Ostatní
náhled Základní škola, Česká Lípa

zákazník: Milan Szabo
oblast: Česká Lípa
objem izolace: 250,5 m3
termín realizace: 2017-10-06
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Realizace zateplení stropu foukanou minerální izolací objektu Základní školy Dr. M. Tyrše probíhala v rámci komplexní rekonstrukce střechy, půdních prostor a opravy fasády. Aplikaci foukané minerální izolace jsme měli naplánovanou na dva dny. Veškerý izolační materiál jsme dopravili jak vlastními auty, tak i s využitím služeb externího dopravce. První realizační den nám bohužel nepřálo počasí, což nás limitovalo pouze při skládání izolace z auta externího dopravce. Pro samotné foukání není počasí limitujícím faktorem, protože aplikace probíhá pod střechou a tudíž mohou venku padat trakaře a my vesele a neohroženě foukáme. Na ZŠ Dr. M. Tyrše jsme foukali vrstvu izolace o výšce 300 mm.

náhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípanáhled Základní škola, Česká Lípa

Kalkulace ZDARMA
náhled Restaurace, Vladislav

zákazník: Městys Vladislav
oblast: Vladislav
objem izolace: 57 m3
termín realizace: 2017-09-01
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Restaurace
poznámka: Budova obecní hospody ve Vladislavi potřebovala doplnit tepelné izolace na stropní konstrukci, proto obec Vladislav vypsala výběrové řízení na opravu tepelných izolací stropů hospody. Po osobní prohlídce na místě jsme zjistili několik nedostatků. Především vyvedené odvětrání do půdního prostoru, které způsobovalo nadměrné vlhké prostřední v celém půdním prostředí. Důsledkem zvýšené vlhkosti měla za tvorbu plísní a hub na dřevěných částech krovu, proto jsme investorovi navrhli několik kroků k vyřešení problémů. Především vyvedení odvětrání až nad střešní konstrukci, zateplení veškerý funkčních vývodů, které prostupovali půdním prostorem, preventivní ochranný nástřik proti dřevokazným škůdcům (houbám a hmyzu), vytvoření souvislé vrstvy tepelné izolace na podlaze půdy včetně výstavby revizních lávek. Prostě komplexní řešení sanace půdního prostoru. Sanace půdního prostoru probíhala v koordinaci několika řemesel - klempířské práce, truhlářské práce, nástřik ochranného prostředku krovu a na závěr izolační práce. Veškerými profesemi společnost Machstav disponuje, proto pro nás nebylo žádným problémem zkoordinovat veškeré práce k plné spokojenosti ze strany investora. Veškeré práce byly provedeny během třech dní.

náhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislavnáhled Restaurace, Vladislav

Kalkulace ZDARMA
náhled Hasičská zbrojnice, Liberec

zákazník: město Frýdlant
oblast: Liberec
objem izolace: 132 m3
termín realizace: 2015-10-10
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Hasičská zbrojnice

náhled Hasičská zbrojnice, Liberecnáhled Hasičská zbrojnice, Liberec

Kalkulace ZDARMA
náhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičín

zákazník: obec Albrechtičky
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 15 m3
termín realizace: 2015-06-15
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: Hasičská zbrojnice

náhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičínnáhled Hasičská zbrojnice, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Dobronín

zákazník: Termcom s.r.o.
oblast: Dobronín
objem izolace: 380 m3
termín realizace: 2014-07-23
použitý materiál: foukaná minerální izolace - čedič
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení stropních konstrukcí Základní školy v Dobroníně bylo součástí komplexního zateplení celé obálky budovy financované z dotačního titulu. Zateplení stropních konstrukcí bylo projektováno technologií foukané minerální izolace a Machstav prováděl zateplení pro generálního dodavatele celé rekonstrukce. Společně s foukanou minerální izolací bylo nutné v půdních prostorách vybudovat revizní lávky v rozsahu 143 bm. Vzhledem k tomu, že v minulosti byly nad školními pavilony z původních plochých střech vybudovány nové valbové střechy ze sbíjených dřevěných vazníků, byla výstavba lávek celkem jednoduchou záležitostí. K zateplení budov ZŠ v Dobroníně bylo využito čedičové minerální izolace. celá realizace včetně výstavby revizní lávek zabrala 5 dnů.

náhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronínnáhled Základní škola, Dobronín

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Želetava

zákazník: Obec Želetava
oblast: Želetava
objem izolace: 80,1 m3
termín realizace: 2013-03-29
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení stropu budovy Základní školy v Želetavě nebylo součástí žádných komplexních tepelně izolačních opatření. Jednalo se o jednorázovou investici do zateplení, které přinese rychle úspory a nebude příliš drahé. Volba padla zcela logicky na zateplení stropní konstrukce. Protože jak všichni víme, tak teplo stoupá vzhůru a pokud není nad posledním vytápěným podlažím, tedy na podlaze půdy nebo chcete-li na stropě žádná poklička v podobě kvalitní vrstvy tepelné izolace, tak teplo uniká bez užitku pryč. Topí se, jak se říká, Pánu Bohu do oken To je jeden důvod proč se nejdříve zaměřit na zateplení stropu. Druhým důvodem proč izolovat strop je, že se jedná o levné opatření, například v porovnání se zateplením fasády nebo výměnou oken a při tom zateplením stropu se dá snížit energetická náročnost budovy až o 35%. Tím pádem ekonomická návratnost zateplení je velmi rychlá kolem 5ti let, v závislosti na druhu vytápění. Prostě záleží na tom, čím topíte. Čím dražší palivo, tím rychlejší návratnost. Toto vše si v Želetavě uvědomili a rozhodli se zcela správně investovat do zateplení stropní konstrukce. Zvolili technologii foukané minerální izolace do dutiny trámového stropu a konkrétně Machstav s materiálem Supafil loft. Celá realizace proběhla během 1 dne.


Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Nový Jičín

zákazník: Obec Jeseník nad Odrou
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 73,3 m3
termín realizace: 2012-10-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení stropu na volno

náhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičínnáhled Sokolovna, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Mateřská škola, Olomouc

zákazník: Obec Bílá Lhota
oblast: Olomouc
objem izolace: 66,6 m3
termín realizace: 2012-10-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Mateřská škola
poznámka: Zateplení stropní vazníkové konstrukce objektu Mateřské školy.

náhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomoucnáhled Mateřská škola, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Budova Základní Školy, Břeclav

zákazník: Město Podivín
oblast: Břeclav
objem izolace: 298,2 m3
termín realizace: 2012-10-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Budova Základní Školy

náhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclavnáhled Budova Základní Školy, Břeclav

Kalkulace ZDARMA
náhled Kulturní dům, Nový Jičín

zákazník: Obec Jeseník nad Odrou
oblast: Nový Jičín
objem izolace: 90,6 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Kulturní dům
poznámka: Zateplení stropu Kulturního domu na volno s dodávkou a montáží 32 bm revizních lávek (distanční podlahový systém)

náhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičínnáhled Kulturní dům, Nový Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Kulturní centrum, Plzeň jih

zákazník: Město Dobřany
oblast: Plzeň jih
objem izolace: 56,8 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Kulturní centrum
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu včetně vytvoření a po realizaci zpětné uzavření montážních otvorů

náhled Kulturní centrum, Plzeň jihnáhled Kulturní centrum, Plzeň jihnáhled Kulturní centrum, Plzeň jih

Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Havlíčkův Brod

zákazník: Městys Vilémov
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 72,3 m3
termín realizace: 2012-09-10
použitý materiál: MACHSTAV Granulate IS
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení stropní vazníkové konstrukce na volno.

náhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brodnáhled Sokolovna, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled administrativní budova, Zlín

zákazník: PSG Internacional. a.s. v zastoupení pro KKVC Zlín
oblast: Zlín
objem izolace: 1231 m3
termín realizace: 2012-06-02
použitý materiál: Knauf Supafil Loft 045
typ objektu: administrativní budova

náhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlínnáhled administrativní budova, Zlín

Kalkulace ZDARMA
náhled penzion, Tábor

zákazník: Stavo Therm s.r.o.
oblast: Tábor
objem izolace: 343,5 m3
termín realizace: 2012-05-02
použitý materiál: Machstav Granulát IS, Knauf Supafil loft 045
typ objektu: penzion
poznámka: Realizace komplexního zateplení novostavby penzionu. Realizace zateplení šikmin, stropu vestavby a vodorovného podhledu na SDK.

náhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábornáhled penzion, Tábor

Kalkulace ZDARMA
náhled budova Mateřské Školy, České Budějovice

zákazník: Obec Včelná
oblast: České Budějovice
objem izolace: 122,7 m3
termín realizace: 2012-04-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: budova Mateřské Školy
poznámka: Zateplení dvouplášťové střechy. Dutina průlezná, strop z keramických panelů. Do stávajících montážních otvorů byly instalovány ventilační rotační turbíny.

náhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovicenáhled budova Mateřské Školy, České Budějovice

Kalkulace ZDARMA
náhled Fara, Chrudim

zákazník: Fara Kameničky
oblast: Chrudim
objem izolace: 26,6 m3
termín realizace: 2012-03-03
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Fara
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu včetně vytvoření a zpětného uzavření montážních otvorů (půdovky, zásyp a prkenný záklop)

náhled Fara, Chrudimnáhled Fara, Chrudim

Kalkulace ZDARMA
náhled Základní škola, Havlíčkův Brod

zákazník: Obec Věž
oblast: Havlíčkův Brod
objem izolace: 60,8 m3
termín realizace: 2012-02-02
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Základní škola
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu Základní školy včetně vytvoření a zpětného uzavření montážních otvorů (půdovky, zásyp, prkenný záklop).

náhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brodnáhled Základní škola, Havlíčkův Brod

Kalkulace ZDARMA
náhled Fara, Beroun

zákazník: Fara Tetín
oblast: Beroun
objem izolace: 57 m3
termín realizace: 2011-11-02
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Fara
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu.

náhled Fara, Berounnáhled Fara, Berounnáhled Fara, Beroun

Kalkulace ZDARMA
náhled Divadlo, Praha - východ

zákazník: Divadlo kouzel Pavla Kožíška
oblast: Praha - východ
objem izolace: 80,5 m3
termín realizace: 2011-08-10
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Divadlo
poznámka: Zateplení stropu divadla včetně demontáže stávajícího prkenného záklopu, vytvoření vyšší dutiny a po jejím vyplnění izolací opětovné zaklopení původním prkenným záklopem.

náhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východnáhled Divadlo, Praha - východ

Kalkulace ZDARMA
náhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnou

zákazník: Stating s.r.o. - Sportovní hala Romana Šebrleho
oblast: Rychnov nad Kněžnou
objem izolace: 264,2 m3
termín realizace: 2011-08-01
použitý materiál: Isover Granulát
typ objektu: Sportovní víceúčelová hala
poznámka: Aplikace izolace zespodu do podhledu. Velmi složitá příprava. Z předem vykroužených otvorů doplnění izolace do dutiny v mezistřešním prostoru. Opětovné zavření za pomocí plastových víček.

náhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnounáhled Sportovní víceúčelová hala, Rychnov nad Kněžnou

Kalkulace ZDARMA
náhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy vary

zákazník: Hotel Imperiál Karlovy Vary
oblast: Karlovy vary
objem izolace: 120,9 m3
termín realizace: 2011-07-01
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: Hotel a ubytovna s technickým dvorem
poznámka: Zateplení trámových stropů na budovách Hotelu Imperiál. Jednalo se o budovy technického dvora a ubytovny Lanovka.

náhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy varynáhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy varynáhled Hotel a ubytovna s technickým dvorem, Karlovy vary

Kalkulace ZDARMA
náhled Sokolovna, Přerov

zákazník: TJ Sokol Přerov
oblast: Přerov
objem izolace: 2015 m3
termín realizace: 2011-07-01
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Sokolovna
poznámka: Zateplení dutiny trámového stropu a volné plochy v sokolovně

náhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerovnáhled Sokolovna, Přerov

Kalkulace ZDARMA
Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace » Foukané izolace » Školy, občanská vybavenost, kulturní a ubytovací objekty, atd.
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace