Zemědělské stavby a provozy
náhled Chov brojlerů, Brno - venkov

zákazník: DRUMO, s.r.o.
oblast: Brno - venkov
objem izolace: 1 250 m2 foukané izolace a 1 450 m2 střešní krytiny
termín realizace: 2017-10-01
použitý materiál: Supafil loft, TR střešní krytina, ventilační hlavice WM 300
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: V poslední zářijový týden jsme nastoupili na realizaci komplexní rekonstrukce střechy haly chovu brojlerů v Měníně u Brna. Naše práce spočívala v demontáži a likvidaci stávající střešní krytiny, dodávce a montáži nové plechové trapézové krytiny o celkové výměře 1 450 m2. Součástí rekonstrukce střechy bylo i doplnění vrstvy stávající tepelné izolace na podhledu haly a zajištění funkčního odvětrání půdního prostoru. Aplikovaná vrstva izolace a stanovení počtu ventilačních hlavic, množství a rozměry přisávacích otvorů jsou výsledkem nejenom odborných výpočtů, ale i našich dlouholetých zkušeností a dovedností získaných při rekonstrukcích těchto typů hal. Veškeré práce jsme provedli během 6ti pracovních dní bez negativního vlivu na omezení provozu farmy i rekonstruované haly.

náhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkovnáhled Chov brojlerů, Brno - venkov

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičín

zákazník: MAVE Jičín, a.s.
oblast: Soběraz, okres Jičín
objem izolace: 9,650 m2
termín realizace: 2017-08-16
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Dodávka a montáž foukané minerální izolace včetně přípravných prací spojených s aplikací tepelné izolace.

náhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičínnáhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičínnáhled Chov drůbeže, Soběraz, okres Jičín

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburk

zákazník: ZAS Mezihájí
oblast: Chroustov, okres Nymburk
objem izolace: 214 m3
termín realizace: 2017-04-26
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Dodávka a montáž foukané minerální izolace na nový podhled z TR plechu (dodávka a montáž rovněž MACHSTAV s.r.o.) včetně návrhu a provedení odvětrání střešní konstrukce.

náhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburknáhled Chov prasat, Chroustov, okres Nymburk

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov drůbeže, Brníčko

zákazník: LUMIX s.r.o.
oblast: Brníčko
objem izolace: 1 000 m2
termín realizace: 2016-10-25
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov drůbeže
poznámka: Generální dodávka vylepšení chovný podmínek v halách rozmnožovacího chovu brojlerů v Brníčku. Investor k realizaci modernizace chovu využil dotačního titulu z Programu rozvoje venkova a k celé akci byl zpracován projekt a výběrové řízení, jehož se společnost Machstav s.r.o. účastnila. Celý projekt se skládal z realizace zateplení stropních konstrukcí hal a jejich odvětrání a vytvoření nových podlah v chovných prostorách hal. Pro zateplení stropu byla v zadávacích podmínkách definovaná foukaná minerální izolace. Odvětrání půdního prostoru zajišťovali samočinné ventilační hlavice, které odvádí přebytečnou vlhkost z půdního prostoru. Další a neméně důležitou vlastností ventilačních hlavic je aktivní odvod přebytečného tepla z půdních prostor, které se akumuluje především v letních měsících. Pokud je chovná hala opatřena plechovou střechou, tak nejsou výjimkou naměřené teploty v půdním prostoru 70°C Dobře navržený a provedený systém odvětrání půdních prostor dokáže tyto teploty srazit i o desítky °C níže a tím zásadně vylepšit podmínky chovu. Podlahy byly vyhotoveny z leštěného drátkobetonu s pojistnou hydroizolací.

náhled Chov drůbeže, Brníčkonáhled Chov drůbeže, Brníčkonáhled Chov drůbeže, Brníčko

Kalkulace ZDARMA
náhled Zemědělstv, Rohatec

zákazník: Vodňanské kuře, s.r.o.
oblast: Rohatec
objem izolace: 520 m3
termín realizace: 2016-05-27
použitý materiál: Climastone L
typ objektu: Zemědělstv
poznámka: Na farmě Rohatec Machstav dodával a montoval foukanou minerální izolaci stropů chovný hal společně s odvětráním půdních prostor a vysokotlaké chlazení chovných prostor. Celá realizace měla za cíl snížit letní přehřívání zvířat v chovu. Farma se specializuje na produkci brojlerových kuřat a nachází se v nejteplejší oblasti ČR – Hodonín. Chov probíhá v celoplechových halách, což je pro zmiňovaný způsob využitá velký problém, protože plechové haly se velmi rády přehřívají. Realizace probíhala za přispění dotace z Programu rozvoje venkova. Machstav zakázku realizoval jako generální dodavatel a ke spolupráci si přizval společnost Kovobel, která je tradičním českým dodavatele chladících a ventilačních systému do zemědělství. Před samotnou realizací vždy probíhá podrobná prohlídka všech budov, které budou dotčeny úpravami, tak abychom investora předem připravili na možná úskalí a předešli jim včas a předem, tak aby nebyl ohrožen zdárný průběh realizace a zároveň nebyl omezen chov a vše se stihlo v plánovaných odstávkách chovu mezi jednotlivými zástavy.

náhled Zemědělstv, Rohatecnáhled Zemědělstv, Rohatec

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Batelov

zákazník: Družstvo vlastníků Batelov
oblast: Batelov
objem izolace: 222,8
termín realizace: 2016-05-04
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Realizace opravy tepelné izolace haly chovu drůbeže s komplexním systémem odvětrání půdního prostoru probíhala za přispění dotace z Programu rozvoje venkova. Investor ve svém zadání vyžadoval vyřešit potíže s velkým rozdílem teplot v chovné hale. V zimě zima a v létě vysoké teploty působící ztráty na drůbeži. Po odborné konzultaci se investor rozhodl zpracovat projekt a podat žádost o dotaci na vylepšení chovných podmínek ve své hale. Projekt byl fondem schválený a společnost Machstav se účastnila výběrového řízení, ve kterém uspěla a celou zakázku zrealizovala dle požadavků investora. Společně s foukanou minerální izolací jsme prováděli dodávku a montáž ventilačních hlavic, dále jsme měli na starosti zajištění dostatečného množství přisávacích otvorů pro funkční odvětrání ventilačními hlavicemi, které byly nedílnou součástí díla.

náhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelovnáhled Chov brojlerů, Batelov

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Kyjov

zákazník: XAVERgen, a.s.
oblast: Kyjov
objem izolace: 114,38 m3
termín realizace: 2016-02-26
použitý materiál: Supafil loft
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Oprava tepelná izolace haly chovu drůbeže podniku Xavergen na farmě Josefínský dvůr byla spojena i s výměnou střešní krytiny. Stará střešní krytina již nevyhovovala a bylo nutné ji nahradit. To samé platilo o tepelné izolaci. Chov drůbež vyprodukuje velké množství vlhkosti, které se nedokonale utěsněným podhledem dostává do půdního prostoru, pokud je na podhledu kvalitní tepelná izolace, tak není vlhkostí poškozována, což bohužel nebyl případ této haly, která byla v minulosti izolována foukanou papírovou izolací. Papírové izolace nejsou příliš vhodné do těchto provozů, protože dlouhodobě neodolávají dlouhodobě vysokým vlhkostem a velmi silně sléhávají a tím pádem přestávají plnit svojí funkci. Podstatně lepším izolačním materiálem jsou minerální izolace a do tak hustého krovu jakým je sbíjený dřevěný vazník této konkrétní haly, je nejideálnější způsobem zateplení využití technologie foukané minerální izolace. Protože Machstav s.r.o. svým zákazníkům poskytuje komplexní servis oprav, rekonstrukcí a výstavby hal včetně střech, nebyl pro naši firmu žádný problém společně s foukanou minerální izolací provést i výměnu stávající střešní krytiny za novou.

náhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjovnáhled Chov brojlerů, Kyjov

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

zákazník: LIPRA PORK, a.s.
oblast: Libichov, okres Mladá Boleslav
objem izolace: 3 800m2
termín realizace: 2015-05-11
použitý materiál: Machstav Granulate
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Oprava slehlé papírové izolace, která neodolala vysokým vlhkostem daného provozu - chov prasat. Dodávka a montáž foukané minerální izolace.

náhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslavnáhled Chov prasat, Libichov, okres Mladá Boleslav

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Kralice

zákazník: VODŇANSKÉ KUŘE, s.r.o.
oblast: Kralice
objem izolace: 767 m3
termín realizace: 2014-10-10
použitý materiál: Climastone L
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Zateplení hal v Kralovicích probíhalo na dvě etapy. I. etapa byla zrealizována v roce 2013 a II. etapa v roce 2014. Aplikaci tepelné izolace na farmě v Kralicích předcházela dlouhá debata se zástupci investora o účelnosti zateplení, zda bude mít požadovaný efekt a zda splní očekávání. Proto jsme navrhli realizaci na zkoušku jedné haly v roce 2013. A po vyhodnocení přínosů lze kdykoliv pokračovat později v dalším zateplování se stejnou technologií nebo rozhodnout o změně tepelně izolační technologie. Investor se nakonec rozhodl vyzkoušet zateplit technologií foukané izolace haly dvě. Po ročním sledování provozu investor vyhodnotil, že investice vložená do foukané technologie má smysl a že bude pokračovat dále, proto došlo na realizaci zateplení stejnou technologií pro zbývající haly. A co že investor řešil za problémy Především se haly v letních měsících velmi často přehřívali a v zimním období hůře udržovali teplo při naskladnění kuřat. Po zateplení dvou zkušebních hal došlo k vylepšení situace na tolik, že bylo rozhodnuto o zateplení zbytku farmy. Celá realizace zateplení trvala 7 pracovních dní.


Kalkulace ZDARMA
náhled Chov prasat, Kasalice

zákazník: Lipra pork a.s.
oblast: Kasalice
objem izolace: 5.000 m2
termín realizace: 2014-04-25
použitý materiál: Generální dodávka - rekonstrukce
typ objektu: Chov prasat
poznámka: Na farmě v Kasalicích Machstav prováděl rekonstrukci 4 hal výkrmu prasat z pozice generálního dodavatele stavby. Součástí prací byla demontáž a likvidace starých podhledů, včetně stávající tepelné izolace, demontáž a likvidace stávajícího technologického vybavení – hrazení, krmení, napájení apod. Dále bylo předmětem díla vyhotovit nové podhledy včetně tepelných izolací a odvětrání střešního pláště, vyspravit podlahy, koryta a dodat a namontovat novou technologii, včetně nových betonových roštů. Dodavatelem technologické části byla společnost Farmtec a.s. Jak bylo napsáno v úvodu, tak se celkem rekonstruovaly 4 haly. Každá z nich byla rekonstruována v trochu jiném rozsahu.

náhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalicenáhled Chov prasat, Kasalice

Kalkulace ZDARMA
náhled dílny, Prachatice

zákazník: Zemědělské Družstvo Šumava Zdíkov
oblast: Prachatice
objem izolace: 70,1 m3
termín realizace: 2014-04-10
použitý materiál: Supafil Loft 045
typ objektu: dílny

náhled dílny, Prachaticenáhled dílny, Prachaticenáhled dílny, Prachatice

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm prasat na farmě Kasalice, Pardubice

zákazník: BRUNNTHALLER-CS s.r.o.
oblast: Pardubice
objem izolace: 405 m3
termín realizace: 2012-08-01
použitý materiál: Machstav granulate - čedičové vlákno
typ objektu: Výkrm prasat na farmě Kasalice
poznámka: Aplikace minerální izolace na volnou plochu.

náhled Výkrm prasat na farmě Kasalice, Pardubice

Kalkulace ZDARMA
náhled Hala chovu nosnic, Olomouc

zákazník: Zemědělské družstvo Újezd
oblast: Olomouc
objem izolace: 191 m3
termín realizace: 2011-11-08
použitý materiál: ISOVER granulát
typ objektu: Hala chovu nosnic
poznámka: Zateplení stropu rekonstruované haly chovu nosnic.

náhled Hala chovu nosnic, Olomoucnáhled Hala chovu nosnic, Olomouc

Kalkulace ZDARMA
náhled Chov brojlerů, Křepice

zákazník: Výkrm Třebíč s.r.o.
oblast: Křepice
objem izolace: 625 m3
termín realizace: 2011-11-01
použitý materiál: Foukaná minerální izolace
typ objektu: Chov brojlerů
poznámka: Haly chovu skotu v Křepicích byly v 90. letech 20. století adaptovány pro výkrm brojlerů. V té době se jednalo o běžný a velmi rozšířený způsob změny využití chovných hal. A jak taková změna využití hal probíhala Změna chovu konkrétně ze skotu na brojlery není nijak zásadně náročná. Odstraní se veškerá technologie pro chov skotu, nainstaluje se jiná vzduchotechnika, vytápění, několik řad napájení a krmných linek zavěšených pod stropem. Před samotným prvním zástavem stačí už jenom nastlat podestýlku a připravit prvotní krmné řádky pro rozjezd krmení něž si malá kuřátka zvyknou na krmné a napájecí linky. V tom výčtu činností se změnou využití hal jsme na něco zapomněli… Ano na tepelné izolace stropních konstrukcí. Chov skotu a chov brojlerů je trochu odlišný z pohledu vnitřního klimatu chovného prostoru. A právě správně navržená a zrealizovaná tepelná izolace stropních konstrukcí dokáže velmi zásadním způsobem vylepšit mikroklima v chovných halách zaměřených na produkci brojlerových kuřat. Jinak tomu nebylo ani v Křepicích, kde technik z Machstavu po osobní prohlídce zjistil nedostatečně kvalitní tepelné izolace stropních konstrukcí a proto provozovateli hal navrhl opravu stávající vrstvy izolace, s čímž objednatel souhlasil a Machstav mohl přistoupit k realizaci. Celá aplikace foukané minerální izolace, která byla pro opravu stávajících tepelných izolací nejideálnějším a nejlevnějším řešením probíhala ze střechy, protože do střešní dutiny se nebylo jak jinak dostat. Tato aplikace vypadá velmi nestandardně, ale jedná se celkem o běžný způsob foukání izolací podobného typu hal. Celá realizace proběhla během 8 pracovních dní.

náhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepicenáhled Chov brojlerů, Křepice

Kalkulace ZDARMA
náhled haly pro výkrm kuřat, Domažlice

zákazník: Vodňanské Kuře s.r.o.
oblast: Domažlice
objem izolace: 1097 m3
termín realizace: 2011-02-02
použitý materiál: Machstav Granulát IS
typ objektu: haly pro výkrm kuřat

náhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlicenáhled haly pro výkrm kuřat, Domažlice

Kalkulace ZDARMA
náhled Výkrm brojlerů, Němčice

zákazník: Vodňanské kuře. s.r.o.
oblast: Němčice
objem izolace: 5000 m2
termín realizace: 2010-11-20
použitý materiál: Foukaná čedičová izolace
typ objektu: Výkrm brojlerů

náhled Výkrm brojlerů, Němčicenáhled Výkrm brojlerů, Němčicenáhled Výkrm brojlerů, Němčice

Stáhnout vyjádření zákazníka
Kalkulace ZDARMA
náhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlava

zákazník: ZZN Jihlava a.s.
oblast: Jihlava
objem izolace: 46m3
termín realizace: 2010-11-01
použitý materiál: Isover granulate - čedič
typ objektu: Administrativní budova míchárny krmních směsí
poznámka: Aplikace izolace na volnou plochu do vazníkové konstruukce.

náhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlavanáhled Administrativní budova míchárny krmních směsí, Jihlava

Kalkulace ZDARMA
Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Realizace » Foukané izolace » Zemědělské stavby a provozy
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace