Rodinné domy

Majitelé rodinných domů

Pro majitele rodinných domů máme připravenou širokou nabídku služeb pro vylepšení energetických vlastností jejich nemovitostí. Našich služeb využijí jak vlastníci stávajících domů, tak majitelé novostaveb. Není ani rozhodující, z jakých materiálů je dům postaven.

Pro majitele stávajících domů, kteří chtějí pouze vylepšit energetické vlastnosti za co nejnižší finanční prostředky,  máme ideální řešení – zateplení stropů, střech, půd, podkroví technologií foukané izolace.

 
 

Foukané izolace stropních a střešních konstrukcí jsou v porovnání se zateplením ostatních konstrukcí mnohonásobně levnější a přitom tímto způsobem zateplení dosáhne majitel domu úspor ve výši 25-35%!  Proto je návratnost investice velmi rychlá, a to 3-5 let! Investice do zateplení foukanou izolací se pohybují v řádech desítek tisíc korun, což je s porovnáním investice do zateplení fasády nebo výměny oken, kdy se výše investic pohybují v řádech statisíců, opravdu minimální náklad. Se zateplením půdních prostor velmi často řešíme i ochranu dřevěných konstrukcí před dřevokaznými škůdci

Zateplovací opatření

Když už jsme začali hovořit o dalších zateplovacích opatřeních, jako jsou fasády, ať už kontaktní zateplovací systémy, nebo provětrávané fasády, nebo výměny oken, zateplení sklepů a podlah, tak i tyto služby majitelům rodinných domů poskytujeme. Výše uvedené služby nevyužijí pouze majitelé stávajících rodinných domů, ale i stavebníci novostaveb rodinných domů. Především foukané izolace do novostaveb jsou stále populárnější.

 

 

A nesmíme zapomenout ani na střechy. Dodáváme a montujeme lehké plechové střešní krytiny s různými prolisy, falcované krytiny a to včetně všech klempířských prvků, které vyrábíme ve vlastní klempířské dílně.

Distanční podlahový systém

Někdy se stává, že podlahu půdy nelze jednoduše zateplit a nová vrstva tepelné izolace by znemožňovala využití půdy v původním rozsahu. V těchto případech máme pro majitele rodinných domů řešení v podobě námi vyvinutého podlahového systému DPS, který je chráněn užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podlahový systém DPS umožňuje majiteli domu zachovat půdu i po zateplení plně, nebo částečně pochozí k odkládání např. sezónních věcí.

 

Zateplení dřevostavby

Pro investory, kteří staví stále populárnější dřevostavby, máme připravený komplexní servis služeb – projektová příprava, výstavba celého domu.  

Porovnání foukané izolace a způsobu běžného zateplení

 

 

Reference a realizaceIzolace stropu skelným izolantem v Předíně

Trvalé bydleníIzolace stropu skelným izolantem v Předíně

Zateplení stropu novostavby minerální foukanou izolací. Na základě poptávky s informacemi o budově včetně skladeb konstrukcí, jsme vytvořili návrhy zateplení s vhodnými izolačními materiály. Výpočet výšky izolace vycházel z orientačního výpočtu vzhledem k vlastnostem obvodových zdí. Stavebníkovi... detail
Objem práce:52,9 m3
Detail:Climaglass W
Termín dodání:12.02.2020
Zateplení kombinované střechy v Merklíně

Trvalé bydleníZateplení kombinované střechy v Merklíně

Kombinované druhy střech na rodinném domě. Stávající dvoupatrový rodinný dům se sedlovou střechou, na kterou navazuje pultová střecha přístavby. Cílem této zakázky bylo kompletní zateplení stropu a dutinu pultové střechy. Zároveň také vybudovat revizní lávky v půdním prostoru pod sedlovou... detail
Objem práce:28,8 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:09.09.2020
Doplnění vrstvy u novostavby RD v Soběsukách

Trvalé bydleníDoplnění vrstvy u novostavby RD v Soběsukách

Velice rychlá akce. Stavebník novostavby se nám ozval pro doplnění izolační vrstvy stropu svého rodinného domu. Bungalov se studiovým vazníkovým krovem měl skladbu stropu: - sádrokarton, vzduchová mezera, parotěs s 1. vrstvou minerální vaty v tloušťce 18 centimetrů. Připravenost byla úplná a... detail
Objem práce:22,3 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:20.10.2020
Foukaná izolace mezi trámový strop v novostavbě v Hlinsku

Trvalé bydleníFoukaná izolace mezi trámový strop v novostavbě v Hlinsku

Novostavba rodinného domu v Hlinsku. Investor využil možnosti čerpání dotace NZÚ. Požadavky na vlastnosti izolace byly dány podmínkami dotačního programu. Výška izolační vrstvy vycházela z doporučení od projektanta. Zateploval se trámový strop se sádrokartonovým podhledem a prkennou podlahou. Pro... detail
Objem práce:41,6 m3
Detail:Climaglass W
Termín dodání:02.10.2019
Zacelení vrstvy izolace stropu v Kněžmostu

Trvalé bydleníZacelení vrstvy izolace stropu v Kněžmostu

Novostavba rodinného domu. Byli jsme přizváni na dokončení tepelně-izolační vrstvy na sádrokartonovém stropě. Na tomto stropě byla naskládána vrstva rolované vaty v tloušťce 160 mm a požadavkem zakázky bylo zcelení vrstvy a zamezení vzniku tepelných mostů. Podkladem byla kompletní projektová... detail
Objem práce:21,6 m3
Detail:Supafil loft
Termín dodání:26.08.2020

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace