Školství

Tepelná izolace školy byla provedena foukanou minerální izolací

Společnost Machstav v minulých letech realizovala tepelnou izolaci u několika škol a školek. Cílem zateplení u škol a školek bylo provést kvalitní a účinnou tepelnou izolaci s nejnižšími pořizovacími náklady. Společnost Machstav realizuje tepelnou izolaci nejen u rodinných či bytových domů, ale také u průmyslových objektů a u škol a školek již velmi dlouhou dobu. Provést tak realizaci zateplení u školy nebyl pro zkušené pracovníky společnosti Machstav žádný problém. Realizace tepelné izolace u školy probíhala v letních měsících, kdy mají studenti letní prázdniny. Běžný provoz školy tak nebyl omezen. V daném případě se jednalo o zateplení velkých ploch, proto se pracovníci rozhodli realizovat tepelnou izolaci foukanou minerální izolací, kdy toto řešení nabízí uživatelům nejen naprosto úžasné tepelně izolační vlastností, ale také se jedná o zateplení s nejnižšími pořizovacími náklady.

Foukaná izolace eliminuje tepelné mosty a brání vzniku plísní

Foukaná minerální izolace po provedeném zateplení vytváří jednu souvislou vrstvu izolace bez vzniku tepelných mostů, takže zamezí i minimálním únikům tepla. Zateplení foukanou minerální izolací probíhalo rychle a bez zbytečných odkladů, protože každý pracovník společnosti Machstav zná své místo, takže přesně ví, co dělat. Náklady na vytápění dané školy byly vysoké, protože se jednalo o velký objekt. Zateplení snížilo provozní náklady na vytápění školy průměrně o 70 procent ročních nákladů na vytápění tohoto objektu. Kromě kompletního zateplení jsme v první fázi provedli tepelnou izolaci stropu, protože stropem docházelo k nejvyšším tepelným ztrátám.

U foukané izolace platíte pouze materiál, který spotřebujete

Na zateplení takto velkých ploch lze využít i jiný tepelně izolační materiál, nicméně jiný tepelně izolační materiál Vám nenabídne takové množství naprosto úžasných výhod jako foukaná izolace. U tohoto tepelně izolačního materiálu je také naprostou výhodou, že při aplikaci nevznikají prořezy či nezbývá jiný tepelně izolační materiál, který není možné již dále využít. Materiál foukané minerální izolace je velmi jemné vlákno, k jehož rozmělnění dochází na nákladním autě, protože daný materiál je standardně dodáván v pytlích. Po rozmělnění dále daný materiál putuje přes hadici přímo do tepelně izolovaných prostor. Materiál putuje na místo určení rozmělněný přes hadici, takže v objektu nevznikne žádný nepořádek.

Podlahový systém nabízí řešení zateplení pro stropy bez dutiny

K aplikaci tohoto materiálu stačí pracovníkům společnosti Machstav velmi malý montážní prostor, kdy se materiál fouká přímo do dutin konstrukce objektu. Pokud například tepelně izolujeme strop, který nemá dutinu, lze tento vzniklý problém jednoduše vyřešit pomocí distančního podlahového roštu, pomocí něhož vytvoříme náhradní dutinu pro aplikaci foukané izolace. Montáž distančního podlahového roštu probíhá velmi rychle a jednoduše.

Foukaná izolace je stálá po celou dobu používání

Co je distanční podlahový systém? Jedná se o dřevěnou konstrukci, která je složená z dřevěných latí. Tyto latě lze skládat do sebe, přesně dle potřeb izolovaného objektu. Před samotnou realizací zateplení školy, probíhalo nejprve posouzení objektu naším kvalifikovaným pracovníkem, kde jsme nejprve objekt prohlédli, zvolili nejvhodnější tepelně izolační materiál danému objektu na míru a také jsme dále vytvořili předběžnou kalkulaci nákladů, aby investor přesně věděl, jakou investici si tepelná izolace vyžaduje. Vydaná investice do tepelné izolace se rozhodně vyplatí, zvláště v současné době, kdy se ceny energií neustále zvyšují a do budoucna tomu nebude jinak. Vydaná investice se Vám do několika let vrátí na úspoře tepla a poté pouze šetříte. Foukaná minerální izolace je zateplením, které Vám bude sloužit po mnoho let. Tento tepelně izolační materiál nevyžaduje žádnou údržbu je nehořlavý a také voděodolný.


Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Segmenty izolace » Školství
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace