Sendvičové panely

Průmysl

Zemědělské stavby a provozy

Prodejní a skladovací objekty

náhled Chov brojlerů, Čekanice

zákazník: Výkrm Tagrea s.r.o.
oblast: Čekanice
objem izolace: 2.400 m2
termín realizace: 2017-12-04
použitý materiál: Sendvičové panely
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Oprava podhledů chovné haly chovu brojlerů v Čekanicích. Stávající podhledy, které jsou tvořené pouze igelitovou fólií, nad níž je rovnou tepelná izolace z minerálních rohoží. Tato fólie vykazovala po několika málo letech provozu poměrně velkou míru poškození a nestability. Poškození se projevovalo prasklinami ve fólii a těmito prasklinami při pravidelném mytí velmi zásadně zatékalo do tepelné izolace. Nestabilita igelitového podhledu se projevovala tím, že při vytopení haly na požadovaných 32°C při naskladnění malých kuřátek se fólie vlivem tepla roztáhne a tepelná izolace nad igelitovou fólií způsobí vlivem gravitace prověšení celého podhledem. Přímým důsledkem tohoto jevu je netěsnost tepelné izolace, vznik mezer mezi izolací a konstrukcí, ve které je tato izolace uložena a pak už jenom následuje nekontrolovaný únik tepla vzniklými mezerami – tepelnými mosty – pryč z haly. V době kdy haly byly nové se tyto závady nevyskytovaly, ale těžkým provozem jako je výkrm brojlerů, kdy během roku jsou podhledy zhruba 6x, což je počet krmných cyklů kuřat, nahřáté na vysoké teploty a po vyskladnění kuřat jsou opět zchlazené, přineslo své „ovoce“ v podobě velkého snížení funkčnosti zejména tepelně izolačních vlastností celé haly. Výše uvedený fakt přiměl investora k opravě. Ideálním řešením bylo použít lehké panely tepelně izolační panely s povrchovou úpravou do agresivního prostředí jakým chov drůbeže bezesporu je. Tím investor navrátí zpět podhledu jeho původní tepelně izolační vlastnosti a zároveň zamezí další degradaci igelitového fóliového podhledu. Celkovou opravu podhledu o výměře 2.000 m2 naše společnost provedla během jedné technologické odstávky mezi jednotlivými cykly výkrmu, což konkrétně znamená 14 kalendářních dnů.

náhled Chov brojlerů, Čekanicenáhled Chov brojlerů, Čekanicenáhled Chov brojlerů, Čekanice

Kalkulace ZDARMA
náhled Průmysl - hala, Jihlava

zákazník: JITRANS Group, s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: 1,800 m2
termín realizace: 2017-10-04
použitý materiál: Širokorozponové plechy pro skládaný střešní plašť
typ objektu: Průmysl - hala
poznámka: Novostavba haly společnosti Jitrans v Jihlavě z železobetonové konstrukce a skládaným střešním pláštěm. Zbytek haly je obložen sendvičovými panely s minerální izolačním jádrem. Machstav na této stavbě realizoval pokládku širokorozponých trapézových plechů, které tvoří základní nosný prvek pro střešního pláště. Na plechy byla následně instalovaná tepelná izolace z PIR desek o síle 120mm. Finální hydroizolační vrstvu tvoří PVC fólie dodávaná firmou Izolace Diviš.

náhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlavanáhled Průmysl - hala, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní budova, Vestec

zákazník: AGROSTAV, akciová společnost
oblast: Vestec
objem izolace: 824 m2
termín realizace: 2017-03-31
použitý materiál: Plechová trapézová střešní krytina
typ objektu: Administrativní budova
poznámka: Nástavba a stavební úpravy administrativní budovy a ubytovny zaměstnanců Agro Jesenice a.s. ve Vestci okres Praha západ. Agro Jesenice se řadí mezi velké a významné zemědělské podniky nejenom středočeského kraje, ale celé České republiky. O to více nás těšilo, že jsme se mohli svou prací podílet na této stavbě. Generálním dodavatelem stavby byl Agrostav Jihlava a naše společnost Machstav s.r.o. prováděl dodávku a montáž střešního pláště - krytiny z trapézového lakovaného plechu, včetně klempířských prvků, které jsme vyráběli ve své vlastní klempířské dílně. Součástí dodávky byla montáž světlovodů a dešťového systému.

náhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestecnáhled Administrativní budova, Vestec

Kalkulace ZDARMA
náhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovsko

zákazník: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
oblast: Dolní Bukovsko
termín realizace: 2016-12-20
použitý materiál: Sendvičové panely KINGSPAN KS1000 RW, KS1000 AWP
typ objektu: Rozšíření vrátnice
poznámka: Opláštění přístavku ze sendvičových panelů KINGSPAN a prosvětlovacích panelů KINGSPAN

náhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovskonáhled Rozšíření vrátnice, Dolní Bukovsko

Kalkulace ZDARMA
náhled Vážní buňka, Batelov

zákazník: Družstvo vlastníků Batelov
oblast: Batelov
objem izolace: 45 m2
termín realizace: 2016-09-19
použitý materiál: Trápézové plechy
typ objektu: Vážní buňka
poznámka: V areálu velkokapacitní mléčné farmy v Batelově Machstav historicky realizoval různé práce především pro generálního dodavatele komplexní rekonstrukce mléčné farmy a výstavby bioplynové stanice. Celá farma prošla generální rekonstrukcí až na jeden objekt. A to vážní buňka u vjezdu do farmy, která zůstala v původním stavu. Vzhledem k tomu, že majitel farmy očekával na této farmě významnou návštěvu, přišla řada i na rekonstrukci buňky, aby nezhoršovala první dojem z celého pěkného areálu. Rekonstrukce buňky byla svěřena naší společnosti, a protože se Machstav řídí heslem, že není malých zakázek, tak jsme se velmi rádi zhostili této výzvy. Na celou rekonstrukci jsme měli 3 týdny a to od doby kdy investor chtěl první konzultaci na místě samém až po předání hotového díla a to včetně čekací doby na výrobu a dopravu materiálu k rekonstrukci. Navíc na této farmě Machstav v minulosti prováděl jiné montážní práce při rekonstrukci kravína a při výstavbě bioplynové stanice. Na nové opláštění buňky jsme s investorem zvolili trapézové plechy a investor si vybral kombinaci barev žlutá a zelená, což jsou i jeho celo firemně používané barvy. Stávající konstrukce vážní buňky byla z ocelového rámu. Jako stěnová výplň byl použit dřevěný rastr s tepelnou izolací a celé to bylo obloženo dřevěnými obkladovými palubkami z exteriéru a sololitovými deskami z interiéru. Investor požadoval vyměnit pouze venkovní obložení včetně tepelné izolace, okna a dveří, což jsme ve finále také provedli. Zádrhelem opravy byl fakt, že vážní buňka nebyla úplně dokonale uložená na rovném podkladu a to se projevilo na její stavu. Tedy na kolmosti jednotlivých stěn. Buňka byla prostě křivá a některé části dřevěného rastru a obložení vykazovaly známky totální hnilobné destrukce. Poškozené části jsme nahradili novými, vyměnili tepelnou izolaci, obložili nový trapézovými plechy, namontovali nové dveře a okno. Rozdíl mezi stávajícím a novým stavem je minimálně o 100% lepší. Nakonec jsme vše stihly v požadovaném termínu. Návštěva proběhla v naprostém pořádku a investor byl s naší prací spokojen.

náhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelovnáhled Vážní buňka, Batelov

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Labské Chrčice

zákazník: Vodňanské kuře, s.r.o.
oblast: Labské Chrčice
objem izolace: 413m2
termín realizace: 2016-07-13
použitý materiál: Skládaný plášť s minerální izolací
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Na farmě Labská Chrčice Machstav prováděl opravu podhledů chovných hal brojlerových kuřat. Podhled haly je tvořen lehkou dřevěnou rámovou konstrukcí, v níž je vložená měkká skelná rohož a vše je zabaleno do igelitové fólie. Tato fólie na mnoha místech vykazoval degradaci – praskliny. Vzhledem k tomu, že podhledy v chovech se myjí cca 6-7 x do roka, tak tepelná izolace, která je chráněná pouze touto měkkou plastovou fólii. No a pokud jediná ochrana vykazuje degenerativní praskliny, tak je zcela jasné, že oplachová voda se dostává rovnou do celé kazety s tepelnou izolací. Ta je vlivem vlhka nasáklá, těžká, neizolující a svou váhou způsobuje zbytečné přetěžování, jehož důsledek je vyboulení fólie nad únosnou mez. Dalším důsledkem vlhké tepelné izolace je absolutní ztráta tepelně izolačních vlastností daného kusu podhledu – rozměr jedné kazety činí 4,5m x 1,2m. místo plastové folie jsme použili mnohem odolnější sklolaminát, stará izolace byla nahrazena novou a celá část podhledu byla hydroizolačně ošetřena proti průniku vlhkosti. Opravy probíhaly vždy mezi jednotlivými zástavy v odstávkách.

náhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčicenáhled Chov brojlerů, Labské Chrčice

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmo

zákazník: Výkrm Třebíč, s.r.o.
oblast: Slatina, okres Znojmo
objem izolace: 4 100m2
termín realizace: 2016-06-19
použitý materiál: PIR sendvičové panely 40mm
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Generální dodávka rekonstrukce výkrmu brojlerů - dodávka a montáž podhledových sendvičových panelů včetně přechodových liš, klempířských prvků, odvětrání střešního pláště, dodávka a montáž vysokotlakého chlazení chovného prostoru.

náhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmonáhled Chov drůbeže, Slatina, okres Znojmo

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Prodejní centrum, Praha

zákazník: Kmpakt Příbram s.r.o., investor: AOC Ptáček-správa a.s.
oblast: Praha
objem izolace: 420 m2
termín realizace: 2016-05-31
použitý materiál: BENCHMARK - Matrix, Vlnitý plech RAL 9006
typ objektu: Prodejní centrum

náhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Prahanáhled Prodejní centrum, Praha

Kalkulace ZDARMA
náhled Výrobní budova pekáren, Brno

zákazník: PKS stavby a.s. , investor: Penam, a.s.
oblast: Brno
objem izolace: cca 10 000 m2
termín realizace: 2016-02-28
použitý materiál: Kingspan KS1150 FR tl. 150 mm
typ objektu: Výrobní budova pekáren
poznámka: Opláštění přístavby objektu pekárny PENAM sendvičovými panely z izolační výplní z minerální vaty. Montáž probíhla na železobetonovou nosnou konstrukci. Součártí dodávky sendvičových panelů a jejich montáže bylo i dodání klempířských prvků, které Machstav vyráběl ve své vlastní klempířské dílně na CNC ohýbačce.

náhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brnonáhled Výrobní budova pekáren, Brno

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlava

zákazník: Andone s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť 300 m2, střešní plášť 325 m2
termín realizace: 2015-12-20
použitý materiál: Stěnový panel ISOBOX PIR tl. 80 mm, RAL 9002,Střešní panel ISOCOP PIR tl. 100 mm, RAL 9002
typ objektu: Opláštění stávajícího skladu bioolejů.

náhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlavanáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlavanáhled Opláštění stávajícího skladu bioolejů., Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Lipec

zákazník: LIPRA PORK a.s.
oblast: Lipec
objem izolace: 451 m2
termín realizace: 2015-11-18
použitý materiál: Prosvětlovací podhled
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Na farmě Lipec kde je v provozu rozmnožovací chov prasat bylo potřeba po prodělané rekonstrukci celé farmy vylepšit pracovní prostředí a snížit energetickou náročnost budovy. Hala o celkové délce 200 m má středovou chodbu, která je osvětlená prosvětlovacím světlíkem umístěným v hřebeni střechy a to v celé délce haly. Prosvětlení zajišťuje pouze jednoduchý sklolaminát, který bohužel nemá téměř žádné tepelně izolační vlastnosti, což má za následek velké úniky tepla v zimních měsících a naopak v letě je příčinou obrovského přehřívání. Investor ve svém zadání požadoval vyřešení všech těchto problému tak, aby nedošlo ke zhoršení světelných podmínek v celé chodbě, která je velmi frekventovanou částí haly a je velmi důležitá pro celý chov prasat. Proto jsme navrhli jednoduché technické řešení, které nám umožnilo se vyhnout všem technologickým rozvodům umístěným v chodbě, zároveň vyřešit požadavky investora a zajistit rychlou montáž bez omezení provozu. Naše řešení spočívalo ve využití dostatečně silného více komůrkového polykarbonátu k vytvoření doplňkového podhledu. Výsledkem této instalace bylo dodatečné zateplení chodby pro zimní měsíce a v létě jsme udrželi teplý vzduch nad tímto podhledem, takže jsme jednoduchým způsobem vylepšili pracovní prostředí všem pracovníkům a v neposlední řadě i zpříjemnili chovné prostředí stáje. Celá realizace montáže polykarbonátových desek o výměře 451 m2 včetně klempířských prvků o celkové délce 400 bm proběhla během pěti pracovních dní při dodržení přísných hygienických pravidel černobílého provozu chovu prasat.

náhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipecnáhled Chov prasat, Lipec

Kalkulace ZDARMA
náhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlava

zákazník: Agrostav a.s., investor: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť - 228 m2, střešní krytina 561 m2
termín realizace: 2015-08-10
použitý materiál: Stěnový panel ISOBOX PIR tl. 100 mm, RAL 9006, střešní krytina Satjam Grande
typ objektu: Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava

náhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlavanáhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlavanáhled Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolín

zákazník: Agrico s.r.o., investor Poline s.r.o.
oblast: Opatovice, okres Kolín
objem izolace: 1 700 m2
termín realizace: 2015-02-10
použitý materiál: Střešní TR plechy a sendvičové panely
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Rekonstrukce haly RD Jeseník. Ošetření ocelové konstrukce nátěry do agresivního prostředí, dodávka montáž opláštění sendvičovými panely, plastová okna, výměna střešní krytiny, vybudování vzduchotechnického tunelu pro odvod vzduchu z chovného prostoru.

náhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolínnáhled Chov prasat, Opatovice, okres Kolín

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlec

zákazník: Dita vdi
oblast: Stádlec
objem izolace: 500 m2
termín realizace: 2014-12-19
použitý materiál: Ocelová konstrukce, vícekomůrkový polykarbonát střešní, sendvičové panely
typ objektu: Průmysl, Výrobní hala
poznámka: Výrobní družstvo invalidů DITA ve svém provozu kovovýroby ve Stádleci realizovala výstavbu zastřešení dvora mezi dvěma budovami. Jedna budova je výrobní a administrativní a druhá budova slouží jako sklad materiálu pro výrobu. Protože se jedná o kovovýrobu, tak za nepříznivého počasí především deštivé počasí dávalo převáženému materiálu pěkně zabrat, proto to zastřešení. Vzhledem k tomu, že do stávajícího dvora jsou směřována okna z kanceláří, muselo být plánované zastřešení v souladu s hygienickým normami kladenými na práci administrativních pracovníků. Šlo zejména o prostup světla. Celé zastřešení bylo koncipováno jako výstavba haly mezi již stávajícími stojícími halami. Každá z těchto hal je jinak vysoká, každá z nich má jinak umístěna okna a navíc haly nejsou ani rovnoběžné. Z toho vyplývá, že nová nosná ocelová konstrukce pro zastřešení dvora byla jedním velkým svérázným kouskem na její samotnou výrobu. Jak již bylo zmíněno, tak nosnou část zastřešení obstarala ocelová konstrukce, samotné zastřešení bylo svěřeno dutinkovému trapézovému polykarbonátu s vysokým prostupem světla a dostatečnou únosností sněhu a odvod dešťové vody vyřešily mezistřešní žlaby z PVC folie. Vzniklé štítové stěny byly nachystány na montáž sekčních vrat. Celým tímto stavebním postupem byl vyasfaltovaný dvůr vlastně přestavěn na další halu. Celou realizaci Machstav provedl během 6 týdnů.

náhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlecnáhled Průmysl, Výrobní hala, Stádlec

Kalkulace ZDARMA
náhled Bioplynová stanice Telč, Jihlava

zákazník: Agrostav a.s., Jihlava
oblast: Jihlava
objem izolace: 68m2
termín realizace: 2013-11-01
použitý materiál: PUR panel 80 mm Kingspan
typ objektu: Bioplynová stanice Telč
poznámka: Opláštění kalové nádrže PUR panely 80 mm Kingspan.

náhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlavanáhled Bioplynová stanice Telč, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměříž

zákazník: BAK stavební společnost a.s., investor: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Chropyně, okr. Kroměříž
objem izolace: stropní podhled 5800m2 vnitřní příčky 4500m2 montáž předlíhňových a dolíhňových boxů včetně příslušenství 48ks vnitřní dvoukřídlé a jednokřídlé dveře 60ks vnitřní vzduchotěsné posuvné vrata 3ks
termín realizace: 2013-10-06
použitý materiál: podhledy a příčky - sendvičové panely Kingspan KS 1150 PIR tl. 120mm, 80mm 60mm předlíhňové a dolíhňové boxy - materiál dodaný společností PETERSIME NV, Belgium dveře - plechové dveře od společnosti HSE s.r.o vzduchotěsné vrata - posuvné vrata od sp
typ objektu: novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů

náhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměřížnáhled novostavba haly sloužící jako líheň brojlerů, Chropyně, okr. Kroměříž

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčí

zákazník: Petr Lambor, investor: Krasspol a.s. Valašské Meziříčí
oblast: Valašské Meziříčí
objem izolace: stropní podhled 1100m2 Zavěšená ocelová konstrukce pro montáž podhledu v ploše 1100m2
termín realizace: 2013-10-03
použitý materiál: podhledy a příčky - sendvičové panely Kingspan KS 1150 FR MW tl. 80mm Ocelová konstrukce – kovové profily METSEC zavěšené na střešních železobetonových průvlacích
typ objektu: rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru

náhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčínáhled rekonstrukce staré haly, která bude nově sloužit jako sklad a    výrobna specializovaného sortimentu z recyklovaného papíru, Valašské Meziříčí

Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlava

zákazník: IMOS Group a.s., Tečovice
oblast: Jihlava
objem izolace: 360m2 PUR panelů a 103m3 foukané minerální izolace
termín realizace: 2013-10-01
použitý materiál: PUR panel 80 mm Kingspan a 103m3 Supafil loft
typ objektu: Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově
poznámka: Opláštění stěn dílenské části budovy PUR panely včetně ocelové vyrovnávací konstrukce a zateplení stropu foukanou minerální izolací 300mm administrativní části budovy.

náhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlavanáhled Administrativní a dílenská budova Družstva vlastníků v Batelově, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíč

zákazník: NORUNEX s.r.o.
oblast: Kožichovice, okresTřebíč
objem izolace: 2 500m2
termín realizace: 2012-12-28
použitý materiál: Podhledový sendvičový panel 40mm
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Dodávka a montáž podhledových sendvičových panelů včetně klempířského zapravení.

náhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíčnáhled Chov drůbeže, Kožichovice, okresTřebíč

Kalkulace ZDARMA
náhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlava

zákazník: Global s.r.o. investor: Lesní družstvo Ledeč nad Sázavou
oblast: Jihlava
objem izolace: Obvodový plášť – 772m2 Vnitřní příčky – 100m2
termín realizace: 2012-12-12
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 AWP 120mm Vnitřní příčky – sendvičový panel KS 1150 AWP 100mm
typ objektu: Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy

náhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlavanáhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlavanáhled Autosalon Hyundai - výstavba nové prodejní budovy, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
náhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Praha

zákazník: Ferumstav s.r.o., investor: Autocentrum Peugeot Domanský
oblast: Černý Most, Praha
objem izolace: Obvodový plášť – 1120m2 Vnitřní příčky – 1100m2
termín realizace: 2012-12-09
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 TL AWP 100mm Vnitřní příčky – sendvičový panel KS 1150 TC 80mm
typ objektu: Novostavba autosalónu Peugeot

náhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Prahanáhled Novostavba autosalónu Peugeot, Černý Most, Praha

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Bioplynová stanice, Plzeň

zákazník: Agrostav a.s. Jihlava
oblast: Plzeň
objem izolace: Opláštění plynojemu – střech: 480m2, stěny: 408m2, Opláštění prostupů technologie na fermentoru – 126m2 Opláštění štítu stávající budovy kogenerace – 110m2 Dodávka dveří venkovních, požárních a protih
termín realizace: 2012-09-04
použitý materiál: Střešní panely – sendvičový panel KS1000 RW 60mm Stěnový panel – sedvičový panel KS1150 TF 80mm
typ objektu: Bioplynová stanice

náhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeňnáhled Bioplynová stanice, Plzeň

Kalkulace ZDARMA
náhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíč

zákazník: AGSTAV Třebíč a.s., investor: Šudoma s.r.o., autosalon Peugeot
oblast: Třebíč
objem izolace: Obvodový plášť – 600m2 Klempířské prvky
termín realizace: 2012-05-01
použitý materiál: Obvodový plášť – sendvičový panel KS 1150 AWP 40mm RAL 5011
typ objektu: Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy.

náhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíčnáhled Obložení stávající budovy autosalonu Peugeot. Stávající stěny jsou obloženy sendvičovým panelem na ocelový rošt ve smyslu provětrávané fasády, tak aby došlo k požadovanému vzhledu budovy., Třebíč

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmo

zákazník: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Střelice, okres Znojmo
objem izolace: 7500m2
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: PIR panely 40mm lehčené
typ objektu: haly pro výkrm brojlerů
poznámka: Dodávka a montáž PIR podhledových panelů pro haly výkrmu brojlerů na farmě Střelice

náhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmonáhled haly pro výkrm brojlerů, Střelice, okres Znojmo

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Lažánky

zákazník: Výkrm Tagrea s.r.o.
oblast: Lažánky
objem izolace: 65 m2
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: Zateplená vrata
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Farma Lažánky byla prapůvodně vybudována k produkci skotu. Později byla adaptována na chov brojlerů. To už je ale dávno. Za dobu provozu chovu brojlerů celá farma stárla a je potřeba přistoupit k postupně k opravám. Jednou z oprav byla i rekonstrukce stávajících vrat, která vykazovala již velké provozní problémy. Machstav vyrobil a namontoval vrata s výplní z 60 mm silných sendvičových panelů. Součástí dodávky byla i demontáž původních vrat. Celkem jsme montovali 7 kusů vrat.

náhled Chov brojlerů, Lažánkynáhled Chov brojlerů, Lažánkynáhled Chov brojlerů, Lažánky

Kalkulace ZDARMA
náhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brno

zákazník: PKS INPOS a.s, investor: TOPTISK s.r.o. Brno
oblast: Brno
objem izolace: Opláštění dvou hal: 782m2 Dodávka a montáž klempířských a okapových prvků
termín realizace: 2011-10-09
použitý materiál: Stěny: sendvičový panel s minerální vlnou KS1000 FH 150mm
typ objektu: Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu

náhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brnonáhled Rekonstrukce a přístavba dvou nových hal pro rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v oboru výroby obalových komponentů s potiskem z kartónu, Brno

Kalkulace ZDARMA
náhled Prodejna, Čestlice

zákazník: Kompakt Příbram, spol. s r.o.
oblast: Čestlice
objem izolace: 2 500m2
termín realizace: 1970-01-01
použitý materiál: Benchmark panely
typ objektu: Prodejna
poznámka: Pro prodejnu Koupelen Ptáček v Praze Čestlicích Machstav prováděl montáž designových sendvičových panelů Benchmark pro pohledovou čelní fasádu budovy a opláštění vlnitým plechem ve zbytku objektu. Nikde totiž není psáno, že benchmark panely musí být na všech částech budovy. Opláštění sendvičovými panely Benchmark vyžaduje precizní přípravu podkladové konstrukce. Sendvičové panely Benchmark se vyznačují hladkým povrchem se skrytým kotvením. Napojení jednotlivých panelů nevyžaduje krytí dodatečnými klempířskými prvky, protože Benchmark panely se vyrábí přesně na míru a nedají se při špatně namontované podkladní konstrukci nějak zkrátit nebo jinak upravovat. Jakákoliv takováto úprava zničí celý panel, proto je velmi důležitá 100%precizní příprava jak konstrukce, do které se budou panely kotvit, tak příprava výroby panelů, protože jakákoliv chyba při zaměření zastaví následně celou stavbu. Z výše uvedeného vyplývá, že dodávat a montovat tyto panely není tak úplně pro každou firmu, která montuje sendvičové panely. Machstav je certifikovanou společností pro montáž Benchmarek panelů právě, protože má s jejich montáží zkušenosti a disponuje ve svém týmu zaměstnanců odborníky z řad stavebních inženýrů právě pro přípravu podkladních ocelových konstrukcí. Precizní příprava od podkladní konstrukce, přes detaily napojení oken, dveří, nadpraží a dalších konstrukčních detailů společně s odbornou montáží dělá z budovy opláštěné sendvičovými panely tak trochu jinou budovu, která se na první pohled liší od tuctových budov opláštěných „obyčejnými“ sendvičovými panely. Rozdíl je na první pohled patrný. Machstav provádí bezplatný poradenský servis všem zájemců z řad investorů, architektů, projektantů a ostatních zájemců o použití a využití sendvičových panelů Benchmark.

náhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlicenáhled Prodejna, Čestlice

Kalkulace ZDARMA
Stříkaná izolace PURnáhled Bramborárna, Brtnice

zákazník: AGROZDEVA s.r.o.
oblast: Brtnice
objem izolace: 2 000 m2
termín realizace: 1970-01-01
použitý materiál: Střešní sendvičové panely včetně doplnění ocelové konstrukce
typ objektu: Bramborárna
poznámka: Generální dodávka stavby společnosti Agrozdeva. Předmětem díla byly stavební úpravy střešní konstrukce skladu brambor v Brtnici u Jihlavy. Stávající střešní konstrukce nevyhovovala požadavkům provozu především z důvodu absence tepelných izolací, což mělo zásadní vliv na kvalitu uskladněných brambor, investorovi tedy nezbývalo nic jiného, pokud nechtěl svou celoroční práci zahodit špatným skladovacím prostorem, ve kterém brambory rychle degradují a ztrácí na hodnotě, než se pustit do rekonstrukce a úprav objektu. Původní skladovací prostory byly „slepeny“ různými přístavky s různými skladbami střešních konstrukcí, které před pokládkou nového zatepleného střešního pláště musely projít rovněž úpravami. Konkrétně staré dřevěné krokve montované po vlašsku musely být nahrazeny ocelovými profily, které zabezpečily dostatečnou únosnost pro novou střechu, která byla tvořena sendvičovými panely. Vzhledem k různým sklonům střech a jejich vzájemného napojení a hlavně odvodnění dešťové vody jsme zvolily několik druhů sendvičových panelů. Od klasických střešních trapézových až po střešní sendvičové panely z PVC krytinou určeno pro minimální sklony. Celá realizace proběhla v době vyskladnění brambor, tak aby hala byla nachystána na novou úrodu.

náhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnicenáhled Bramborárna, Brtnice

Kalkulace ZDARMA
Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace » Sendvičové panely
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace