aplikaci tepelné izolace na farmě v Kralicích předcházela dlouhá debata se zástupci investora o účelnosti zateplení, zda bude mít požadovaný efekt a zda splní očekávání. Proto jsme navrhli realizaci na zkoušku jedné haly v roce 2013. A po vyhodnocení přínosů lze kdykoliv pokračovat později v dalším zateplování se stejnou technologií nebo rozhodnout o změně tepelně izolační technologie. Investor se nakonec rozhodl vyzkoušet zateplit technologií foukané izolace haly dvě. Po ročním sledování provozu investor vyhodnotil, že investice vložená do foukané technologie má smysl a že bude pokračovat dále, proto došlo na realizaci zateplení stejnou technologií pro zbývající haly. A co že investor řešil za problémy Především se haly v letních měsících velmi často přehřívali a v zimním období hůře udržovali teplo při naskladnění kuřat. Po zateplení dvou zkušebních hal došlo k vylepšení situace na tolik, že bylo rozhodnuto o zateplení zbytku farmy. Celá realizace zateplení trvala 7 pracovních dní.


Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Dobronín

zákazník: Termcom s.r.o.
oblast: Dobronín
objem izolace: 380 m3
termín realizace: 2014-07-23
použitý materiál: foukaná minerální izolace - čedič
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení stropních konstrukcí Základní školy v Dobroníně bylo součástí komplexního zateplení celé obálky budovy financované z dotačního titulu. Zateplení stropních konstrukcí bylo projektováno technologií foukané minerální izolace a Machstav prováděl zateplení pro generálního dodavatele celé rekonstrukce. Společně s foukanou minerální izolací bylo nutné v půdních prostorách vybudovat revizní lávky v rozsahu 143 bm. Vzhledem k tomu, že v minulosti byly nad školními pavilony z původních plochých střech vybudovány nové valbové střechy ze sbíjených dřevěných vazníků, byla výstavba lávek celkem jednoduchou záležitostí. K zateplení budov ZŠ v Dobroníně bylo využito čedičové minerální izolace. celá realizace včetně výstavby revizní lávek zabrala 5 dnů.

náhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronín

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6

zákazník: Společenství pro dům Hřebenová 214-219
oblast: Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6
objem izolace: 308,3 m3
termín realizace: 2014-07-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Realizace 3 bytových domů, které tvoří jeden právní subjekt SVJ Hřebenova. Všechny 3 bytové domy jsou stavebně identické. Součástí realizace zateplení stropů všech tří domů bylo vyklizení půdních prostor od nepoužívaných a nepoužitelných věcí. Zateplení stropů bylo provedeno technologii foukané minerální izolace. Konkrétně s izolačním materiálem Supafil loft. Pro pohyb v půdním prostoru z důvodu servisu, údržby nebo revizí komínu a dalších technologických částí domu, jsme společně s foukanou minerální izolací dodali a namontovali revizní lávky z patentovaného systému DPS.

náhled Bytové domy, Praha 6 - Lysolaje, okres: Praha 6

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlky

zákazník: SVJ Mohylová 1965
oblast: Praha 13 - Stodůlky
objem izolace: 42,9 m3
termín realizace: 2014-06-25
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Panelový bytový dům o 12 bytových podlaží, kterých je v Praze požehnaně. Z konstrukčního hlediska se jedná o dům s dvouplášťovou provětrávanou dutinou, která je mimořádně vhodná pro zateplení. Zejména s využitím technologie foukané minerální izolace, které NESLÉHÁVÁ je využití dutiny střechy nejekonomičtější způsob zateplení. Z minimálního množství vstupních otvorů do dutiny střechy se zaizoluje celá plocha střechy takovým způsobem, že bude zachována i její funkční provětrávaná mezera. Technologie foukané minerální izolace disponuje obrovskou výhodou při zateplování takto vysokých budov – veškerý transport izolace je zajištěn hadicí o průměru 80 mm. Pro majitele bytů to znamená, že nikdo nepobíhá kolem domu a domem s balíky izolace, aby je dopravil na střechu. Při foukání minerální izolace je izolační materiál na autě vysypán do aplikačního stoje a za pomoci vzduchových turbín nahnán do hadic a jimi dále transportován až na střechu a pak dále do střešní dutiny. Celá aplikace se zvládne pouze se dvěma pracovníky během jednoho dne A to včetně vytvoření a zpětného uzavření technologických (montážních) otvorů.

náhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlkynáhled Bytové domy, Praha 13 - Stodůlky

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Kasalice

zákazník: Lipra pork a.s.
oblast: Kasalice
objem izolace: 5.000 m2
termín realizace: 2014-04-25
použitý materiál: Generální dodávka - rekonstrukce
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Na farmě v Kasalicích Machstav prováděl rekonstrukci 4 hal výkrmu prasat z pozice generálního dodavatele stavby. Součástí prací byla demontáž a likvidace starých podhledů, včetně stávající tepelné izolace, demontáž a likvidace stávajícího technologického vybavení – hrazení, krmení, napájení apod. Dále bylo předmětem díla vyhotovit nové podhledy včetně tepelných izolací a odvětrání střešního pláště, vyspravit podlahy, koryta a dodat a namontovat novou technologii, včetně nových betonových roštů. Dodavatelem technologické části byla společnost Farmtec a.s. Jak bylo napsáno v úvodu, tak se celkem rekonstruovaly 4 haly. Každá z nich byla rekonstruována v trochu jiném rozsahu.

náhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalice

Kalkulace ZDARMA
náhled dílny, Prachatice

zákazník: Zemědělské Družstvo Šumava Zdíkov
oblast: Prachatice
objem izolace: 70,1 m3
termín realizace: 2014-04-10
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: dílny

náhled dílny, Prachaticenáhled dílny, Prachaticenáhled dílny, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělník

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Tišice, okres Mělník
objem izolace: 7 920m2 střech a 7 570m2 podhledů
termín realizace: 2014-03-25
použitý materiál: Střešní TR plechy a sendvičové panely
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Demontáž stávajících střešních krytin, dodávka montáž nového TR plechu, demontáž stávajících podhledů včetně odstranění tepelných izolací, dodávka a montáž nových podhledů ze sendvičových panelů, klempířské prvky.

náhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělníknáhled Chov prasat, Tišice, okres Mělník

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Jan Skluzáček
oblast: Tábor
objem izolace: 9,4 m3
termín realizace: 2014-02-18
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Jindřichův Hradec

zákazník: Zdeněk Kaláb
oblast: Jindřichův Hradec
objem izolace: 15,7 m3
termín realizace: 2014-02-13
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Jindřichův Hradecnáhled rodinný dům, Jindřichův Hradecnáhled rodinný dům, Jindřichův Hradec

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: František Pelikán
oblast: Prachatice
objem izolace: 10,5 m3
termín realizace: 2014-02-12
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: Milan Pixa
oblast: Prachatice
objem izolace: 9,8 m3
termín realizace: 2014-02-06
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Tábor

zákazník: Ing. Ivan Martin
oblast: Tábor
objem izolace: 3 m3
termín realizace: 2014-02-04
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Oprava stávající izolace v dutinách

náhled rodinný dům - novostavba, Tábornáhled rodinný dům - novostavba, Tábornáhled rodinný dům - novostavba, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Kroměříž

zákazník: David Ides
oblast: Kroměříž
objem izolace: 43,16 m3
termín realizace: 2014-02-03
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Zateplení vazníkového krovu na SDK podhled

náhled rodinný dům - novostavba, Kroměřížnáhled rodinný dům - novostavba, Kroměřížnáhled rodinný dům - novostavba, Kroměříž

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Blanka Řezáčová
oblast: Tábor
objem izolace: 26,7 m3
termín realizace: 2014-02-02
použitý materiál: kombinace na volno Machstav Granulate a do dutiny Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: Martin Koča
oblast: Prachatice
objem izolace: 14 m3
termín realizace: 2014-02-02
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Zateplení trámového stropu rodinného domu.

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, České Budějovice

zákazník: Anna Dvořáková
oblast: České Budějovice
objem izolace: 6,2 m3
termín realizace: 2014-01-10
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, České Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha 4 - Michle

zákazník: Bytové družstvo Ohradní 1357, Bytové družstvo Ohradní 1356, Bytové družstvo Pod Farou
oblast: Praha 4 - Michle
objem izolace: 218,9 m3
termín realizace: 2014-01-09
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Jednou z typických částí rekonstrukcí panelových bytových domů je vyhotovení sedlových střech na původních pultových střechách. Součástí výstavby sedlové střechy bylo i vylepšení tepelných izolací stropní konstrukce. Dům, na kterém byla nová střecha budována, se skládá ze tří právních subjektů – 2 společenství vlastníků jednotek a 1 bytové družstvo. Všechny tři subjekty našly společnou řeč a díky tomu byl celý dům nově zastřešen a nově tepelně izolován. Společnost Machstav pro tyto tři subjekty realizovala foukanou minerální izolaci střešní konstrukce.

náhled Bytové domy, Praha 4 - Michlenáhled Bytové domy, Praha 4 - Michle

Kalkulace ZDARMA
náhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - sever

zákazník: Letoinvest s.r.o., Letovice
oblast: Plzeň - sever
objem izolace: 1.700m2
termín realizace: 2013-12-20
použitý materiál: KZS Baumit, trapézové plechy DEKMETAL, hydroizolační systém FATRAFOL
typ objektu: Bioplynová stanice Bílov
poznámka: Kontaktní zateplovací systém se 100mm a 60mm polystyrénu na technické budově, zateplení a opláštění trapézovým plechem kruhového dofermentoru, opláštění krmného stolu trapézovým plechem, hydroizolace a zateplení jednoplášťové střechy s pochozími chodníčky k technologii na technické budově a dodváka a montáž plastových oken, dveří a protihlukových vrat.

náhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - severnáhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - severnáhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - severnáhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - severnáhled Bioplynová stanice Bílov, Plzeň - sever

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Přerov

zákazník: DRUMO, spol. s r.o., Měnín
oblast: Přerov
objem izolace: 8 kusů vrat
termín realizace: 2013-12-19
použitý materiál: Zateplená vrata
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Farma v Přerově patří společnosti Drumo s.r.o., jejímž vlastníkem je Ing. Klaška. Jedná se chov brojlerů, který pro dosažení ekonomických výsledků vyžaduje dokonalé chovné prostředí. Nedílnou součástí dosažení ideálních chovných podmínek je zajištění výborné výměny vzduchu, kterou řídí počítače. Nemalou měrou k dosažení požadovaných podmínek napomáhají i dokonale těsná a zateplená vrata. Machstav chovatelům brojlerů vyrábí na míru vrata s výplní ze sendvičových panelů v ocelových pozinkovaných rámech, které lépe odolávají agresivnímu prostředí chovu a zároveň zajišťují vzduchotěsnost. Investor se s vraty seznámil na farmě v Kožichovicích a po jejich prohlídce si od nás nechal zpracovat zdarma nezávaznou cenovou nabídku, která se mu zamlouvala a nic tedy nebránilo k výrobě a montáži vrat. Montáž probíhá vždy v technologické odstavce mezi jednotlivými zástavy. Součástí dodávky vrat bývá zednické zapravení nových vrat, demontáž stávajících vrat.


Kalkulace ZDARMA
náhled Bioplynová stanice Telč, Jihlava

zákazník: Agrostav a.s., Jihlava
oblast: Jihlava
objem izolace: 68m2
termín realizace: 2013-11-01
použitý materiál: PUR panel 80 mm Kingspan
typ objektu: Bioplynová stanice Telč
poznámka: Opláštění kalové nádrže PUR panely 80 mm Kingspan.

náhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměříž

zákazník: BAK stavební společnost a.s., investor: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Chropyně, okr. Kroměříž
objem izolace: stropní podhled 5800m2 vnitřní příčky 4500m2 montáž předlíhňových a dolíhňových boxů včetně příslušenství 48ks vnitřní dvoukřídlé a jednokřídlé dveře 60ks vnitřní vzduchotěsné posuvné vrata 3ks
termín realizace: 2013-10-06
použitý materiál: podhledy a příčky - sendvičové panely Kingspan KS 1150 PIR tl. 120mm, 80mm 60mm předlíhňové a dolíhňové boxy - materiál dodaný společností PETERSIME NV, Belgium dveře - plechové dveře od společnosti HSE s.r.o vzduchotěsné vrata - posuvné vrata od sp
typ objektu: novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů

náhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměříž

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčí

zákazník: Petr Lambor, investor: Krasspol a.s. Valašské Meziříčí
oblast: Valašské Meziříčí
objem izolace: stropní podhled 1100m2 Zavěšená ocelová konstrukce pro montáž podhledu v ploše 1100m2
termín realizace: 2013-10-03
použitý materiál: podhledy a příčky - sendvičové panely Kingspan KS 1150 FR MW tl. 80mm Ocelová konstrukce – kovové profily METSEC zavěšené na střešních železobetonových průvlacích
typ objektu: rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru

náhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčí

Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlava

zákazník: IMOS Group a.s., Tečovice
oblast: Jihlava
objem izolace: 360m2 PUR panelů a 103m3 foukané minerální izolace
termín realizace: 2013-10-01
použitý materiál: PUR panel 80 mm Kingspan a 103m3 Supafil loft
typ objektu: Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově
poznámka: Opláštění stěn dílenské části budovy PUR panely včetně ocelové vyrovnávací konstrukce a zateplení stropu foukanou minerální izolací 300mm administrativní části budovy.

náhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Pardubice

zákazník: Obec Opatovice nad Labem
oblast: Pardubice
objem izolace: 74,3
termín realizace: 2013-04-20
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Aplikace izolace na volno - oprava slehlé a nefunkční vrstvy papírové izolace ve vazníkové konstrukci včetně dodávky a montáže 45bm revizní lávky.

náhled Bytový dům, Pardubicenáhled Bytový dům, Pardubicenáhled Bytový dům, Pardubice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Benešov

zákazník: Michal Jarůšek
oblast: Benešov
objem izolace: 70,7 m3
termín realizace: 2013-04-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Klasický SDK podhled. Foukaná minerální izolace aplikovaná do vazníkové konstrukce. Dokonalé vykrytí prostoru mezi vazníky. Souvislá izolační vrstva.

náhled rodinný dům - novostavba, Benešovnáhled rodinný dům - novostavba, Benešovnáhled rodinný dům - novostavba, Benešov

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Želetava

zákazník: Obec Želetava
oblast: Želetava
objem izolace: 80,1 m3
termín realizace: 2013-03-29
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení stropu budovy Základní školy v Želetavě nebylo součástí žádných komplexních tepelně izolačních opatření. Jednalo se o jednorázovou investici do zateplení, které přinese rychle úspory a nebude příliš drahé. Volba padla zcela logicky na zateplení stropní konstrukce. Protože jak všichni víme, tak teplo stoupá vzhůru a pokud není nad posledním vytápěným podlažím, tedy na podlaze půdy nebo chcete-li na stropě žádná poklička v podobě kvalitní vrstvy tepelné izolace, tak teplo uniká bez užitku pryč. Topí se, jak se říká, Pánu Bohu do oken To je jeden důvod proč se nejdříve zaměřit na zateplení stropu. Druhým důvodem proč izolovat strop je, že se jedná o levné opatření, například v porovnání se zateplením fasády nebo výměnou oken a při tom zateplením stropu se dá snížit energetická náročnost budovy až o 35%. Tím pádem ekonomická návratnost zateplení je velmi rychlá kolem 5ti let, v závislosti na druhu vytápění. Prostě záleží na tom, čím topíte. Čím dražší palivo, tím rychlejší návratnost. Toto vše si v Želetavě uvědomili a rozhodli se zcela správně investovat do zateplení stropní konstrukce. Zvolili technologii foukané minerální izolace do dutiny trámového stropu a konkrétně Machstav s materiálem Supafil loft. Celá realizace proběhla během 1 dne.


Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Pelhřimov

zákazník: Milan Bruna
oblast: Pelhřimov
objem izolace: 28,9 m3
termín realizace: 2013-03-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Stropní konstrukce bez dutiny, proto bylo nutné vytvořit rošt. Aplikace izolace do roštu se záklopem. Systém DPS od Machstavu.

náhled rodinný dům, Pelhřimovnáhled rodinný dům, Pelhřimovnáhled rodinný dům, Pelhřimov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Nové Město na Moravě

zákazník: Společenství Žďárská 720, 721
oblast: Nové Město na Moravě
objem izolace: 76,9 m3
termín realizace: 2013-01-09
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Architektonicky netypický cihlový bytový dům, který není na našich sídlištích příliš často k vidění. Do prostředí městského sídliště Českomoravské vrchoviny ovšem zapadá dokonale. Konkrétně se jedná o dům v Novém městě na Moravě, který jsme zateplovali hned v prvních pracovních dnech v novém roce. Součástí dodávky zateplovací prací bylo vytvoření a zpětné uzavření montážních otvorů do dutin trámového stropu. Použili jsme izolační materiál Supafil loft. Celá realizace trvala necelé 2 dny.

náhled Bytové domy, Nové Město na Moravěnáhled Bytové domy, Nové Město na Moravě

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíč

zákazník: NORUNEX s.r.o.
oblast: Kožichovice, okresTřebíč
objem izolace: 2 500m2
termín realizace: 2012-12-28
použitý materiál: Podhledový sendvičový panel 40mm
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Dodávka a montáž podhledových sendvičových panelů včetně klempířského zapravení.

náhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlava

zákazník: Global s.r.o. investor: Lesní družstvo Ledeč nad Sázavou
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť – 772m2 Vnitřní příčky – 100m2
termín realizace: 2012-12-12
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 AWP 120mm Vnitřní příčky – sendvičový panel KS 1150 AWP 100mm
typ objektu: Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy

náhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlavanáhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlavanáhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Praha

zákazník: Ferumstav s.r.o., investor: Autocentrum Peugeot Domanský
oblast: Černý Most, Praha
objem izolace: Obvodový plášť – 1120m2 Vnitřní příčky – 1100m2
termín realizace: 2012-12-09
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 TL AWP 100mm Vnitřní příčky – sendvičový panel KS 1150 TC 80mm
typ objektu: Novostavba autosalónu Peugeot

náhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíč

zákazník: NORUNEX s.r.o.
oblast: Třebíč
objem izolace: 450m2
termín realizace: 2012-11-11
použitý materiál: KZS Baumit, 4 x vrata
typ objektu: haly pro výkrm brojlerů
poznámka: Kontaktní zateplovací systém Baumit se 100mm polystyrénu, výroba a montáž 4 x vrata 4,15 x 4m dvoukřídla s 60mm PUR panelem a podhledy z PIR lehčených panelů

náhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíčnáhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíčnáhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíčnáhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíčnáhled haly pro výkrm brojlerů, Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled pasivní dům, Sušice

zákazník: Stavitelství Šmíd a.s.
oblast: Sušice
objem izolace: 696 m3
termín realizace: 2012-11-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: pasivní dům
poznámka: Realizace tohoto typu skladeb byla ojedinělá a náročná. Aplikace foukané minerální izolace po obvodu stěn budovy do meziprostoru vytvořené dutiny z příhradových vazníků s obložením desek OSB. Konstrukce budovy je z betonového skeletu. Izolace se foukala i na strop. Průměrná tloušťka 600 mm.

náhled pasivní dům, Sušicenáhled pasivní dům, Sušicenáhled pasivní dům, Sušice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový Dům, Blansko

zákazník: Revita G a.s.
oblast: Blansko
objem izolace: 96,3 m3
termín realizace: 2012-11-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: Bytový Dům
poznámka: Bytový dům s půdou a keramickým stropem bez dutiny. Aplikace izolace na volnou plochu. Příprava pochůzích lávek ke komínům a výlezům na střechu. Levnější varianta oproti komplexnímu záklopu v celé ploše.

náhled Bytový Dům, Blanskonáhled Bytový Dům, Blanskonáhled Bytový Dům, Blansko

Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Nový Jičín

zákazník: Obec Jeseník nad Odrou
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 73,3 m3
termín realizace: 2012-10-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení stropu na volno

náhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Mateřská škola, Olomouc

zákazník: Obec Bílá Lhota
oblast: Olomouc
objem izolace: 66,6 m3
termín realizace: 2012-10-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Mateřská škola
poznámka: Zateplení stropní vazníkové konstrukce objektu Mateřské školy.

náhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Budova Základní Školy, Břeclav

zákazník: Město Podivín
oblast: Břeclav
objem izolace: 298,2 m3
termín realizace: 2012-10-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Budova Základní Školy

náhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclav

Kalkulace ZDARMA
náhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlava

zákazník: Mgr. Petr Málek
oblast: Jihlava
objem izolace: 23,5 m3
termín realizace: 2012-09-11
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: Rehabilitační centrum Jihlava
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace Knauf do speciálního typu roštu na úhelníkách. Se záklopem z OSB desek.

náhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Kulturní dům, Nový Jičín

zákazník: Obec Jeseník nad Odrou
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 90,6 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Kulturní dům
poznámka: Zateplení stropu Kulturního domu na volno s dodávkou a montáží 32 bm revizních lávek (distanční podlahový systém)

náhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Kulturní centrum, Plzeň jih

zákazník: Město Dobřany
oblast: Plzeň jih
objem izolace: 56,8 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Kulturní centrum
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu včetně vytvoření a po realizaci zpětné uzavření montážních otvorů

náhled Kulturní centrum, Plzeň jihnáhled Kulturní centrum, Plzeň jihnáhled Kulturní centrum, Plzeň jih

Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Havlíčkův Brod

zákazník: Městys Vilémov
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 72,3 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení stropní vazníkové konstrukce na volno.

náhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Bioplynová stanice, Plzeň

zákazník: Agrostav a.s. Jihlava
oblast: Plzeň
objem izolace: Opláštění plynojemu – střech: 480m2, stěny: 408m2, Opláštění prostupů technologie na fermentoru – 126m2 Opláštění štítu stávající budovy kogenerace – 110m2 Dodávka dveří venkovních, požárních a protih
termín realizace: 2012-09-04
použitý materiál: Střešní panely – sendvičový panel KS1000 RW 60mm Stěnový panel – sedvičový panel KS1150 TF 80mm
typ objektu: Bioplynová stanice

náhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeň

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm prasat na farmě Kasalice, Pardubice

zákazník: BRUNNTHALLER-CS s.r.o.
oblast: Pardubice
objem izolace: 405 m3
termín realizace: 2012-08-01
použitý materiál: Machstav granulate - čedičové vlákno
typ objektu: Výkrm prasat na farmě Kasalice
poznámka: Aplikace minerální izolace na volnou plochu.

náhled Výkrm prasat na farmě Kasalice, Pardubice

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Brno

zákazník: SVJ domu Filipínského 46 - Václavkova 63
oblast: Brno
objem izolace: 44,7 m3
termín realizace: 2012-07-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Zateplení části stropu bytového domu v Brně foukanou minerální izolací. Novostavba bytového domu vykazovala tepelně izolační nedostatky, a proto bylo nutné přistoupit k opravě tepelných izolací. Technologie foukané minerální izolace byla vzhledem k členitosti a nedostupnosti stropních konstrukcí vybrána jako nejvhodnější technologie. Oprava izolací v rozsahu cca 45m3 trvala jeden realizační den.

náhled Bytový dům, Brnonáhled Bytový dům, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Milovice

zákazník: Společenství vlastníků bytů TOPOLOVÁ 912
oblast: Milovice
objem izolace: 135
termín realizace: 2012-06-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Bytový dům v Milovicích prošel rekonstrukcí, jejíž součástí bylo vytvoření půdních vestaveb včetně nové sedlové střechy. Konstrukce nového krovu je tvořena ocelovými prvky, které byly bohužel nedostatečně tepelně zaizolovány. Celková výška tepelných izolací nad sádrokartonovým podhledem rovněž neodpovídala standardu. Proto došlo k opravě tepelných mostů v okolí ocelových konstrukcí a navýšení celkové vrstvy tepelné izolace. Veškeré opravy tepelných izolací proběhly během 2 dnů, a to s využitím technologie foukané minerální izolace.

náhled Bytový dům, Milovicenáhled Bytový dům, Milovice

Kalkulace ZDARMA
náhled administrativní budova, Zlín

zákazník: PSG Internacional. a.s. v zastoupení pro KKVC Zlín
oblast: Zlín
objem izolace: 1231 m3
termín realizace: 2012-06-02
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: administrativní budova

náhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlín

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Vrdy

zákazník: Společenství pro dům č.p. 323
oblast: Vrdy
objem izolace: 52,2 m3
termín realizace: 2012-05-07
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Malý bytový dům s dvouplášťovou střešní konstrukcí jsme izolovali technologií foukané minerální izolace. Pro aplikaci tepelné izolace bylo nutné vytvořit vstupní otvor do dutiny střechy. Střešní dutina byla v celé své ploše pro naše pracovníky dostupná, tedy jak my říkáme průlezná, a proto jsme izolaci mohli aplikovat právě pouze z jednoho vstupního otvoru. Po dokončení realizace byl tento vstupní otvor zapraven a to tím, že jsme jej osadili střešním výlezem, který může být využíván pro kontrolu stavu dvouplášťové konstrukce střechy včetně nové vrstvy tepelné izolace.

náhled Bytové domy, Vrdy

Kalkulace ZDARMA
náhled penzion, Tábor

zákazník: Stavo Therm s.r.o.
oblast: Tábor
objem izolace: 343,5 m3
termín realizace: 2012-05-02
použitý materiál: Machstav Granulát IS, Knauf Supafil loft 045
typ objektu: penzion
poznámka: Realizace komplexního zateplení novostavby penzionu. Realizace zateplení šikmin, stropu vestavby a vodorovného podhledu na SDK.

náhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled bytový panelový dům, Jeseník

zákazník: Bobistav s.r.o.
oblast: Jeseník
objem izolace: 174 m3
termín realizace: 2012-05-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: bytový panelový dům
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace do dutiny dvouplášťové střechy bytového domu. Instalace odvětrávacích turbín.

náhled bytový panelový dům, Jeseníknáhled bytový panelový dům, Jeseníknáhled bytový panelový dům, Jeseník

Kalkulace ZDARMA
náhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíč

zákazník: AGSTAV Třebíč a.s., investor: Šudoma s.r.o., autosalon Peugeot
oblast: Třebíč
objem izolace: Obvodový plášť – 600m2 Klempířské prvky
termín realizace: 2012-05-01
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 AWP 40mm RAL 5011
typ objektu: Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy.

náhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled budova Mateřské Školy, České Budějovice

zákazník: Obec Včelná
oblast: České Budějovice
objem izolace: 122,7 m3
termín realizace: 2012-04-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: budova Mateřské Školy
poznámka: Zateplení dvouplášťové střechy. Dutina průlezná, strop z keramických panelů. Do stávajících montážních otvorů byly instalovány ventilační rotační turbíny.

náhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Fara, Chrudim

zákazník: Fara Kameničky
oblast: Chrudim
objem izolace: 26,6 m3
termín realizace: 2012-03-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Fara
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu včetně vytvoření a zpětného uzavření montážních otvorů (půdovky, zásyp a prkenný záklop)

náhled Fara, Chrudimnáhled Fara, Chrudim

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Benešov

zákazník: Ing. Václav Nekvasil
oblast: Benešov
objem izolace: 19,7 m3
termín realizace: 2012-03-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Aplikace izolace do roštu DPS od Machstavu.

náhled rodinný dům, Benešovnáhled rodinný dům, Benešovnáhled rodinný dům, Benešov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Chomutov

zákazník: SVJ Tomáše ze Štítného
oblast: Chomutov
objem izolace: 74,4 m3
termín realizace: 2012-02-27
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Velmi hojně se vyskytující bytový dům po celé České republice. Jedná se cihlový plně podsklepený dům se dvěma vchody a dvěma obytnými podlažími s velkým půdním prostorem. Tyto domy byly nejčastěji stavěny v 50. a 60. letech 20. století. Na svou dobu možná splňovaly energetické požadavky na výstavbu té doby. Nicméně dnes jsou podobné domy z energetického hlediska v katastrofálním stavu, protože vykazují obrovské ztráty tepla. Vlastníci bytů tím pádem velmi plýtvají drahými energiemi a vlastníkům bytů a tedy i celého domu nezbývá nic jiného než dům zateplit buď rovnou celý, nebo zateplovat postupně. Vlastníci tohoto konkrétního domu se rozhodli o postupné zateplování a Machstav měl tu čest provést zateplení stropní konstrukce svým patentovaným podlahovým systémem DPS společně s foukanou minerální izolací. Podlahový systém DPS jsme montovali na celé ploše půdy. Dalšími zateplovacími kroky v průběhu několika let – výměnou oken, střechy a zateplením fasády - vlastníci domu svůj dům dostali do finální podoby. Na zateplení takovýchto nebo podobných bytových domů lze čerpat dotační podporu z několika fondů. Machstav dokáže vlastníkům stejných nebo podobných domů poradit i v této problematice. Jsme přesvědčeni o tom a zpětné informace od našich zákazníků, kterým jsme provedli zateplovací práce, nám dávají za pravdu, že investice, vložené do zateplení byla jedna z nejlepších investic, jakou v domě provedli. Vedlejším a ne zrovna zanedbatelným efektem zateplovacích prací je úplně jiný, novější vzhled celého domu. Po zateplení získává bytový dům a jednotlivé byty v něm podstatně vyšší cenu na trhu nemovitostí. Realizace zateplení stropu proběhla během 5ti dnů.

náhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutov

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Havlíčkův Brod

zákazník: Obec Věž
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 60,8 m3
termín realizace: 2012-02-02
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu Základní školy včetně vytvoření a zpětného uzavření montážních otvorů (půdovky, zásyp, prkenný záklop).

náhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Praha

zákazník: pan Zmatlík a pan Šindelář
oblast: Praha
objem izolace: 10,8 m3
termín realizace: 2012-01-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Bytový dům ve starší zástavbě s prázdnou dutinou trámového stropu. Izolaci stropu si objednali dva vlastníci bytů v posledním patře. Aplikace foukané minerální izolace probíhala z předem připravených montážních otvorů. Použitá technologie - foukaná minerální izolace.


Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Chrudin

zákazník: SVJ bytů Čs. Armády
oblast: Chrudin
objem izolace: 61 m3
termín realizace: 2012-01-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Typický cihlový bytový dům ve městě Chrudim. Stropní konstrukce (podlaha na půdě) byla zcela bez tepelných izolací. Tepelné ztráty takto nezaizolované podlahy půdy mohou dosahovat až 30%, což je velmi alarmující. Přitom zateplení stropu probíhá rychle a je navíc v porovnání se zateplením ostatních částí domu velmi levné. Navíc na zateplení stropu není potřeba stavební povolení Díky kombinaci nízké ceny a vysokých úspor za energie je ekonomická návratnost investice do 5ti let V tomto konkrétním domě jsme tepelnou izolaci nafoukali do dutiny trámového stropu. Součástí prací bylo vytvoření a zpětné uzavření dutiny trámového stropu, a to prostoru půdy. Veškeré práce jsme provedli během jednoho dne bez narušení chodu domu.


Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Rakovník

zákazník: REBU Stav s.r.o., Praha
oblast: Rakovník
objem izolace: 61,6 m3
termín realizace: 2011-11-11
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Zateplení dvouplášťové střechy s odvětrávanou mezerou bytového domu.

náhled Bytový dům, Rakovníknáhled Bytový dům, Rakovník

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Písek

zákazník: Švec s.r.o.
oblast: Písek
objem izolace: 136 m3
termín realizace: 2011-11-09
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Komplexní zateplení bytového domu v Písku na ulici Budovatelská prováděla stavební společnost Švec s.r.o. Machstav s.r.o. měla v rámci celkového zateplení na starosti tepelné izolace stropních konstrukcí a to včetně zajištění nové plně pochozí podlahy na celé půdě tj. celkové výměře 544 m2. Volba padla na podlahový systém DPS s foukanou minerální izolací. Zateplovaný bytový dům měl půdu v pátém nadzemním podlaží. Zde se ukázala v plné kráse výhoda podlahového systému od Machstavu. Jednotlivé komponenty podlahy se jednoduše vynosí do požadovaného půdního prostoru. V našem případě do 5. patra bez výtahu. Rozměry špalíků a rozpěrných prken jsou naprosto zanedbatelné s ohledem na šířku schodiště a tudíž nehrozí žádné nebezpečí poškození společných prostor domu – omítka schodiště apod. Na půdě dojde k samotnému sestavení základního roštu, jeho zafoukání a zaklopení do finálové podoby. V tomto konkrétním případě OSB deskou. Celková doba výstavby podlahového systému DPS a jeho zafoukání minerální izolací, vytvoření záklopu z OSB desek včetně finálního úklidu spočívajícího ve vyluxování podlahy a okolních konstrukcí od zbytků izolačního materiálu a pilin z přířezů OSB desek trvala 5 pracovních dní.

náhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Písek

Kalkulace ZDARMA
náhled Hala chovu nosnic, Olomouc

zákazník: Zemědělské družstvo Újezd
oblast: Olomouc
objem izolace: 191 m3
termín realizace: 2011-11-08
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Hala chovu nosnic
poznámka: Zateplení stropu rekonstruované haly chovu nosnic.

náhled Hala chovu nosnic, Olomoucnáhled Hala chovu nosnic, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Fara, Beroun

zákazník: Fara Tetín
oblast: Beroun
objem izolace: 57 m3
termín realizace: 2011-11-02
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Fara
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu.

náhled Fara, Berounnáhled Fara, Berounnáhled Fara, Beroun

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmo

zákazník: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Střelice, okres Znojmo
objem izolace: 7500m2
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: PIR panely 40mm lehčené
typ objektu: haly pro výkrm brojlerů
poznámka: Dodávka a montáž PIR podhledových panelů pro haly výkrmu brojlerů na farmě Střelice

náhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmo

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Křepice

zákazník: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Křepice
objem izolace: 625 m3
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Haly chovu skotu v Křepicích byly v 90. letech 20. století adaptovány pro výkrm brojlerů. V té době se jednalo o běžný a velmi rozšířený způsob změny využití chovných hal. A jak taková změna využití hal probíhala Změna chovu konkrétně ze skotu na brojlery není nijak zásadně náročná. Odstraní se veškerá technologie pro chov skotu, nainstaluje se jiná vzduchotechnika, vytápění, několik řad napájení a krmných linek zavěšených pod stropem. Před samotným prvním zástavem stačí už jenom nastlat podestýlku a připravit prvotní krmné řádky pro rozjezd krmení něž si malá kuřátka zvyknou na krmné a napájecí linky. V tom výčtu činností se změnou využití hal jsme na něco zapomněli… Ano na tepelné izolace stropních konstrukcí. Chov skotu a chov brojlerů je trochu odlišný z pohledu vnitřního klimatu chovného prostoru. A právě správně navržená a zrealizovaná tepelná izolace stropních konstrukcí dokáže velmi zásadním způsobem vylepšit mikroklima v chovných halách zaměřených na produkci brojlerových kuřat. Jinak tomu nebylo ani v Křepicích, kde technik z Machstavu po osobní prohlídce zjistil nedostatečně kvalitní tepelné izolace stropních konstrukcí a proto provozovateli hal navrhl opravu stávající vrstvy izolace, s čímž objednatel souhlasil a Machstav mohl přistoupit k realizaci. Celá aplikace foukané minerální izolace, která byla pro opravu stávajících tepelných izolací nejideálnějším a nejlevnějším řešením probíhala ze střechy, protože do střešní dutiny se nebylo jak jinak dostat. Tato aplikace vypadá velmi nestandardně, ale jedná se celkem o běžný způsob foukání izolací podobného typu hal. Celá realizace proběhla během 8 pracovních dní.

náhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepice

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Lažánky

zákazník: Výkrm Tagrea s.r.o.
oblast: Lažánky
objem izolace: 65 m2
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: Zateplená vrata
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Farma Lažánky byla prapůvodně vybudována k produkci skotu. Později byla adaptována na chov brojlerů. To už je ale dávno. Za dobu provozu chovu brojlerů celá farma stárla a je potřeba přistoupit k postupně k opravám. Jednou z oprav byla i rekonstrukce stávajících vrat, která vykazovala již velké provozní problémy. Machstav vyrobil a namontoval vrata s výplní z 60 mm silných sendvičových panelů. Součástí dodávky byla i demontáž původních vrat. Celkem jsme montovali 7 kusů vrat.

náhled Chov brojlerů, Lažánkynáhled Chov brojlerů, Lažánkynáhled Chov brojlerů, Lažánky

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Jihlava

zákazník: p. Rosecký
oblast: Jihlava
objem izolace: 22,1 m3
termín realizace: 2011-10-20
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Jihlavanáhled rodinný dům, Jihlavanáhled rodinný dům, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brno

zákazník: PKS INPOS a.s, investor: TOPTISK s.r.o. Brno
oblast: Brno
objem izolace: Opláštění dvou hal: 782m2 Dodávka a montáž klempířských a okapových prvků
termín realizace: 2011-10-09
použitý materiál: Stěny: sendvičový panel s minerální vlnou KS1000 FH 150mm
typ objektu: Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu

náhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový dům, Písek

zákazník: Domažlická stavební s.r.o.
oblast: Písek
objem izolace: 41,2 m3
termín realizace: 2011-10-03
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytový dům
poznámka: Celková revitalizace bytového domu v Písku prováděná stavební firmou Domažlická stavební s.r.o. Společnost Machstav pro generálního dodavatele prováděla aplikaci foukané minerální izolace na bázi čediče do půdních prostor. Realizace probíhala v cihlovém bytovém domě se dvěma vchody a třemi obytnými podlaží. Dům byl vystavěn cca v 70. letech 20. století a jeho stáří už volalo po rekonstrukci, proto se vlastníci bytů rozhodli pro jeho opravu. Revitalizace byla spolufinancovaná z dotačního fondu zaměřeného na revitalizace bytových domů. Společnost Machstav svou část prací tj. aplikaci foukané minerální izolace provedla během jednoho dne.

náhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Píseknáhled Bytový dům, Písek

Kalkulace ZDARMA
náhled Divadlo, Praha - východ

zákazník: Divadlo kouzel Pavla Kožíška
oblast: Praha - východ
objem izolace: 80,5 m3
termín realizace: 2011-08-10
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Divadlo
poznámka: Zateplení stropu divadla včetně demontáže stávajícího prkenného záklopu, vytvoření vyšší dutiny a po jejím vyplnění izolací opětovné zaklopení původním prkenným záklopem.

náhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východ

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Alena Návarová
oblast: Tábor
objem izolace: 18 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Vyplnění prostoru dutiny stropu se záklopem z půdovkami. Bez složitého zásahu, z jednoho montážního otvoru dokonale vyplněná dutina stropu.

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytový Dům, Olomouc

zákazník: SVJ Spartakiádní 2,4,6
oblast: Olomouc
objem izolace: 146,7 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Bytový Dům
poznámka: Aplikace izolace na volnou plochu. Pochůzí lávky ke komínům a výlezům na střechu. Materiál kamenná vlna.

náhled Bytový Dům, Olomoucnáhled Bytový Dům, Olomoucnáhled Bytový Dům, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnou

zákazník: Stating s.r.o. - Sportovní hala Romana Šebrleho
oblast: Rychnov nad Kněžnou
objem izolace: 264,2 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Isover Granulát
typ objektu: Sportovní víceúčelová hala
poznámka: Aplikace izolace zespodu do podhledu. Velmi složitá příprava. Z předem vykroužených otvorů doplnění izolace do dutiny v mezistřešním prostoru. Opětovné zavření za pomocí plastových víček.

náhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnou

Kalkulace ZDARMA
náhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy vary

zákazník: Hotel Imperiál Karlovy Vary
oblast: Karlovy vary
objem izolace: 120,9 m3
termín realizace: 2011-07-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Hotel a ubytovna s technickým dvorem
poznámka: Zateplení trámových stropů na budovách Hotelu Imperiál. Jednalo se o budovy technického dvora a ubytovny Lanovka.

náhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy varynáhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy varynáhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy vary

Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Přerov

zákazník: TJ Sokol Přerov
oblast: Přerov
objem izolace: 2015 m3
termín realizace: 2011-07-01
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu a volné plochy v sokolovně

náhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerov

Kalkulace ZDARMA
náhled Bytové domy, Chomutov

zákazník: SVJ 5.května
oblast: Chomutov
objem izolace: 20,2 m3
termín realizace: 2011-06-29
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Bytové domy
poznámka: Realizace zateplení nad jedním bytem celého bytového domu. Ačkoliv se jedná o starší zděný bytový dům s nevalnými tepelně izolačními vlastnostmi, tak vlastníci domu zatím neřeší investice do zateplení. Někdy se stává, že není buď snaha nebo vůle, nebo většina vlastníků nevěří v pozitivní vlivy v zateplení domu. Potom jednotlivcům řad členů SVJ, kteří chtějí a mají zájem se svým životním komfortem v bytě a se svými vysokými náklady za energie něco udělat, nezbývá, než sáhnout do své vlastní kapsy a nechat si zateplení alespoň stropu nebo chcete-li podlahy půdy nad svým bytem. I takovéto částečné zateplení je možné a my v Machstavu rádi přijedeme zateplit třeba i jenom jeden byt z celého domu.

náhled Bytové domy, Chomutovnáhled Bytové domy, Chomutov

Kalkulace ZDARMA

zákazník: Miloš Hobza
oblast: Žďár nad Sázavou
objem izolace: 40,3 m3
termín realizace: 2011-05-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rekreační objekt
poznámka: Oprava izolace na stávajícím objektu. Jednalo se o půdní vestavbu. Doplnění izolace do šikmin a na vodorovný strop.

náhled rekreační objekt, Žďár nad Sázavounáhled rekreační objekt, Žďár nad Sázavou

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm prasat, Jihlava

zákazník: ZD Brtnice
oblast: Jihlava
termín realizace: 2011-05-01
typ objektu: Výkrm prasat
poznámka: Montáž ventilačních hlavic pro odvětrání půdního prostoru.

náhled Výkrm prasat, Jihlavanáhled Výkrm prasat, Jihlavanáhled Výkrm prasat, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Havlíčkův Brod

zákazník: Josef Novák
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 20 m3
termín realizace: 2011-04-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace do dutiny dvouplášťové střechy. Prostor je hůře přístupný, nicméně pro foukání ideální.

náhled rodinný dům, Havlíčkův Brodnáhled rodinný dům, Havlíčkův Brodnáhled rodinný dům, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled dřevostavba, rodinný dům, Havlíčkův Brod

zákazník: Jiří Sláma
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 201,2 m3
termín realizace: 2011-03-08
použitý materiál: kombinace na volno Machstav Granulate a do dutiny Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: dřevostavba, rodinný dům
poznámka: komplexní izolace obálky budovy do dutin ve stěnách a příčky v objektu, zároveň volná plocha stropu, a izolace do podlahové dutiny


Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Kutná Hora

zákazník: p. Beneš
oblast: Kutná Hora
objem izolace: 20 m3
termín realizace: 2011-02-08
použitý materiál: Machstav Granulate IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Kutná Horanáhled rodinný dům, Kutná Horanáhled rodinný dům, Kutná Hora

Kalkulace ZDARMA
náhled haly pro výkrm kuřat, Domažlice

zákazník: Vodňanské Kuře s.r.o.
oblast: Domažlice
objem izolace: 1097 m3
termín realizace: 2011-02-02
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: haly pro výkrm kuřat

náhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlice

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm brojlerů, Němčice

zákazník: Vodňanské kuře. s.r.o.
oblast: Němčice
objem izolace: 5000 m2
termín realizace: 2010-11-20
použitý materiál: Foukaná čedičová izolace
typ objektu: Výkrm brojlerů

náhled Výkrm brojlerů, Němčicenáhled Výkrm brojlerů, Němčicenáhled Výkrm brojlerů, Němčice

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Strakonice

zákazník: p. Hálka
oblast: Strakonice
objem izolace: 30 m3
termín realizace: 2010-11-11
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Strakonicenáhled rodinný dům, Strakonicenáhled rodinný dům, Strakonice

Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlava

zákazník: ZZN Jihlava a.s.
oblast: Jihlava
objem izolace: 46m3
termín realizace: 2010-11-01
použitý materiál: Isover granulate - čedič
typ objektu: Administrativní budova míchárny krmních směsí
poznámka: Aplikace izolace na volnou plochu do vazníkové konstruukce.

náhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jih

zákazník: Karel Kroft
oblast: Plzeň jih
objem izolace: 52,8 m3
termín realizace: 2010-10-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům - novostavba v pasivním standardu
poznámka: Realizace zateplení foukanou minerální izolací stropu pasivního domu. Aplikace izolace mezi vazníky.

náhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jihnáhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jihnáhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jih

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Zdeněk Samec
oblast: Tábor
objem izolace: 56,1 m3
termín realizace: 2010-08-08
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělství, Chov brojlerů, Albrechtice nad Vltavou

zákazník: Výkrm Tagrea, s.r.o.
oblast: Albrechtice nad Vltavou
objem izolace: 2 100 m2
termín realizace: 1970-01-01
použitý materiál: Supafil loft, TR střešní krytina, klempířské prvky
typ objektu: Zemědělství, Chov brojlerů
poznámka: V červu roku 2017 jsme provedli výměnu střešní krytiny na chovné hale společnosti Výkrm Tagrea, které se specializuje na produkci brojlerových kuřat. Společnost se rozhodla pro výměnu krytiny pro její již nevyhovující stav. V několika kolovém výběrovém řízení se nám podařilo zakázku získat. Samotná realizace probíhala bez komplikací a výměnu střechy jsme zvládli dokončit během 7 dnů. Během těchto sedmi dnů jsme provedli demontáž stávajících hliníkových plechů a namontovali novou trapézovou krytinu včetně všech klempířských prvků.

náhled Zemědělství, Chov brojlerů, Albrechtice nad Vltavou

Kalkulace ZDARMA
náhled Prodejna, Čestlice

zákazník: Kompakt Příbram, spol. s r.o.
oblast: Čestlice
objem izolace: 2 500m2
termín realizace: 1970-01-01
použitý materiál: Benchmark panely
typ objektu: Prodejna
poznámka: Pro prodejnu Koupelen Ptáček v Praze Čestlicích Machstav prováděl montáž designových sendvičových panelů Benchmark pro pohledovou čelní fasádu budovy a opláštění vlnitým plechem ve zbytku objektu. Nikde totiž není psáno, že benchmark panely musí být na všech částech budovy. Opláštění sendvičovými panely Benchmark vyžaduje precizní přípravu podkladové konstrukce. Sendvičové panely Benchmark se vyznačují hladkým povrchem se skrytým kotvením. Napojení jednotlivých panelů nevyžaduje krytí dodatečnými klempířskými prvky, protože Benchmark panely se vyrábí přesně na míru a nedají se při špatně namontované podkladní konstrukci nějak zkrátit nebo jinak upravovat. Jakákoliv takováto úprava zničí celý panel, proto je velmi důležitá 100%precizní příprava jak konstrukce, do které se budou panely kotvit, tak příprava výroby panelů, protože jakákoliv chyba při zaměření zastaví následně celou stavbu. Z výše uvedeného vyplývá, že dodávat a montovat tyto panely není tak úplně pro každou firmu, která montuje sendvičové panely. Machstav je certifikovanou společností pro montáž Benchmarek panelů právě, protože má s jejich montáží zkušenosti a disponuje ve svém týmu zaměstnanců odborníky z řad stavebních inženýrů právě pro přípravu podkladních ocelových konstrukcí. Precizní příprava od podkladní konstrukce, přes detaily napojení oken, dveří, nadpraží a dalších konstrukčních detailů společně s odbornou montáží dělá z budovy opláštěné sendvičovými panely tak trochu jinou budovu, která se na první pohled liší od tuctových budov opláštěných „obyčejnými“ sendvičovými panely. Rozdíl je na první pohled patrný. Machstav provádí bezplatný poradenský servis všem zájemců z řad investorů, architektů, projektantů a ostatních zájemců o použití a využití sendvičových panelů Benchmark.

náhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlice

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Bramborárna, Brtnice

zákazník: AGROZDEVA s.r.o.
oblast: Brtnice
objem izolace: 2 000 m2
termín realizace: 1970-01-01
použitý materiál: Střešní sendvičové panely včetně doplnění ocelové konstrukce
typ objektu: Bramborárna
poznámka: Generální dodávka stavby společnosti Agrozdeva. Předmětem díla byly stavební úpravy střešní konstrukce skladu brambor v Brtnici u Jihlavy. Stávající střešní konstrukce nevyhovovala požadavkům provozu především z důvodu absence tepelných izolací, což mělo zásadní vliv na kvalitu uskladněných brambor, investorovi tedy nezbývalo nic jiného, pokud nechtěl svou celoroční práci zahodit špatným skladovacím prostorem, ve kterém brambory rychle degradují a ztrácí na hodnotě, než se pustit do rekonstrukce a úprav objektu. Původní skladovací prostory byly „slepeny“ různými přístavky s různými skladbami střešních konstrukcí, které před pokládkou nového zatepleného střešního pláště musely projít rovněž úpravami. Konkrétně staré dřevěné krokve montované po vlašsku musely být nahrazeny ocelovými profily, které zabezpečily dostatečnou únosnost pro novou střechu, která byla tvořena sendvičovými panely. Vzhledem k různým sklonům střech a jejich vzájemného napojení a hlavně odvodnění dešťové vody jsme zvolily několik druhů sendvičových panelů. Od klasických střešních trapézových až po střešní sendvičové panely z PVC krytinou určeno pro minimální sklony. Celá realizace proběhla v době vyskladnění brambor, tak aby hala byla nachystána na novou úrodu.

náhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnice

Kalkulace ZDARMA

Nejvyšší účinek majitelům objektu přinese tepelná izolace stropu

Odborně provedená tepelná izolace Vašeho domu výrazně sníží náklady na jeho vytápění v zimním období. V letním období však přítomnost tepelné izolace poznáte také, protože místnosti pod střechou, které trpí na přehřívání, obzvláště u domů s plochou střechou se přestanou v letním období přehřívat a tak se stanou opět obyvatelnými. Zateplení domu je možné provést částečně či kompletně vždy záleží na rozhodnutí každého majitele objektu. Nejvyšší účinek přináší a nejnižší pořizovací náklady vyžaduje tepelná izolace stropu, na kterou lze využít několik druhů tepelně izolačních materiálů. Společnost Machstav v těchto případech nejčastěji využívá tepelně izolační materiál foukané minerální izolace a to pro její naprosto unikátní vlastnosti. Jak probíhá zateplení domu foukanou minerální izolací? Pro odborníky ze společnosti Machstav je aplikace foukané minerální izolace naprosto jednoduchá.

Zateplení domu probíhá rychle a bez omezení jeho obyvatel

Po předem sjednané individuální návštěvě našeho technika přijedeme před Váš dům s nákladním autem, na kterém dochází k rozmělnění tepelně izolačního materiálu. Rozmělněný materiál je dále pomocí hadice foukán přímo do izolovaných prostor, takže po aplikaci nevznikne v domě ani kolem Vašeho domu nepořádek. U tohoto materiálu je velmi skvělé, že při aplikaci nedochází k prořezům či nezbývá tepelně izolační materiál, který není možné dále využít, ale zbytečně za něj platíte. U materiálu na foukanou minerální izolaci platíte pouze za materiál, který opravdu spotřebujete. Zateplení stropu o standardní velikosti 100m2foukanou minerální izolací trvá odborníkům ze společnosti Machstav přibližně tři až čtyři hodiny dle konstrukčního řešení objektu. Foukaná izolace eliminuje vznik tepelných mostů a také brání vzniku plísní, které mají velmi nepříznivý vliv na lidské zdraví je nehořlavá a voděodolná. Materiál, který využívá společnost Machstav pro aplikaci foukané izolace je stálý po celou dobu užívání a tak bude Vaším společníkem mnoho dalších let.

Co také stavíme

Zateplení fasády

Foukané izolace

Sendvičové panely

Zámečnická a klempířská výroba

Plechové střechy

Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace