Rodinné domy

Trámové stropy

Pultové a ploché střechy

Vazníkové střechy

DPS - dřevěný rošt a podlahy

Stěny a příčky

náhled Rodinné domy, Lánov

zákazník: Milan Půlpán
oblast: Lánov
objem izolace: 25,6 m3
termín realizace: 2017-12-07
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Realizace zateplení stropu rodinného domu foukanou minerální izolací s využitím patentovaného systému DPS (distanční podlahový systém) v provedení pochozí podlahy na části půdy a revizní lávky na zbývající ploše půdy. Kombinace montáže podlahového systému DPS v podobě plně pochozí podlahy a v podobě revizní lávky je velmi vhodným způsobem izolace stropů rodinných domů pro zachování části půdy na odkládání sezonních věcí. Majitel domu za rozumné peníze získá kvalitní izolaci stropu po snížení spotřeby energií a zároveň si půda zachová svou funkci – příruční skládek. Kvalitní izolaci stropu zajistí foukaná minerální technologie v podobě souvislé vrstvy izolace bez tepelných mostů. Ideálním řešením je použití skelných minerálních granulátů určených pro foukání bez přídavné chemie jako nejlepší se z výběru materiálu je volba Supafilu loft. Realizace zakázky trvala 1 den.

náhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánovnáhled Rodinné domy, Lánov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Šakvice

zákazník: Ján Jakubík
oblast: Šakvice
objem izolace: 101 m3
termín realizace: 2017-12-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba rodinného domu v pasivním standardu. Dům s dvouplášťovou střechou s vazníkovou konstrukcí. Jednalo se o velmi spletitý a těžko přístupný prostor pro aplikaci tepelných izolací. U pasivního standardu je velmi důležité kvalitní zateplení střechy. V tomto konkrétním případě používat k zateplení například klasické minerální role nebo desky, bylo naprosto nereálné z hlediska proveditelnosti, protože mezistřešní prostor byl nejenom velmi členitý, ale na manipulaci s rolemi nebo deskami i nízký. Izolace stropu si vyžadovala efektivnější způsob zateplení, a proto padla volba na technologii foukané minerální izolace, což v takto složitých střešních konstrukcích je jediná technologie, která vytvoří souvislou vrstvu izolace bez tepelných mostů a zároveň bude šetrná k peněženkám investorů. Realizace proběhla během jednoho dne, i přesto že se jednalo o celkový objem 101 m3 aplikované izolace.

náhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvicenáhled Rodinné domy, Šakvice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Křenov

zákazník: Lukáš Mach
oblast: Křenov
objem izolace: 71,8 m3
termín realizace: 2017-11-28
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba rodinného domu s vazníkovou konstrukcí. Dům je stavěn za přispění dotace Nová zelená úsporám NZÚ). Majitel domu dle projektové dokumentace vybíral izolační materiál dle požadovaných tepelně izolačních vlastností izolačního materiálu konkrétně součinitele tepelné vodivosti ʎ (lambda). Volba padla na Supafil loft, který splňoval podmínky dotace NZÚ a zároveň majiteli domu vyhovovaly jeho další vlastnosti a parametry, tj. ECO provedení bez barviv a pojiv, nízká váha čili zatížení stropní konstrukce, nulová sléhavost a mnoho dalších pozitivních parametrů. Rodinné domy typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí jsou v současné době velmi hojně stavěnými domy a právě tento typ domů a střešní konstrukce je ideální pro zateplení technologií foukanou izolací. Izolace stropů foukanou technologií přináší mnoho výhod – souvislou vrstvu izolace bez tepelných mostů, rychlost izolačních prací – podobný dům je zaizolovaný během 5-7 hodin, což v porovnání s použitím klasických izolačních technologií je podstatná časová úspora a v neposlední řadě se jedná o bezodpadovou technologii. Na strop domu v Křenově jsme foukali vrstvu izolace o celkové výšce 500mm. Zateplovací práce naše společnost provedla během 5ti hodin.

náhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenovnáhled Rodinné domy, Křenov

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Orlické Podhůří

zákazník: Radek Zicha
oblast: Orlické Podhůří
objem izolace: 15,3 m3
termín realizace: 2017-11-27
použitý materiál: Climaglass W
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rodinný dům s izolovanou dutinou trámového stropu. Rodinné domy staršího data výstavby mývají velmi často trámové stropy s prázdnou dutinou. Dříve, když na půdě bývalo přes zimu seno, byly stropy izolovány tímto senem. Postupem času, jak se přestávalo doma hospodařit, tak ubývalo i sena, které by přes zimní období izolovalo stropy. Dnes už se prakticky nad obytnou částí domu nevyskytují zásoby sena žádné, což je i z hlediska požární ochrany budov dobře. Dnes je nejlepším způsobem zateplení dutiny trámového stropu foukaná minerální izolace, což je i způsob zateplení tohoto domu. Izolace stropu byla provedena zhruba za 4 hodiny a použili jsme minerální izolaci ze skelných vláken Climaglass W se součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,036 W.m/K

náhled Rodinné domy, Orlické Podhůřínáhled Rodinné domy, Orlické Podhůří

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Český Herálec

zákazník: Anna Janoušková
oblast: Český Herálec
objem izolace: 10 m3
termín realizace: 2017-11-27
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Izolace stropu rodinného domu, přesněji řečeno pouze vodorovnou část půdy. Šikmé části střechy byly izolovány z minulosti úplně do plna, proto nebylo kam další izolaci doplnit. Vodorovná část stropu byla izolována při výstavbě domu trochu hůře než šikminy, proto bylo vhodné přistoupit k dodatečnému zateplení, což bude mít pozitivní účinek pro snížení nákladů za vytápění. Majitelé domu se rozhodli pro zaizolování stropu využít technologie foukané minerální izolace a pro realizaci si vybrali naší společnost. Součástí zateplovacích prací bylo i vytvoření ochranného bednění kolem půdního výlezu, aby se aplikovaná stropní izolace, po otevření výlezu, nesypala do obytného prostoru. Dále jsme v rámci zateplení stropu vystavěli revizní lávku z patentovaného podlahového systéme DPS – distanční podlahový systém.

náhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálecnáhled Rodinné domy, Český Herálec

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Brozany

zákazník: Jiří Patřičný
oblast: Brozany
objem izolace: 25,3 m3
termín realizace: 2017-11-22
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Novostavba v Brozanech. Příklad kombinované dodávky a montáže podlahového systému DPS a foukané minerální izolace. Majitel domu si komponenty podlahového systému koupil předem a podlahový rošt připravil svépomoci, což samozřejmě lze. Naše realizační skupina už jenom nafoukala minerální izolaci, kterou není úplně jednoduché svépomoci nafoukat. Investor opět svépomoci provedl položení závěrečné pochozí vrstvy z 18mm OSB desek. V rámci této zakázky naši pracovníci vytvořili na vstupním schodišti podhled ze sádrokartonových desek, včetně nosného rastru. Vzniklou dutinu mezi novým podhledem a podstřešní difúzní fólii jsme opět vyfoukali minerální izolací. Celá realizace proběhla během jednoho dne k velké spokojenosti majitele novostavby.

náhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozanynáhled Rodinné domy, Brozany

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Telč

zákazník: Pavel Posád
oblast: Telč
objem izolace: 22 m3
termín realizace: 2017-11-06
použitý materiál: Climaglass W
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Rodinný dům v Telči zateplovaný za pomoci dotačního programu Nová zelená úsporám potřeboval doplnit tepelnou izolaci do dutiny střechy. Jednalo se o dvouplášťovou střešní konstrukci. Požadavek projektu na tepelně izolační vlastnosti nového izolantu musel být s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti ʎ=0,037 W/m2.K. Machstav pro realizaci klientovi nabídl foukaný minerální granulát Climaglass-W. Jedná se skelnou minerální izolaci dodávanou v komprimovaném balení, která požadavky projektu bohatě splňovala, protože jsme dokonce dosáhli součinitele tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m2.K., a to tím, že jsme aplikovali vyšší objemovou hmotnost izolantu. Konkrétně 22 kg/m3. Aplikace foukané minerální izolace trvala jeden den.

náhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telčnáhled Rodinný dům, Telč

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Újezd u Průhonic

zákazník: Kateřina Tesařová
oblast: Újezd u Průhonic
objem izolace: 31,2
termín realizace: 2017-11-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rodinný dům v Újezdu u Průhonic. V domě žijí 2 generace jedné rodiny a dům postupně vylepšují. Machstav vlastníci poptali na vyřešení zateplení stropu včetně zajištění vytvoření podlahy, ale pouze v části půdy. Konkrétně v té části půdy, kde majitelé ukládají sezonní věci do připravených skříní. Podmínkou bylo provedení prací, tak aby nebylo potřeba skříně stěhovat půdním výlezem pryč a po zhotovení podlahy a tepelné izolace opět přemístit na půdu. Pro tyto účely jsme majitelům navrhli použít patentovaný DPS systém, ze kterého velmi rychle vyhotovíme základní nosný rošt pro podlahu v místech, kde jej majitel domu vyžaduje. V tomto konkrétním případě to bylo v okolí výlezu na půdu a okolo celého komína. Celá realizace byla rozdělena do několika fází, tak abychom postavili rošt pro podlahu, který jsme vyfoukali minerální izolací, zaklopili OSB deskami a už na hotovou podlahu přemístili skladovací skříně. Pak už jsme pouze zaizolovali zbytek půdy nad celým domem. Celá realizace proběhla během jednoho dne ke všeobecné spokojenosti majitelů domu.

náhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonicnáhled Rodinné domy, Újezd u Průhonic

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Červená Voda

zákazník: Radovan Rauš
oblast: Červená Voda
objem izolace: 24,2 m3
termín realizace: 2017-11-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Rekreační chalupa v Červené Vodě, jak už to tak bývá u těchto budov, není celoročně obývaná. Nicméně majitel domu se rozhodl vylepšit tepelně izolační vlastnosti chalupy zateplením stropu. Rozhodl se velmi správně, protože stropem uniká nejvíce tepla a tak je logickým krokem začít právě touto konstrukcí. Zateplení Machstav provedl foukanou minerální izolací konkrétně izolačním materiálem Supafil loft. Izolaci jsme aplikovali do dutiny trámového stropu o celkové výšce 220 mm s objemovou hmotností 21 kg/m3 a celkovou vrstvu tepelné izolace jsme navýšili o dalších 230 mm s objemovou hmotností 17 kg/m3 ještě nad trámový strop. Tím jsme docílili celkové požadovaného tepelného odporu, který investor chtěl docílit a to konkrétně aplikací celkové výšky izolace 450 mm. Celá realizace zateplení proběhla během ½ dne.

náhled Rodinné domy, Červená Vodanáhled Rodinné domy, Červená Voda

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Kačice

zákazník: Radim Gabriel
oblast: Kačice
objem izolace: 39,2 m3
termín realizace: 2017-10-12
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Jedna z mnoha podzimních realizací novostavby foukané minerální izolace Supafil loft. Jedná se čím dál častěji stavěný rodinný dům typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí a sádrokartonovým podhledem. Aplikovaná vrstva izolace 40cm při dodané objemové hmotnosti 17 kg/m 3 nejméně zatíží právě sádrokartonový podhled a při tom dosáhne velmi příznivých izolačních vlastností. Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti činí ʎ=0,039 W/m.K. V praxi to znamená, že vrstva tepelné izolace zatěžuje sádrokarton pouze 6,8 kg/m2. V porovnání s čedičovou izolací by váha izolační vrstvy při stejném dosaženém tepelném odporu činila 14,8 kg/m2, což už je pro statické zatížení sádrokartonového podhledu při klasické montáži nosného roštu příliš. Vezmeme-li v potaz, že foukaná minerální izolace vytváří dokonalou tepelně izolační vrstvu bez tepelných mostů v porovnání s klasickými izolačními rolemi nebo deskami, tak se použití foukané technologie do vazníkových konstrukcí nic nevyrovná.

náhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačicenáhled Rodinné domy, Kačice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Sušice

zákazník: Daniel Valdman
oblast: Sušice
objem izolace: 51,5 m3
termín realizace: 2017-10-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy
poznámka: Realizace foukané minerální izolace Supafil loft na strop novostavby rodinného domu v Sušici. Někdy se podaří vazníkovou konstrukci střechy navrhnout a vytvořit, tak že je možné i v tak spletitém krovu jakým právě sbíjený vazníkový krov je malou odkládací nebo revizní plochu, což vždy majitel domu uvítá. Foukaná minerální izolace do vazníkových konstrukcí prostě patří a je pro tyto střechy nejlepší volbou. Realizace zateplení stropu rodinné domu trvala ½ dne, cca 4-5 hodin.

náhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušicenáhled Rodinné domy, Sušice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč

zákazník: LOMA STAVBY S.R.O.
oblast: Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč
objem izolace: 30,4 m3
termín realizace: 2017-09-21
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: Foukaná minerální izolace na sádrokartonový podhled s parotěsnou fólii. Střešní konstrukce vazníková - dřevěný.

náhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíčnáhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíčnáhled Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, okres: Třebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudim

zákazník: Jaromír Sykáček
oblast: Holičky-Morašice, okres: Chrudim
objem izolace: 18,8 m3
termín realizace: 2017-08-31
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Rodinné domy, Trvalé bydlení
poznámka: Rodinný dům, postavený na místě bývalého mlýna v malebném údolí Cítkovského potoka nedaleko Morašic na Chrudimsku. Majitel rodinného domu se na nás obrátil s žádostí o vypracování cenové nabídky na dodávku a montáž foukané minerální izolace stropních konstrukcí. Zateplení stropu bylo součástí výměny kotle s využitím tzv. Kotlíkové dotace. Při přípravách na zateplení stropu majitel domu zjistil, že některé části stropních konstrukcí byly napadeny dřevokazným hmyzem, což není nic mimořádného vzhledem k tomu, že se dům nachází uprostřed přírody. Poškozené části konstrukce byly nahrazeny novými. Při naší osobní návštěvě a rozhovoru s majitelem domu a následné prohlídce půdních prostor před samotnými izolačními pracemi jsme navrhli provedení preventivního ochranného nástřiku všech dřevěných částí konstrukce střechy a stropu před případným dalším napadením dřevokaznými škůdci. Vzhledem okolnostem a vlastním zkušenostem z nedávné doby, kdy některé trámy sežraly larvy dřevokazného hmyzu, majitel domu náš návrh uvítal a neváhal ani minutu a zároveň s tepelnou izolací si nechal od Machstavu provést i ochranný zásah před dřevokaznými škůdci. Celou realizaci jsme provedli během 2 dnů. Součástí zateplovacích prací bylo i vyhotovení revizních lávek v rozsahu 5 bm.

náhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudimnáhled Rodinné domy, Trvalé bydlení, Holičky-Morašice, okres: Chrudim

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Ostrava

zákazník: Hellebrand, Tísek
oblast: Ostrava
termín realizace: 2016-10-31
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: pultová střecha Supafil loaft + odvětrání hlavice WindMaster + přisávací komínky.

náhled Rodinný dům, Ostravanáhled Rodinný dům, Ostrava

Kalkulace ZDARMA
náhled Rodinný dům, Praha

zákazník: p.Fürst, Světice, novostavba vazník, na volno Supafil
oblast: Praha
termín realizace: 2016-09-26
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rodinný dům
poznámka: novostavba vazník

náhled Rodinný dům, Prahanáhled Rodinný dům, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburk

zákazník: p. Vogel
oblast: Nymburk
termín realizace: 2015-05-02
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Rekonstrukce starého objektu
poznámka: Předstěny z OSB – foukání do šikmých a kolmých dutin

náhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburknáhled Rekonstrukce starého objektu, Nymburk

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Jan Skluzáček
oblast: Tábor
objem izolace: 9,4 m3
termín realizace: 2014-02-18
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Jindřichův Hradec

zákazník: Zdeněk Kaláb
oblast: Jindřichův Hradec
objem izolace: 15,7 m3
termín realizace: 2014-02-13
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Jindřichův Hradecnáhled rodinný dům, Jindřichův Hradecnáhled rodinný dům, Jindřichův Hradec

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: František Pelikán
oblast: Prachatice
objem izolace: 10,5 m3
termín realizace: 2014-02-12
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: Milan Pixa
oblast: Prachatice
objem izolace: 9,8 m3
termín realizace: 2014-02-06
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Tábor

zákazník: Ing. Ivan Martin
oblast: Tábor
objem izolace: 3 m3
termín realizace: 2014-02-04
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Oprava stávající izolace v dutinách

náhled rodinný dům - novostavba, Tábornáhled rodinný dům - novostavba, Tábornáhled rodinný dům - novostavba, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Kroměříž

zákazník: David Ides
oblast: Kroměříž
objem izolace: 43,16 m3
termín realizace: 2014-02-03
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Zateplení vazníkového krovu na SDK podhled

náhled rodinný dům - novostavba, Kroměřížnáhled rodinný dům - novostavba, Kroměřížnáhled rodinný dům - novostavba, Kroměříž

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Blanka Řezáčová
oblast: Tábor
objem izolace: 26,7 m3
termín realizace: 2014-02-02
použitý materiál: kombinace na volno Machstav Granulate a do dutiny Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Prachatice

zákazník: Martin Koča
oblast: Prachatice
objem izolace: 14 m3
termín realizace: 2014-02-02
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Zateplení trámového stropu rodinného domu.

náhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachaticenáhled rodinný dům, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, České Budějovice

zákazník: Anna Dvořáková
oblast: České Budějovice
objem izolace: 6,2 m3
termín realizace: 2014-01-10
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, České Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba, Benešov

zákazník: Michal Jarůšek
oblast: Benešov
objem izolace: 70,7 m3
termín realizace: 2013-04-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům - novostavba
poznámka: Klasický SDK podhled. Foukaná minerální izolace aplikovaná do vazníkové konstrukce. Dokonalé vykrytí prostoru mezi vazníky. Souvislá izolační vrstva.

náhled rodinný dům - novostavba, Benešovnáhled rodinný dům - novostavba, Benešovnáhled rodinný dům - novostavba, Benešov

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Pelhřimov

zákazník: Milan Bruna
oblast: Pelhřimov
objem izolace: 28,9 m3
termín realizace: 2013-03-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Stropní konstrukce bez dutiny, proto bylo nutné vytvořit rošt. Aplikace izolace do roštu se záklopem. Systém DPS od Machstavu.

náhled rodinný dům, Pelhřimovnáhled rodinný dům, Pelhřimovnáhled rodinný dům, Pelhřimov

Kalkulace ZDARMA
náhled pasivní dům, Sušice

zákazník: Stavitelství Šmíd a.s.
oblast: Sušice
objem izolace: 696 m3
termín realizace: 2012-11-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: pasivní dům
poznámka: Realizace tohoto typu skladeb byla ojedinělá a náročná. Aplikace foukané minerální izolace po obvodu stěn budovy do meziprostoru vytvořené dutiny z příhradových vazníků s obložením desek OSB. Konstrukce budovy je z betonového skeletu. Izolace se foukala i na strop. Průměrná tloušťka 600 mm.

náhled pasivní dům, Sušicenáhled pasivní dům, Sušicenáhled pasivní dům, Sušice

Kalkulace ZDARMA
náhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlava

zákazník: Mgr. Petr Málek
oblast: Jihlava
objem izolace: 23,5 m3
termín realizace: 2012-09-11
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: Rehabilitační centrum Jihlava
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace Knauf do speciálního typu roštu na úhelníkách. Se záklopem z OSB desek.

náhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlavanáhled Rehabilitační centrum Jihlava, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Benešov

zákazník: Ing. Václav Nekvasil
oblast: Benešov
objem izolace: 19,7 m3
termín realizace: 2012-03-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Aplikace izolace do roštu DPS od Machstavu.

náhled rodinný dům, Benešovnáhled rodinný dům, Benešovnáhled rodinný dům, Benešov

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Jihlava

zákazník: p. Rosecký
oblast: Jihlava
objem izolace: 22,1 m3
termín realizace: 2011-10-20
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Jihlavanáhled rodinný dům, Jihlavanáhled rodinný dům, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Alena Návarová
oblast: Tábor
objem izolace: 18 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Vyplnění prostoru dutiny stropu se záklopem z půdovkami. Bez složitého zásahu, z jednoho montážního otvoru dokonale vyplněná dutina stropu.

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA

zákazník: Miloš Hobza
oblast: Žďár nad Sázavou
objem izolace: 40,3 m3
termín realizace: 2011-05-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rekreační objekt
poznámka: Oprava izolace na stávajícím objektu. Jednalo se o půdní vestavbu. Doplnění izolace do šikmin a na vodorovný strop.

náhled rekreační objekt, Žďár nad Sázavounáhled rekreační objekt, Žďár nad Sázavou

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Havlíčkův Brod

zákazník: Josef Novák
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 20 m3
termín realizace: 2011-04-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům
poznámka: Aplikace foukané minerální izolace do dutiny dvouplášťové střechy. Prostor je hůře přístupný, nicméně pro foukání ideální.

náhled rodinný dům, Havlíčkův Brodnáhled rodinný dům, Havlíčkův Brodnáhled rodinný dům, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled dřevostavba, rodinný dům, Havlíčkův Brod

zákazník: Jiří Sláma
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 201,2 m3
termín realizace: 2011-03-08
použitý materiál: kombinace na volno Machstav Granulate a do dutiny Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: dřevostavba, rodinný dům
poznámka: komplexní izolace obálky budovy do dutin ve stěnách a příčky v objektu, zároveň volná plocha stropu, a izolace do podlahové dutiny


Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Kutná Hora

zákazník: p. Beneš
oblast: Kutná Hora
objem izolace: 20 m3
termín realizace: 2011-02-08
použitý materiál: Machstav Granulate IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Kutná Horanáhled rodinný dům, Kutná Horanáhled rodinný dům, Kutná Hora

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Strakonice

zákazník: p. Hálka
oblast: Strakonice
objem izolace: 30 m3
termín realizace: 2010-11-11
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Strakonicenáhled rodinný dům, Strakonicenáhled rodinný dům, Strakonice

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jih

zákazník: Karel Kroft
oblast: Plzeň jih
objem izolace: 52,8 m3
termín realizace: 2010-10-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům - novostavba v pasivním standardu
poznámka: Realizace zateplení foukanou minerální izolací stropu pasivního domu. Aplikace izolace mezi vazníky.

náhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jihnáhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jihnáhled rodinný dům - novostavba v pasivním standardu, Plzeň jih

Kalkulace ZDARMA
náhled rodinný dům, Tábor

zákazník: Zdeněk Samec
oblast: Tábor
objem izolace: 56,1 m3
termín realizace: 2010-08-08
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: rodinný dům

náhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábornáhled rodinný dům, Tábor

Kalkulace ZDARMA
Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace » Foukané izolace » Rodinné domy
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace