ZATEPLENÍ VAZNÍKOVÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ FOUKANOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Jedny z nejvhodnějších střešních konstrukcí pro zateplení technologií foukané minerální izolace jsou vazníkové střešní konstrukce. Převážná většina všech vazníkových konstrukcí, ať už je vyrobena z dřevěných sbíjených vazníků nebo ocelových prvků, nese lehký NEPOCHOZÍ strop. Dalším znakem vazníkových konstrukcí je nízký sklon střechy. Pohyb a manipulace s klasickými izolačními materiály v půdním prostoru vazníkové konstrukce s nízkým sklonem střechy v kombinaci s lehkým nepochozím stropem je zdlouhavá a komplikovaná.

A je to právě vysoká pracnost a tím pádem i drahá lidská práce, které prodražují kvalitní provedení zateplení vazníkových konstrukcí při použití klasických izolačních rolí nebo desek, oproti technologii foukané izolace.

Ta naopak ve vazníkových střechách využije svých předností - rychlosti a snadnosti aplikace v těžko přístupných, nepochozích nebo jinak komplikovaných prostorách. Za velmi krátkou dobu vytvoří dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů a to v jakékoliv vrstvě. Navíc tepelně izolační parametry kvalitních materiálů určených pro foukané technologie, které Machstav používá, se vyrovnají a někdy i předčí nejpoužívanější izolační role nebo desky. Machstav používá materiály pouze s nejlepšími technickými parametry – sléhavost materiálu s označením S1, což znamená, že nafoukaná vrstva nesléhává ani v těch největších tloušťkách. S optimální objemovou hmotností, aby nedocházelo k přetížení a případným poškozením izolovaných lehkých stropů například ze sádrokartonů. Machstav si zakládá na tom, že používá výhradně izolační materiály v komprimovaném balení.

Originální izolační materiály

Zde si dovolíme malé odbočení. Používání komprimovaných balení od renomovaných výrobců izolačních hmot je totiž jediná záruka toho, že použitý izolační materiál je originál a nikoliv levná náhražka nebo kopie. Jediným způsobem, jak izolační materiál dostat do aplikačního stroje, je rozříznutí komprimovaného balení a tím znehodnocení obalu pro případné další použití, což je velký rozdíl od volně sypaných pytlů s izolacemi určených pro foukání, u kterých není jistota toho, co právě v daný okamžik skutečně obsahují, protože jejich balení se dá bohužel opakovaně použít a hlavně zneužít! Ale pojďme se vrátit ke kvalitním izolacím a profesionálně odvedeným službám na poli foukaných izolací. Samozřejmě veškeré izolační práce Machstav provádí dle oborové normy ČSN EN 14 064-2, která je speciálně vytvořena pro aplikaci foukaných minerálních izolací, což je pro vás, konečné spotřebitele, jistota kvality a odbornosti.

Foukaná izolace pro zateplení střech

Foukaná izolace je vhodná do všech typů vazníkových střech – klasických zděných rodinných domů, dřevostaveb nebo průmyslových objektů. Foukaná izolace je ideálním řešením pro doplnění vrstvy rekonstruovaných objektů na stávající vrstvy tepelných izolací. V mnoha případech není nutné odstraňovat původní izolace, protože současné izolace určené pro foukanou technologii jsou velmi lehké, a proto svou váhou nepřetěžují stávající stropy.

Zateplení novostaveb

Pro novostavby neexistuje rychlejší, ekologičtější a ekonomičtější způsob zateplení vazníkových konstrukcí než foukaná minerální izolace. Velmi často stavěné dřevostavby s vazníkovou střechou jsou ideálními domy pro zateplení foukanou technologií. Dům o výměře stropu 200-250m2 s vrstvou izolace 35 - 45cm (což je dnes standardně foukaná výška v nových rodinných domech) je zateplen za jeden den.

Společně s novou vrstvou tepelných izolací Machstav neprovádí pouze aplikaci foukané minerální izolace, ale řeší problematiku celé střešní konstrukce a svým zákazníkům navrhuje a doporučuje další doplňková opatření pro bezchybné fungování izolací a celé střešní konstrukce v průběhu celého roku, například výpočet bilance vodních par v průběhu roku, správný způsob odvětrání, atd.

Proto je důležité spolupracovat s odborníky, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.


Nacházíte se zde: Foukaná izolace » Novinky a aktuality » ZATEPLENÍ VAZNÍKOVÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ FOUKANOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
Rádi Vám poradíme
Využijte našich bezplatných služeb

(c) copyright 2018 by SEO optimalizace s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace